Herøy kommune i Nordland

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Vi er rundt ca 1800 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Helgeland er et av landets største oppdrettsområder.

10/08/2018
SØKNADSFRIST: 07.09.2018 Ingress I Herøy kommune har vi ledig stilling som kommunelege 2 med fast lønn. Beskrivelse avdeling Helsetjenesten flyttet i september 2017 inn i nytt helsesenter.  Legekontoret er samlokalisert med helsestasjon, psykiatritjenesten og tannhelsetjenesten. Kommunen har 2 avtalehjemler for leger samt turnuslege. Kontoret benytter CGM journalsystem Legevakt er for tiden 6-delt hjemmevakt med vaktsamarbeid med nabokommunen Dønna. Hegelandssykehuset avd.  Sandnessjøen har legevaktsformidlingen for kommunene.  Arbeidsoppgaver Kurativ virksomhet/listeansvar for 900 innbyggere i hel stilling og oppgaver innenfor sykehjem og helsestasjon. Deltakelse i legevakt. Offentlig helsearbeid Veiledningsoppgaver Krav til kompetanse Norsk autorisasjon som lege, spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller godkjent allmennlege. Søkerne må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.  Ved tilsetting vil det bli vektlagt faglige kvalifikasjoner, samarbeidsevne og personlig egnethet.  Du må være løsningsorientert, fleksibel og opptatt av tverrfaglig samarbeid.  Vi tilbyr - Nytt velutstyrt helsesenter  - Legetjenesten har egen legevaktsbil - Aktivt, lærende og utviklende arbeidsmiljø - Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver - Lønn etter avtale. God pensjonsordning i KLP. - Behjelpelig med bolig. - Dekning av flyttegodtgjørelse etter avtale. - Ledige barnehageplasser. - Herøy kommune er en IA bedrift og folkehelsekommune  Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn: Siv Nilsen Tittel: Kommunalleder I E-post: siv.nilsen@heroy-no.kommune.no Mobil: 48201382 Arbeid: 48201382 Navn: Audun Dyrhaug Hov Tittel: Kommuneoverlege E-post: Audun.Dyrhaug.Hov@heroy-no.kommune.no Arbeid: 75068050
Herøy kommune i Nordland Herøy, Nordland, Norge
06/08/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Vi har ledig 100 % stilling som fagansvarlig sykepleier i hjemmetjenesten. Tiltredelse 1. september 2018. Beskrivelse avdeling Hjemmesykepleien leverer tjenester til innbyggerne i Herøy kommune. Tjenesten er døgnkontinuerlig og rettet mot blant annet syke, eldre, ny utskrevne sykehuspasienter og psykiatriske pasienter. Samhandlingsreformen har medført store faglige utfordringer for hjemmetjenesten. Du jobber i team sammen med en flott arbeidsgjeng bestående av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og hjemmehjelpere. Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og Omsorgsboliger i omsorgssentret. Boligene er heldøgns bemannet. De ligger i tilknytting til sykehjemsavdelingen. Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen en korttidsavdeling med tilbud om korttidsopphold, KAD-seng, avlastning og leilighet tiltenkt palliasjon / rehabilitering.  Arbeidsoppgaver Fagleder inngår i et lederteam som sammen fordeler arbeid og ansvarsoppgaver opp mot daglig ledelse av hjemmetjenesten. Vårt lederteam består av enhetsleder og fagledere i institusjon og hjemmetjenesten. Fagleder har -ansvar for daglige driften ved avdelingen i samarbeid med enhetsleder. -ansvar for det sykepleierfaglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet. -delta i avdelingens lederteam. -turnusarbeid  -påregnes bakvakter. Vi søker En person - imøtekommende, har en positiv holdning. - faglig trygghet og gode samarbeidsevner. - mestringsfokusert å ha evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig samarbeide i team.  - som tar ansvar og liker utfordringer. - har evne til å jobbe selvstendig og målrettet. - har kjennskap til elektronisk journalføring - det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.  - kan lede, motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for de ansatte. Krav til kompetanse -off. godkjent sykepleier -erfaring / egnethet i jobben. -det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet. -den som tilsettes bør ha sertifikat. -utdanning innen ledelse / veiledning vektlegges.  -må dokumentere at norsk språk beherskes både muntlig og skriftlig. Minimum norskprøve 3 Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:  Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn:  Wenche Sæthre Jørgensen Tittel:  Enhetsleder E-post:  wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no Mobil:  90629198
Herøy kommune i Nordland Herøy, Nordland, Norge
06/08/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Ved Herøy omsorgssenter er det ledig 100 % stilling som fagansvarlig kokk i turnus.  Tiltredelse snarlig. Beskrivelse avdeling Herøy omsorgssenter er et heldøgns bemannet omsorgssenter med langtidsplasser i institusjon, leiligheter, korttidsplasser og avlastningsplasser.  Kjøkkenet er lokalisert i omsorgssentret. Kjøkkenet er ansvarlig for tilberedelse av mat til beboerne i omsorgssentret, samt salg av middag til hjemmeboende. Fagleder i kjøkkenet har ansvar for drift av kjøkkenet og renholdsoppgaver ved omsorgssentret. Det er egent personale for renhold og kjøkken. Fagleder inngår i et lederteam som sammen fordeler arbeid og ansvarsoppgaver opp mot daglig ledelse av kjøkken og renhold. Vårt lederteam består av enhetsleder og fagledere i institusjon og hjemmetjenesten. Arbeidsoppgaver - ansvar for å lede og videreutvikle den daglige driften i samarbeid med enhetsleder. - ansvar for det faglige i avdelingen og medansvar for å utvikle kvalitet og service i pasienttilbudet. - delta i avdelingens lederteam. - Bestilling av varer. - Direkte kontakt med leverandører - Samarbeid med ulike samarbeidsparter - Ansvar for IK-mat og kvalitetssikring - Delta aktivt i produksjonen  - turnusarbeid Vi søker En person - Har ledelseserfaring samt erfaring fra storkjøkkendrift - Er positiv, idérik, utviklingsorientert og strukturert - Er serviceorientert og setter store krav til faglig kvalitet - Setter kunden i fokus - Er løsningsorientert og ikke redd for "å brette opp arman" når det trengs - Kan lede, motivere og skape en trivelig og utviklingsorientert arbeidsplass for kjøkkenets ansatte  Krav til kompetanse -Fagbrev som kokk, eller annen relevant utdanning. -Gode norskkunnskaper 2 referanser fra siste arbeidsforhold skal oppgis i søknad (nærmeste leder(e). Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:  Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn:  Wenche Sæthre Jørgensen Tittel:  Enhetsleder E-post:  wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no Mobil:  90629198
Herøy kommune i Nordland Herøy, Nordland, Norge