Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

Nord-Odal kommune ligger i Hedmark fylke med god kommunikasjon til Akershus og Oslo. Kommunen har 2 barneskoler, en ungdomsskole og 4 barnehager.

Kommunen har mange muligheter til friluftsliv hele året med store skogarealer og med Storsjøen midt i kommunen.

Nord-Odal deltar i fylkets storsatsing Kultur for læring, som både er et forsknings- og utviklingsarbeid i alle skolene og barnehagene over 4 år. Mer opplysninger om dette arbeidet finnes å lese på hjemmesiden til fylkesmannen i Hedmark.

09/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker. Vi søker: Vi søker etter miljøarbeidere med et sterkt faglig fokus. Du vil jobbe direkte med en tjenestemottaker. Stillingene byr på faglige utfordringer og mye ansvar.  Du har mulighet til å søke på følgende stillinger: 76,1% fast stilling natt annenhver helg for miljøarbeider 17,6% helg– hver fjerde helg for miljøarbeider Vikar ved fravær og ferie Arbeidsoppgaver: Direkte brukerrettet arbeid med veiledning og relasjonsbygging i fokus med det mål å sikre gode oppvekstforhold og utvikle selvstendighet. Oppfølging av daglige gjøremål og legge til rette for og følge opp meningsfulle aktiviteter Gi behandling uti fra de mål som settes for tiltaket under tett oppfølging av faglig ledelse Legge til rette for god kommunikasjon for å ansvarligjøre, selvstendiggjøre og ivareta initiativ hos bruker Legge til rette for forutsigbarhet og derigjennom skape trygghet hos tjenestemottaker Sikre nødvendig dokumentasjon i kommunens fagsystemer, herunder dokumentasjon i Profil Samarbeid med ulike samarbeidspartnere De som ansettes må være forberedt på endring i arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav: Personlig egnethet vektlegges hvor god relasjon til tjenestemottaker er viktigst Utdannelse og erfaring fra feltet psykisk helse er ønskelig Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Beherske IKT som arbeidsverktøy Førerkort kl. B Det må fremlegges politiattest før tilsetting.  Personlige egenskaper: Du er reflektert og ansvarsbevisst Du er en teambygger, samtidig som du klarer å jobbe selvstendig Du er faglig engasjert Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø Du er bevisst på egne holdninger og verdier og viser det i praksis Du møter andre med ydmykhet og respekt Gode refleksjonsevner over egen og andres væremåte i møte med tjenstemottaker Du har evne til trygghet og ro i krisesituasjoner  Vi tilbyr: En spennende og utfordrende arbeidsplass En arbeidshverdag med mye glede og latter Engasjerte kolleger Ansvar under frihet, der du kan påvirke din egen arbeidshverdag Varierte arbeidsoppgaver Lønn i tråd med avtaleverk Medlemskap i KLP Kontaktinformasjon: Nærmere informasjon kan gis av enhetsleder Eva Lukassen kontaktes på telefon 918 33 541. Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/2546. Søknadsskjema Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Søknadsfrist 7. november 2018 Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
09/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker. Hjemmetjenesten har etablert stillinger for å dekke opp ved sykefravær for å skape mer kontinuitet for pasientene og bedre dekning av sykepleier på helg. Vi søker etter sykepleier til en 70% og en 75% stilling. Arbeidsoppgaver: Hjemmetjenesten innebærer oppgaver med en stor grad av selvstendighet og evne til å handle selvstendig. Alle oppgaver i tjenesten fra direkte abeid med brukere til medikamentsetting og blodprøver. Alle stillingene i hjemmetjenesten har hinketurnus.  Kvalifikasjonskrav: Det stilles krav om bachelor i sykepleie Vi ønsker oss søkere som har en del erfaring og er faglig trygge, samarbeidsvillig og som kan meste mange situasjoner og oppgaver av ulik karakter. Du må kunne ta en del «på sparket» og takle omprioriteringer på vakt. Vi ser at du er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og kan takle en varierende og hektisk jobb. Vi ønsker en ansatt som er trygg, ansvarsbevisst og med stor grad av selvstendighet i arbeidet. Samarbeidsevne og perosnlig egnenhet tillegg vekt. De som ansettes må ha førerkort kl. B Tjenesten har egne biler. Personlige egenskaper:   Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø Du er bevisst på egne holdninger og verdier og viser det i praksis Du møter andre med ydmykhet og respekt Vi tilbyr: Du kan være med å skape en bedre hverdag for brukere av hjemmetjenesten sammen med dyktige kollegaer. Hjemmetjenesten har flotte lokaler på Sand.   