Holmestrand kommune

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

14/01/2020
SØKNADSFRIST: 26.01.2020 Sande bo- og behandlingssenter trenger deg som ønsker å ta lederansvar! Vi søker etter en leder som er handlekraftig og har visjoner for en verdig alderdom. Sande bo- og behandlingssenter skal være et godt sted å bo! En av våre dyktige avdelingsledere slutter for å ta nye utfordringer. Vi søker derfor etter en ny avdelingsleder med ansvar avdelingen for korttids- og rehabiliteringsopphold, samt lederansvar for dagavdeling for demente. Leder for disse avdelinger har ansvar for ca. 9 årsverk og er utover dette kontaktperson for lærlinger, studenter og elever på bo- og behandlingssenteret. Det forventes at våre ledere er en ressurs i avdelingen, og til dels kan delta i daglig drift og være faglig veileder. Sande og Holmestrand kommuner har slått seg sammen 01.01.2020 og vi er i en spennende utviklingsfase hvor vi ser på fremtidig drift av våre 3 bo- og behandlingssenter. Her blir det mange muligheter til å videreutvikle tjenestene til det beste for våre brukere og avdelingsledere kommer å være viktige ressurser i den prosessen. Viktigste arbeidsoppgaver Avdelingsleder har delegert personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen og rapporterer direkte til virksomhetsleder. Legge til rette for at våre brukere blir godt ivaretatt. Se potensiale i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse. Det kan bli endringer i ansvarsområde. Ønskede kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier er et krav Ledererfaring og helst en lederutdanning Økonomiforståelse Gode turnuskunnskaper Gjerne kunnskap om rehabilitering, palliasjon og indre medisin Må beherske norsk både skriftlig og muntlig Gode datakunnskaper Personlige egenskaper Du er nytenkende og har visjoner Du er tydelig, strukturert og målbevisst Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du er inkluderende, motivert og engasjert Du har fokus på personalutvikling og nærvær Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Engasjerte ansatte og kolleger som jobber for et felles mål En arbeidsplass som byr på mange utfordringer og enda flere muligheter Sande bo- og behandlingssenter har et godt og bredt fagmiljø og legger til rette for kompetanseutvikling Arbeidsplassen er lokalisert i lyse og trivelige lokaler Tiltredelse etter nærmere avtale. Lønn i henhold til avtale. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Susanne Wollasch Stillingstittel: Virksomhetsleder Telefon: 994 74 970
Holmestrand kommune Holmestrand, Norge