Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune etableres 1. januar 2020 av dagens Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner. Med 45 000 innbyggere blir vi landets 23. største kommune. Byene Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv, og et næringsliv i stor vekst. Vi har en strategisk beliggenhet med 40 min. til Oslo og kort vei til Østfoldbyene.

13/08/2019
SØKNADSFRIST: 26.08.2019 Har du erfaring innen offentlige anskaffelser? Indre Østfold kommune søker etter en rådgiver som har erfaring med offentlige anskaffelser og ønsker å bruke sin kompetanse til å videreutvikle vår anskaffelsesfunksjon. Beskrivelse Seksjon for anskaffelser i Indre Østfold kommune består for tiden av seks medarbeidere. Frem til ny kommune trer i kraft, betjenes anskaffelser i de fem sammenslåingskommunene av Askim kommune, virksomhet Strategi og forvaltning. Kontorsted er Askim Rådhus. Arbeidsområder Du vil være del av et team av prosessledere som har ansvar for planlegging og gjennomføring av anskaffelses- og forsyningsprosessen. Du vil være involvert i alt fra behovsvurdering til kontraktsgjennomføring og leverandøroppfølging. Vi ønsker deg som har ambisjoner på vegne av fagområdet, og som evner å utnytte handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser. Du vil jobbe både operativt og strategisk, samt legge til rette for å hente ut gevinster gjennom bedre og mer effektive prosesser, blant annet gjennom økt digitalisering. Hos oss vil du være med på å utvikle anskaffelsesfunksjonen i en ny og fremtidsrettet kommune. Arbeidsoppgaver - Lede, gjennomføre og sikre fremdrift i anskaffelsesprosesser  - Være rådgiver for, og selvstendig gjennomføre anskaffelser - Leverandørdialog og -utvikling - Analyse, kontroll og oppfølging av resultater og kontrakter - Identifisere gevinster og forbedringsområder - Bidra til kompetansehevende tiltak innenfor fagområdet - Legge til rette for løsningsorienterte faglige gode prosesser, diskusjoner og konklusjoner - Delta i utvikling og kontinuerlig forbedring av verktøy, metoder, prosesser, styring, kompetanse og organisering av arbeidet Kvalifikasjoner - Høyskole/universitetsutdanning innen juridiske fag, samfunnsfag, administrative fag eller økonomiske fag - Erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser og gode kunnskaper om lov om offentlige anskaffelser  - Kjennskap til bruk av konkurransegjennomføringsverktøy og statens standardavtaler - Det er en fordel om du har erfaring med prosjektledelse/prosjektarbeid - God IKT-kompetanse  - Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper - Analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater - Evne til å arbeide selvstendig så vel som i team og se verdien av å dele kompetanse - Gode samarbeids- og formidlingsevner - Evne til å utnytte handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser - Åpen, fleksibel og tilpasningsdyktig  - Evne til å håndtere mange varierte saker samtidig - God rolleforståelse - Evne til å lede og drive prosjekter og prosesser Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen. Vi tilbyr - En spennende og utfordrende og synlig stilling i en større kommune - Et hyggelig, utviklingsorientert arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere - En organisasjon som legger vekt på kompetansebygging og faglig utvikling av ansatte - Fleksibel arbeidstid Lønn og vilkår - 6 måneders prøvetid - Lønn etter avtale - Offentlig tjenestepensjon - Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår i henhold til gjeldende avtaler, lover og regler Søknad sendes Kun elektronisk søknad via lenke mottas. Dersom du har problemer med å sende søknad kan du kontakte Servicetorget for bistand, telefon 69 68 10 00.  Ber du om hjelp, må du ha papirer og oppdatert CV tilgjengelig. Kopi av vitnemål og attester vil bli etterspurt ved intervju, og legges derfor ikke ved søknaden. Vurdering av offentlighet I hht. Offentlighetsloven kan søkers navn bli offentliggjort ved offentlig søkerliste selv om søker ønsker unntak fra offentlighet. Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Lisbeth Skjeldrum Stillingstittel: Seksjonsleder - Anskaffelser Telefon: 474 83 286
Indre Østfold kommune Askim, Norge