Øyane sykehjem

Stiftelsen Øyane sykehjem er et privat sykehjem som ligger i idylliske om givelser midt på Hundvåg. Vi har 5 avdelinger og har plass til 58 beboere. Her er 2 somatiske avdelinger, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling og skjermet avdeling for personer med demens. Vi har også dagsenter med plass til 14 brukere daglig.

08/08/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Øyane sykehjem søker etter fagsykepleier/sykepleier i fast 100 % stilling. Stillingen kan innebære turnusarbeid. Vi søker etter en fagsykepleier/sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene. Arbeidsoppgaver Overordnet faglig ansvarlig for sykepleietjenester ved Øyane sykehjem Stedfortreder for daglig leder Fagutvikling og undervisning Organisering av sykepleietjenesten Leder av Kvalitetsutvalget Sykepleier på avdeling Lederansvarlig for renholdstjenesten Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden. Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B2) for de som ikke er norskspråklige. Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse Personlig egnethet vektlegges. Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel. Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du liker å jobbe i team. Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer. Du har gode kommunikasjonsferdigheter Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Lønn etter avtale Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) Søknad sendes til oyane.sykehjem@stavanger.kommune.no  og merkes med Fagsykepleier/sykepleier
Øyane sykehjem Stavanger, Norge
08/08/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Øyane sykehjem søker etter sykepleier i fast 75-100% stilling til skjermet enhet, avdeling E. Skjermet enhet er en avdeling med 9 beboere med spesielle behov i forhold til sin demensdiagnose.   Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.  Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling / virksomheten Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden. Fordel at du har erfaring innen demens Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige. Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse Personlig egnethet vektlegges. Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du liker å jobbe i team. Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer. Du har gode kommunikasjonsferdigheter Vi tilbyr Stillingsbrøk: 75-100% Lønn i henhold til tariffavtale (Virke). Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) Søknad sendes til:  daniella.nejat@stavanger.kommune.no   Krav til kompetanse  Utdanning Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning  Praksis Sykepleier
Øyane sykehjem Stavanger, Norge