Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

07/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Ved Kart- og oppmålingskontoret er det fra 1. oktober 2020 ledig en fast 100 prosent stilling innenfor fagområde eiendom, med hovedvekt på arbeid med eierseksjonering og eiendomsskatt. Kart- og oppmålingskontoret er organisert under virksomhetsområdet byutvikling, og har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, eiendomsdeling og oppmåling, eiendoms- og planregister, navnesaker, adressering, eiendomstaksering og eiendomsskatt. Arbeidsoppgave r Saksbehandling og klagebehandling etter eierseksjonsloven Fritaks- og klagebehandling etter eiendomsskatteloven Rådgivning og veiledning i eiendomsjuridiske problemstillinger Bidra til optimalisering/effektivisering av arbeidsprosessen for seksjonering gjennom bruk av nye verktøy og metoder Kvalifikasjoner Du har relevant teknisk eller...
Trondheim kommune Trondheim, Norge