Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

Nord-Odal kommune ligger i Hedmark fylke med god kommunikasjon til Akershus og Oslo. Kommunen har 2 barneskoler, en ungdomsskole og 4 barnehager.

Kommunen har mange muligheter til friluftsliv hele året med store skogarealer og med Storsjøen midt i kommunen.

Nord-Odal deltar i fylkets storsatsing Kultur for læring, som både er et forsknings- og utviklingsarbeid i alle skolene og barnehagene over 4 år. Mer opplysninger om dette arbeidet finnes å lese på hjemmesiden til fylkesmannen i Hedmark.

13/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Oppvekstetaten i har en ledig fast stilling 80-100% for vernepleier. Miljøterapeuten er tilknyttet skolene i kommunen og jobber i et tverrfagelig miljø. Arbeidsoppgaver Veilede lærere, assistenter/fagarbeidere og foreldre. Utarbeide tiltak i forhold til sosiale og adferdsmessige utfordringer hos elever . Jobbe direkte mot enkeltelever og klasser/grupper med klassemiljø/læringsmiljø. Samarbeide med interne og eksterne instanser. Kvalifikasjoner Bør ha utdanning som vernepleier eller sosionom Ha gode ferdigheter i og kunnskaper om målrettet miljøarbeid  Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid med barn i grunnskolealder  Ha god IKT-kompetanse  Personlige egenskaper Profesjonalitet og fleksibilitet, bl.a. hva gjelder arbeidstid Være god til å samarbeide med og veilede andre yrkesgrupper Evne å kunne stå i situasjoner med konflikthåndtering Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr  Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtaleverk Godt arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke Aasmund Aaseth Rektor Garvik skole  62978350   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge