Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har 110 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er omkring 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig engasjerte og motiverte medarbeidere.

Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Velkommen til en arbeidsplass med karrièremuligheter, godt arbeidsmiljø og faglig utvikling. 

Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

07/02/2020
SØKNADSFRIST:  21.02.2020 Assisterende legevaktoverlege Rehabilitering og lokalmedisinske tjenester, Kristiansand kommune Kristiansand legevakt dekker befolkningens behov for legevakttjenester i 7 kommuner.   Legevakten er i endring i forbindelse med kommunesammenslåing og vi ansetter nå flere leger. Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig. Kristiansand legevakt vil ha to lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon ligger på Tangvall i Søgne. Arbeidsted vil være på begge disse lokasjonene.   Normal arbeidstid som legevaktlege vil være dag/aften/natt og helg. På helg er arbeidstiden inntil 12 timer med arbeid 14-15 helger i året.    Vi lyser ut 1 x 100 % stilling fast, hvorav 50% av stillingen inneholder faglig og administrativt arbeid.  Vi er også åpne for andre stillingsprosenter. Vi ønsker å ansette lege med spesialisering innen allmennmedisin eller annen relevant spesialisering.      Arbeidsoppgaver Stillingen er todelt: Klinisk del: Sykebesøk fra legevakt Besvare og følge opp henvendelser fra byens sykehjem og helseinstitusjoner Delta på utrykning på akuttmedisinske hendelser med ambulanse eller egen legevaktbil. Stillingen er en del av legetilbudet tilknyttet ØHD-tilbud i legevaktdistriktet. I slik tjeneste vil en måtte bistå pasienter innlagt på ØHD. Veiledning av sykepleiere, LIS-leger og andre leger Ved behov være bakvakt for leger som ikke oppfyller kompetansekravet i akuttmedisinforskrift. Administrativ del: Ansvar for, og deltagelse i undervisning, fag- og kvalitetsarbeid ved legevakten og ØHD  Stedfortrederfunksjon for legevaktoverlege. Saksbehandling, klagebehandling og fagutvikling. Delta i utviklingsprosjekter Spesialist i allmennmedisin kan få veiledning og supervisjon for leger under utdanning. Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver da legevakten er i endring Kvalifikasjoner Du må ha norsk autorisasjon som lege. Du kan ikke ha begrensninger i autorisasjon. Norsk LIS1 eller tilsvarende må være gjennomført Du må ha selvstendig rett til å takste i forhold til "normaltariffen". Søker må ha god fremstillingsevne på Norsk, skriftlig og muntlig Søker må ha gyldig norsk førerkort. Kopi må vedlegges søknad. Erfaring fra akuttmedisin er en fordel.  Erfaring fra allmennmedisin og sykehjem vektlegges.   Ønskelig med erfaring innen simuleringstrening Søker må kunne fremvise politiattest av nyere dato. Kjennskap til CGM/Winmed og Visma Profil er en fordel Spesialitet i allmennmedisin eller spesialitet i akutt- og mottaksmedisin vil være ønskelig. Kompetanse fra andre spesialistutdanninger kan vurderes, f. eks. ortoped, barnelege, anestesilege. Personlig egnethet for stillingen vil tillegges stor vekt Personlige egenskaper Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt og vi ser etter en person som:   Er pålitelig, stabil og som evner å se muligheter og alternative løsninger på problem som måtte oppstå. Er positiv, omgjengelig og som trives både med å arbeide selvstendig og tett sammen med kolleger. Er nøyaktig, ryddig og faglig orientert, og trives i et hektisk arbeidsmiljø. Er fleksibel i forhold til arbeidssted og funksjon. Kan arbeide på alle tider av døgnet- også nattevakter. Er effektiv, og har evne til å jobbe med flere saker samtidig Har evne til å jobbe i team og tverrfaglig. Er selvstendig. Har evne til å kommunisere på en trygg og god måte i forhold til kolleger, pasienter og pårørende. Kontaktperson: Liv Solveig Torsøe Enhetsleder 91141250
Kristiansand kommune Kristiansand, Norge