Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

31/01/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Ved Kart- og oppmålingskontoret er det , med snarlig tiltredelse, ledig en fast 100 prosent stilling som geomatikkingeniør. Mange av enhetens oppgaver løses i samarbeid med andre kommunale fagmiljøer. Vi er organisert under virksomhetsområdet byutvikling, og har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, eiendomsdeling og oppmåling, eiendoms- og planregister, navnesaker, adressering, eiendomstaksering og eiendomsskatt. Arbeidsoppgaver Utvikle og drifte databaser og forvaltningssystemer for alle typer geografiske data Delta med geomatikkfaglig støtte i prosjekter sammen med andre kommunale enheter Være en sentral medspiller for at Trondheim kommune skal kunne utføre tjenesteproduksjon på en fremtidsrettet og effektiv måte Kvalifikasjoner Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende dokumenterte kvalifikasjoner og med spesialisering innenfor kart/geomatikk Du har god evne til oppbygging, sammenstilling og analyse av geodatabaser i ulike formater Du har erfaring med produksjon og forvaltning av geodata Du har relevant erfaring fra analyse av data Du har kompetanse på kartografisk framstilling Personlige egenskaper Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner Du er utviklings- og løsningsorientert Du har evne til å arbeide strukturert og analytisk med mange og varierte oppgaver Du har god formidlings- og formuleringsevne Vi tilbyr Jobb i et spennende fagfelt sammen med kolleger med høy kompetanse Gode muligheter for kompetanseheving og personlig utvikling Arbeid i et aktivt, faglig og sosialt miljø  Fleksible arbeidstidsordninger Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler  Om arbeidsgiveren  Åpen - kompetent - modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Les mer om  Trondheim kommune Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.
Trondheim kommune Trondheim, Norge