Tønsberg kommune

Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder. 

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

13/12/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 2 årig vikariat ved byggesaksavdelingen i Tønsberg - med mulighet for fast ansettelse Vi søker deg som som brenner for at Tønsberg skal være en kommune med trygge, gode og lovlige boliger. Da vår trofaste ulovlighetsoppfølger skal videreutvikle sin kompetanse, er det et 2-årig vikariat ledig på byggesaksavdelingen. Vi ser for oss at du  er en jurist som er svært nøye, som har en naturlig autoritet og som brenner for at Tønsberg skal være en kommune med trygge, gode og lovlige boliger. Det er i utgangspunktet ikke tenkt ordinær byggesaksbehandling etter kapittel 20. Da vi ser for oss at tilsyn og ulovlighetsoppfølging vil utgjøre en økende andel av fremtidens byggesaksavdeling, vil det for rette person kunne være mulighet for fast ansettelse i forlengelse av vikariatet. Hovedarbeidsoppgaver :   Oppfølging av plan- og bygningslovens kapittel 32   Ulovlighetsavklaringer   Oppfølging av ulovlige forhold   Fremleggelse av saker for det politiske utvalget   Klagebehandling   Utstedelse av overtredelsesgebyr Kvalifikasjonskrav Vi søker etter kandidater med høyere akademisk utdanning og kompetanse. Fullført master fortrinnsvis jurist Erfaring på området kan kompensere for formell juridisk utdannelse Erfaring med ulovlighetsoppfølging God skriftlig og muntlig formidlingsevne Personlig egnethet tillegges vekt Kunnskap om relevant lovverk er en forutsetning. Erfaring fra offentlig forvaltning vil vektlegges. Vi kommer også til å legge vekt på søkernes samlede kompetanse og personlige egnethet med tanke på avdelingens behov.  Hva kan vi tilby deg? Vi har engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Hos oss har du mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig, men også i forhold til arbeidstidsfleksibilitet og hjemmekontorløsninger. Om lønnsvilkår Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Anne Hekland Telefon:  993 29 663 Kontaktperson: Dorthe Dorhn Ellefsen Telefon:  920 29 633
Tønsberg kommune Tønsberg, Norge