Skip to main content
Tilbake

Øyane sykehjem

Stiftelsen Øyane sykehjem er et privat sykehjem som ligger i idylliske om givelser midt på Hundvåg. Vi har 5 avdelinger og har plass til 58 beboere. Her er 2 somatiske avdelinger, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling og skjermet avdeling for personer med demens. Vi har også dagsenter med plass til 14 brukere daglig.