Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

21/08/2019
SØKNADSFRIST: 16.09.2019 Konsulent/ arrangementsansvarlig Tønsberg kommune Bydrift er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkering, parker, friluft og idrettsanlegg. Bydrift har til sammen ca. 100 ansatte. Administrasjon, ledelse og  prosjektavdelingen holder til sentralt på Byfogdløkka i Tønsberg sentrum. Driftsavdelingen er lokalisert på Kilen og Tønsberg Parkering er lokalisert på Stensarmen 9. Ved virksomheten Bydrift - driftsavdelingen er det ledig stilling som konsulent i 100% stilling. Fra 2020 blir Re kommune og Tønsberg kommune slått sammen til en ny kommune, og stillingen vil høre til virksomheten Teknisk drift som er lokalisert på kilen. Man må påregne endringer i arbeidsoppgaver da strukturen ikke er endelig.  Hovedarbeidsoppgaver Arrangementer - saksbehandling/samarbeid med andre aktører Utleie offentlige arealer – saksbehandling/fakturering Registrering av avtaler/innkjøp Regnskapsarbeid/ fakturering Digitale oppgaver Arkiv/ andre merkantile oppgaver Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå på bachelornivå Erfaring fra saksbehandling Gode digitale/IT ferdigheter Gode norskkunnskaper Førerkort klasse B Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra innkjøpsarbeid/avtaler/kontrakter Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig Erfaring fra arrangementsarbeid/ kommunikasjonsarbeid/ markedsføring Erfaring fra regnskapsarbeid  Personlige egenskaper Gode evner til relasjonsbygging og samarbeid Fleksibel, serviceinnstilt og kundeorientert Initiativrik og engasjert Evne til å arbeide selvstendig og i team Utøve godt medarbeiderskap og bidra til et godt arbeidsmiljø Være fremoverlent Åpen, oppriktig og profesjonell Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et godt miljø Opplæring og kompetansebygging Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Frihet til å forme egen arbeidsdag Lønn etter avtale. Allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til kontorsjef Ann Mari Gaup tlf. 95889083/ amng@tonsberg.kommune.no   For mer informasjon om søknadsskjema se  www.tonsberg.kommune.no  . Ansettelse skjer iht. gjeldene lover, regler og tariffavtaler.
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge
20/08/2019
SØKNADSFRIST: 18.09.2019 Ledig stilling for veiingeniør Kommunalteknikk prosjekt og forvaltning. Nye Tønsberg kommune blir en spennende og moderne serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomheter med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som evner service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Kontorplassering vil være i dagens rådhus på Re. Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner i kommunen som vei, vann, avløp, parkeringsstrategi, prosjekter for parker, friluft og idrettsanlegg. Kommunalteknikk får til sammen ca. 30 ansatte. Administrasjon, ledelse og prosjektavdelingen flyttes til Revetal fra nyttår. (Tidligere Re rådhus). Driftsavdelingen blir lokalisert på Kilen som egen virksomhet. Ved virksomheten Kommunalteknikk på Revetal blir det ledig stilling som Veiingeniør – 100% stilling fra 1/1-20. Arbeidsområdet vil omfatte: Sluttføring av ny Trafikksikkerhetsplan for den nye kommunen, samt oppfølging av denne med annet trafikksikkerhetsarbeid Oppfølging av saker og planer relatert til kommunale veier, G/S-veier, gatelys og broer Samarbeide med Driftsavdeling, Tønsberg Parkering, Kommuneutvikling og andre interne aktører Saksbehandling og kontakt med eksterne myndigheter Behandling av skilt planer Henvendelser fra publikum, foreninger og næringsliv Prosjektledelse til små prosjekter Gjennomføring av tidligfase, studier og reguleringsarbeider Andre oppgaver som normalt tilfaller vei og g/s området Utarbeidelse av enkelte politiske saker Stillingen rapporterer direkte til Virksomhetsleder   Ønskede kvalifikasjoner for stillingen er: Relevant utdanning fra høyskole- eller universitetsnivå med vei fag Erfaring fra vei planlegging og forvaltning Erfaring fra trafikksikkerhetsarbeid Må kunne beherske bruk av aktuelle dataprogrammer God struktur og gode kommunikasjonsevner   Personlige egenskaper: Evne til å arbeide systematisk og målrettet, både selvstendig og i team Positiv innstilling og godt humør vektlegges Evne til godt samarbeid med mange interne og eksterne aktører tillegges stor vekt Være serviceinnstilt og stå på når det trengs Allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby: En trygg og faglig interessant stilling Et godt fag/ arbeidsmiljø Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid Frihet til å forme egen arbeidsdag Kontaktpersoner: Knut Bartho Hansen mob: +47 97508329 Rune Gjerden mob: +47 92666609
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge