Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

10/01/2020
SØKNADSFRIST: 26.01.2020 Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som rektor ved Byåsen skole. Enheten er en barneskole med 651 barn, med 124 ansatte fordelt på i overkant av 90 årsverk i 2019.  Lederteamet består av rektor, tre avdelingsledere på skole og én avdelingsleder SFO. Det er 160 prosent merkantil lederstøtte på enheten.  Rektor og avdelingsledere har ansvar for ulike områder og deler på personalansvaret, og jobber for å utøve helhetligledelse på enheten. Strategi for sterke barnefellesskap, stein-saks-papir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet. Densom ansettes må arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag. Arbeidsoppgaver Ledelse av lærings- og utviklingsarbeid Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling Forvaltning og kvalitetsutvikling Økonomistyring og resultatkontroll Samspill med elever, foreldre og nærmiljø Tverrfaglig samarbeid om barn og unges oppvekst Kvalifikasjoner Opplæringslovens krav om forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ kompetanse må være oppfylt.  Utdanning i skoleledelse vektlegges. Personlige egenskaper Evne til å jobbe strategisk og langsiktig med gjennomføringskraft innen blant annet fagfornyelsen, vurdering for læring og inkluderende skolemiljø Kunne motivere og inspirere elever og ansatte Evne til å være tydelig og synlig i møte med elever, ansatte og foreldre Kunne skape forutsigbarhet og oversikt både i omstilling til ny kommune og tiden etter Legge til rette for innovasjon og nyskapning Vi tilbyr Eget nettverk for faglig utvikling  Mentorordning og eget ledelsesutviklingsprogram Støtte gjennom eget styringskraftteam Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Eva Elisabeth Belboe Stillingstittel: Kommunalsjef Telefon: 917 60 230 Kontaktperson: Paal Terje Wiig Stillingstittel: Rådgiver Telefon: 958 28 731
Trondheim kommune Trondheim, Norge