Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.

Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse.

Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø.

Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!

24/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Avdeling for institusjonstjenester Kommunen sine helse og omsorgstjenester er delt inn i funksjoner. Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemstjenester, korttid- og avlastningstilbud, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, døgnrehabilitering og sentralkjøkken. Avdeling for hjemmetjenester har ansvar for tjenester til hjemmeboende og i omsorgsboligene. Miljøterapeutisk avdeling han ansvar for tjenester til funksjonshemmede. Avdeling for rus og psykisk helse har ansvar for hjemmebaserte og boligtjenester til personer med rus og psykiske helseplager. Tjenestetildelingen foregår i et felles tildelingskontor. Ved Selfors sykehjem er det ved Selfors korttidsavdeling ledig: 100% fast stilling som avdelingssykepleier, fra 01.02.2021 Avdelingen har 20 korttidsplasser. Pasienter på korttidsplass tilbys tidsbegrenset opphold for kartlegging, vurdering, pleie, behandling,...
Rana kommune Rana, Norge
23/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Fastlegehjemmelen er lokalisert til Øvermo legesenter som ligger i sentrum i Mo i Rana. Veldrevet legekontor med 4 fastleger og hyggelig og kompetent personell. Infodoc journalsystem. Kollegaene på legesenteret er spesialister i allmennmedisin og ønsker bidra med god veiledning og supervisjon. Fastlegehjemmel med familievennlig listestørrelse er ledig fra 01.02.2021 Tiltredende lege blir med i ALIS-Nord prosjektet. Listelengden er på 700 pasienter. Annet oppstartstidspunkt kan avtales. Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. Driftstilskuddet dekker driftskostnadene. For hjemmelen gjelder: • ALIS-NORD • Basistilskudd tilsvarende 900 pasienter • Månedlig driftstilskudd på 65000 kr som tilsvarer driftsutgifter per dags dato. • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt...
Rana kommune Rana, Norge
23/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 - Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin. Fastlegehjemmelen er tilknyttet Sentrum legegruppe som ligger i sentrum av Mo i Rana. Legesenteret har fire fastleger. Infodoc journalsystem benyttes. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS. Fastlegehjemmel med familievennlig listestørrelse er ledig fra 01.01.2021 Listelengden er på 900 pasienter. Annet oppstartstidspunkt enn 01.01.2021 kan avtales. Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. Driftstilskuddet dekker driftskostnadene. For hjemmelen gjelder: • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga høyt driftstilskudd. • Månedlig driftstilskudd på 65000 kr, driftsutgifter er per dags dato 66000 kr per mnd. • Det tilbys veiledning og tilrettelegging for gjennomføring av...
Rana kommune Rana, Norge
23/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 - Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin. Fastlegehjemmelen er tilknyttet Sentrum legegruppe som ligger i sentrum av Mo i Rana. Legesenteret har fire fastleger. Infodoc journalsystem benyttes Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS. Fastlegehjemmel ledig fra 01.01.2021. Listelengden er på 1000 pasienter. Annet oppstartstidspunkt enn 01.01.21 kan avtales. Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger lukrative økonomiske betingelser. Driftstilskuddet overstiger driftskostnadene. For hjemmelen gjelder: • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd. • Månedlig driftstilskudd på 70000 kr, driftsutgifter er per dags dato 68000 kr per mnd. • Det tilbys veiledning av spesialist i allmennmedisin og tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse. •...
Rana kommune Rana, Norge