Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

09/04/2019
SØKNADSFRIST: 26.04.2019 Vi søker to dyktige arealplanleggere til faste, 100 % stillinger i vår planavdeling. Som arealplanlegger i Tønsberg kommune vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en attraktiv og voksende bykommune. Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av rådgivning og saksbehandling av detaljreguleringsplaner. Virksomheten Kommuneutvikling har ca. 50 ansatte innenfor planlegging, byggesak, landbruk, geodata og eget kundemottak. Planavdelingen har i dag 11 dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging, rådgivning og saksbehandling av  reguleringsplanforslag og ulike by- og stedsutviklingsprosjekter. Vi står overfor en rekke interessante utfordringer og planleggingsoppgaver, som flere store kvartalsreguleringer innenfor bysentrum, spennende prosjekter innenfor Bypakke for Tønsbergregionen og InterCity-utbygging. Vi søker personer som Har relevant høyere utdanning som arkitekt, arealplanlegger, jurist eller annet Har god kunnskap om plan- og bygningsloven Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper Er selvstendige og strukturerte Trives med komplekse oppgaver med mange involverte parter Evner å finne løsninger basert på dialog og samarbeid Personlig egenskap vektlegges Hva kan vi tilby Et godt tverrfaglig miljø Ansvar og tillit Mulighet til utvikling Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktig lønn Gode pensjon,- og forsikringsordninger Kontaktpersoner : Anne Hekland mob: +47 99329663 Elisabet Finne mob: +47 92081023
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge