Trondheim kommune

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

05/08/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Trondheim byarkiv Trondheim byarkiv er Trondheim kommunes faginstans innen arkiv og holder til på Arkivsenteret Dora. Byarkivet er totalarkiv for kommunen med oppgaver innen arkivdanning, veiledning, integrasjon med fagsystem, arkivløsning, papir- og digitalt depot, i tillegg til formidling, partsinnsyn og innsyn etter Offentleglova. Enheten deltar aktivt i innovasjons- og utviklingsprosjekter. Personvern, informasjonssikkerhet og etikk står sentralt i arbeidet ved alle fagområder ved Trondheim byarkiv. Byarkivet er organisert i avdelingene Dokumentasjonsforvaltning, Depot og Formidling. Arbeidsoppgaver Enheten og arbeidsområdet er under utvikling og endring, noe som vil påvirke stillingens innhold. Den som tilsettes vil ha oppgaver knyttet til intern drift- og brukerstøtte av kommunens sak- og arkivløsning, og integrasjon mellom ulike fagsystemer og felles arkivløsning. Vedkommende vil på sikt bli en viktig ressurs i arbeidet med kvalitetssikring og bevaring av digitalt skapt arkivmateriale/databaser. Koordinering av arbeidet med digitalt skapt arkivmateriale mellom Byarkivet og andre enheter i kommunen er en annen viktig oppgave som kan bli lagt til stillingen. Kvalifikasjoner Utdanning fra universitet/ høyskole fortrinnsvis innen IKT/ arkiv Svært relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning Erfaring innen prosjektledelse eller utførelse av prosjektarbeid er en fordel Erfaring fra arkiv (journalføring, arkivering og deponering/avlevering), eventuelt pedagogikk/formidling/brukerstøtte er ønskelig Kandidater med erfaring fra administrasjon og brukerstøtte for fag-/sak-/arkivsystem vil bli foretrukket Kjennskap til offentlig forvaltning er fordelaktig Egenskaper Du er analytisk, strukturert og nøyaktig Du er utadvendt, initiativrik og med evne til å jobbe selvstendig Du er løsningsorientert og med gode samarbeidsegenskaper Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Du kan håndtere tidvis stor arbeidsbelastning Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt preget av endring gjennom digitalisering og automatisering av analoge prosesser Gode kolleger i et godt og bredt arkivfaglig arbeidsmiljø Trondheim byarkiv er lokalisert i arkivsenteret på Dora sammen med flere andre arkivinstitusjoner Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Søk stillingen Søknadsfrist  19.8.2018 Søk via skjema på denne siden Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Avdelingsleder Orie Kimura, telefon 924 10 646 Byarkivar Unn Elisabeth Huse, telefon 930 27 348. Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Trondheim kommune: Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Les mer om Trondheim kommune
Trondheim kommune Trondheim, Norge
05/08/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Trondheim byarkiv Trondheim byarkiv er Trondheim kommunes faginstans innen arkiv og holder til på Arkivsenteret Dora. Byarkivet er totalarkiv for kommunen med oppgaver innen arkivdanning, veiledning, integrasjon med fagsystem, arkivløsning, papir- og digitalt depot, i tillegg til formidling, partsinnsyn og innsyn etter Offentleglova. Enheten deltar aktivt i innovasjons- og utviklingsprosjekter. Personvern, informasjonssikkerhet og etikk står sentralt i arbeidet ved alle fagområder ved Trondheim byarkiv. Byarkivet er organisert i avdelingene Dokumentasjonsforvaltning, Depot og Formidling. Arbeidsoppgaver Trondheim kommune er i front når det gjelder å utvikle fremtidens løsninger for arkiv, og søker nå arkivarkitekt til å håndtere spennende oppgaver i et uformelt og trivelig arbeidsmiljø. Rollen som arkivarkitekt vil kreve utstrakt samarbeid internt og eksternt. Stillingen befinner seg i skjæringspunktet mellom arkiv, informasjon, data og arkitektur, og du må være forberedt på både å delta i og bidra til øvrig arkitekturarbeid i kommunen. Du må derfor ha evnen til å kommunisere og gi råd til alle kommunens funksjonsområder, delta i anskaffelses- og innføringsprosjekter, samt bidra til å utvikle kommunens fellesløsninger. Som arkivarkitekt vil du få anledning til å delta i nasjonale og lokale prosjekter som representant for kommunen, og noe reising må derfor påregnes. Kvalifikasjoner Utdanning fra universitet/ høyskole Svært relevant praksis kan kompensere for manglende høyere utdanning Erfaring fra IT-basert virksomhet Erfaring med design av løsninger, prosesser og arbeidsoppgaver Erfaring innen prosjektledelse eller utførelse av prosjektarbeid Erfaring fra bruk av nasjonale og internasjonale standarder Det er fordelaktig med arkivkompetanse, forståelse av Noark-standard og relevante internasjonale standarder som ISO/TC 46/SC 11 eller Moreq Kjennskap til offentlig forvaltning vil være en fordel Egenskaper Du kommuniserer og samarbeider godt Du evner å jobbe effektivt og selvstendig, men også i tråd med enhetens felles agenda Du er analytisk, kreativ og utviklingsrettet Du er fleksibel og takler en hektisk arbeidshverdag Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Spennende arbeidsoppgaver i et fagfelt preget av endring gjennom digitalisering og automatisering av analoge prosesser Gode kolleger i et godt og bredt arkivfaglig arbeidsmiljø Trondheim byarkiv er lokalisert i arkivsenteret på Dora sammen med flere andre arkivinstitusjoner Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Søk stillingen Søknadsfrist  19.8.2018 Søk via skjema på denne siden Spørsmål om stillingen? Ta kontakt med Avdelingsleder Kari Myhre, telefon 911 12 507 Byarkivar Unn Elisabeth Huse, telefon 930 27 348. Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Trondheim kommune: Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Les mer om Trondheim kommune
Trondheim kommune Trondheim, Norge
23/07/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Ved Kart- og oppmålingskontoret er det fra 1. september 2018 ledig en fast 100 prosent stilling som ingeniør/sivilingeniør.  Kart- og oppmålingskontoret er organisert under virksomhetsområdet byutvikling, og har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, eiendomsdeling og oppmåling, eiendoms- og planregister, navnesaker, adressering, eiendomstaksering og eiendomsskatt. Arbeidsoppgaver Utvikle og drifte databaser og forvaltningssystemer innenfor byutviklingsområdet Delta med IT- og geodatafaglig støtte i prosjekter sammen med andre kommunale enheter Være en sentral medspiller for at Trondheim kommune skal kunne utføre tjenesteproduksjon på en fremtidsrettet og effektiv måte Kvalifikasjoner Du har relevant utdanning fra universitet/høgskole eller tilsvarende dokumenterte kvalifikasjoner, helst med spesialisering innenfor kart/geomatikk Du har erfaring med ulike typer GIS-programvare Du har god forståelse for hvordan bygge opp, sammenstille og analysere data i ulike formater Du har god kompetanse på programmering (javasqript, python, html, css eller annet) Det er en fordel om du har erfaring med produksjon og forvaltning av geodata Utdanningsretning IT Bygg og anlegg Utdanningstittel: Ingeniør/sivilingeniør Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad Personlige egenskaper Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner Du er utviklings- og løsningsorientert Du har evne til å arbeide strukturert og analytisk Du har evne til å drive prosjekter av ulike størrelser i en stor organisasjon Du har god formidlings- og formuleringsevne Språk Norsk Vi tilbyr Selvstendig og faglig utfordrende arbeid i et engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Kommunal pensjons- og forsikringsordning - innenfor rammen av det kommunale systemet Kontaktinfo: Gudmund Melland - Avdelingsleder kart - 95766128 Mona Høiås Sæther - Enhetsleder - 91672466
Trondheim kommune Trondheim, Norge