Godt arbeidsmiljø Varierte arbeidsoppgaver Lønn i tråd med avtaleverk Medlemskap i KLP Kontaktinformasjon: Nærmere informasjon kan gis av enhetsleder Mari Melum kontaktes på telefon 474 67 102. Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/2242.  Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Søknadsskjema Søknadsfrist 7.november 2018 Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
09/10/2018
SØKNADSFRIST: 07.11.2018 Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.  Vi søker etter en sykepleier/vernepleier gjerne med videreutdanning innen psykisk helse eller annen relevant videreutdanning og med et sterkt faglig fokus og med godt smittende engasjement og humør. Du vil være ansvarlig for å motivere og veilede personalet, samtidig som du jobber direkte med tjenestemottaker. Stillingen byr på faglige utfordringer og mye ansvar.  Stillingen er i turnus med 2 skift og arbeid hver 4. helg. Arbeidsoppgaver: Direkte brukerrettet arbeid Fagansvar Ledelse av team- og ansvarsgruppemøter Kartlegge, utarbeide og evaluere mål og tiltak basert på individuelle behov Sikre at tjenestene er i tråd med faglige, juridiske og etiske retningslinjer   Ansvar og oppfølging av arbeid av arbeid opp mot aktuelt lovverk, herunder pasient og brukerrettighetsloven kap 4A Veiledning, opplæring og kursing av ansatte Sikre nødvendig dokumentasjon i kommunens fagsystemer, herunder ansvarlig for tiltaksplaner i Profil Samarbeid med ulike samarbeidspartnere Kvalifikasjonskrav: Høgskoleutdanning innen vernepleie/sykepleie Videreutdanning innen psykisk helse er ønskelig Kunnskap og erfaring i målrettet miljøarbeid Kunnskap om aktuelle lovverk Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Beherske IKT som arbeidsverktøy Førerkort kl B Det må fremlegges politiattest før tilsetting.  Personlige egenskaper: Du er reflektert og ansvarsbevisst Du er en teambygger, samtidig som du klarer å jobbe selvstendig Du er faglig engasjert Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø Du er bevisst på egne holdninger og verdier og viser det i praksis Du møter andre med ydmykhet og respekt Gode refleksjonsevner   Vi tilbyr: En spennende og utfordrende arbeidsplass En arbeidshverdag med mye glede og latter Engasjerte kolleger Ansvar under frihet, der du kan påvirke din egen arbeidshverdag Lønn i tråd med avtaleverk Medlemskap i KLP Kontaktinformasjon: Nærmere informasjon kan gis av enhetsleder Eva Lukassen kontaktes på telefon 918 33 541. Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/2547.  Søknadsskjema   Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Søknadsfrist 7.november 2018 Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides. 
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
05/10/2018
SØKNADSFRIST: 23.10.2018 Vi søker:   Nord-Odal kommune har ledig 100% driftsavtale fra 1 januar 2019 ved  Nord-Odal fysioterapi. Instituttet er beliggende på Sand og er tilknyttet innehavers bolig.  Det søkes etter:   Autorisert fysioterapeut med bred allmenn fysioterapikompetanse. Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innen områdene aktiv fysioterapi, belastningslidelser, nevrologi og nyopererte pasienter.  Det blir videre vektlagt at søker har:   Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har holdt seg faglig oppdatert.  Personlig egnethet vil bli vektlagt. En del hjemmebehandlinger må påregnes.  Avtalehjemmelen og tildelingsprosessen er regulert av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk (ASA 4313 og ASA 4303).  Kontaktinformasjon:   Kontaktperson er Randi Standerholen tlf. 995 28 512.  Vi foretrekker elektroniske søknader (trykk på knappen "Søk nå" på denne siden), men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/2498.  Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord- Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.  Nord- Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.  Krav til kompetanse Fysioterapeuter Ønsket kompetanse førerkort klasse B
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge