Holmestrand kommune

Holmestrand er den nordligste Vestfoldbyen. Den ligger vendt ut mot Oslofjorden kun en times togreise unna landets 
hovedstad og er lett tilgjengelig fra E18. 


Kommunen har rundt 10.200 innbyggere. De fleste bor på fjellet over byen der utsikten er upåklagelig. 

Nå er ny togstasjon åpnet inne i Holmestrandsfjellet med en 70 meter høy heisforbindelse til boligbebyggelsen over byen. Vegvesenets planer for ny fylkesvei gjennom byen, på deler av det nedlagte jernbanesporet, vil medføre enda større fokus på å videreføre og videreutvikle den allerede spennende byutviklingen som skjer i Holmestrand.