Austrheim kommune

Austrheim kommune (ca. 3000 innb.) er i ferd med å løfte seg etter ein periode med økonomiske utfordringar. Tett på Bergen og industrieventyret på Mongstad, er utgangspunktet for utvikling av framtidskommunen til stades. Naturen og kulturen i det særprega kystsamfunnet er kanskje det viktigaste grunnlaget for gode liv i Austrheim - både om du flyttar hit for ein spennande jobb, eller om du ynskjer å vere med å skape livskvalitet for dei som allereie bur her. Austrheim inviterer deg til opne landskap - med eit ope sinn! 

21/10/2020
SØKNADSFRIST: 10.11.2020 Det er ledig ein fast 60,80% stilling som sjukepleiarar gjeldande frå og med 01.12.2020. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sansehage. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri. Heimesjukepleien som også administrerer støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter. Arbeidsoppgåver Pleie og omsorgstenesta lyser etter 1 sjukepleiar på natt på Nordliheimen. På natt arbeider ein i team med Nordliheimen, nattpatruljen og Vestlia boligar.  Krav til...
Austrheim kommune Austrheim, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 10.11.2020 Det er ledig to sjukepleiarstillingar i fast 60,8% stilling i nattpatruljen gjeldande frå og med 01.01.21. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sansehage. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri. Heimesjukepleien som også administrerer støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter.  Arbeidsoppgåver Pleie og omsorgstenesta lyser etter 2 sjukepleiar på natt i nattpatruljen. På natt arbeider ein i team med Nordliheimen, nattpatruljen og Vestlia boligar....
Austrheim kommune Austrheim, Norge
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 10.11.2020 Det er ledig ei 100% fast stilling som hjelpepleiar ved Nordliheimen. Opplysninger avdeling Pleie og omsorgstenesta i Austrheim består av 5 avdelingar: Nordliheimen er kommunen sin sjukeheim med 34 plasser. Avdelinga har eigen dement avdeling med sansehage. Nordliheimen har òg arbeidsstove/dagstove for bebuarar og heimebuande brukarar som er på dagplass. Det er to aktivitørar. Kjøkken med reinhald og vaskeri. Heimesjukepleien som også administrerer støttekontakttenesta. Dagavdeling for heimebuande demente, tre gonger per veke. Tiltak til funksjonshemma, mellom anna Vestlia med 13 leilegheiter. Arbeidsoppgåver Helsefagarbeidar i 100% stilling med arbeidstid 3. kvar helg. Krav til kompetanse Autorisasjon som helsefagarbeidar. Informasjon om stillinga For nærmare opplysingar kontakt...
Austrheim kommune Austrheim, Norge