Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

Nord-Odal kommune ligger i Hedmark fylke med god kommunikasjon til Akershus og Oslo. Kommunen har 2 barneskoler, en ungdomsskole og 4 barnehager.

Kommunen har mange muligheter til friluftsliv hele året med store skogarealer og med Storsjøen midt i kommunen.

Nord-Odal deltar i fylkets storsatsing Kultur for læring, som både er et forsknings- og utviklingsarbeid i alle skolene og barnehagene over 4 år. Mer opplysninger om dette arbeidet finnes å lese på hjemmesiden til fylkesmannen i Hedmark.

28/03/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Arbeidsoppgaver Enhetsleder er en del av Helse- og omsorgsetatens ledergruppe og rapporterer til etatsleder     Enhetsleder  har ansvar for personalledelse, økonomistyring og fagutvikling.      Lede og videreutvikle den faglige tjenesten i avdelingen i samarbeid med øvrig fagpersonell   Gi opplæring og veiledning til de ansatte   Samarbeide med pårørende     Påse at oppgaver videredelegert til enhetsleder utføres i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer   Samarbeide med de andre enhetslederne i etaten og på tvers av de ulike sektorer i kommunen    Holde etatsleder orientert om saker av betydning for avdelingens virksomhet og faglige utvikling Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Gjerne med ledererfaring og videreutdanning/arbeidserfaring  innen demens  Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner God økonomiforståelse Evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid Evne til å ta initiativ og vise fleksibilitet Evne til å inspirere og skape engasjement Evne til nytenkning og gjennomføring av utviklingsprosesser Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i et aktivt og positivt miljø, som er i kontinuerlig utvikling Lønn og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende lov, forskrift og avtaler Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Annet  Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Kontaktinformasjon Randi Standerholen Etatsleder helse og omsorg 995 28 512
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 15.05.2019 Ferievikarer innen de fleste tjenesteområdene innenfor omsorg i 2019. Det største behovet vil være fra og med uke 27 til og med uke 32. Det vil være behov for mange vikarer og i ulike stillingsprosenter. Arbeidsoppgaver Være med på arbeidsoppgaver på hvert enkelt sted. Kvalifikasjoner Avdelingene ved Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem  Sykepleiere, helsefagarbeidere  og assistenter Ulike bokollektiv og bolig Høyskole, helsefagarbeider og assistenter Hjemmetjenesten Sykepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter  For å være vikar i hjemmetjenesten og bokollektivene må man ha førerkort. Hjemmesykepleien har leasingbiler, mens i hjemmehjelpstjenesten må vikarene selv disponere bil, med betaling etter statlige satser. Det er ønskelig med søkere som har erfaring og som vil arbeide over minimum 4 uker sammenhengende. Det legges vekt på om du er under utdanning eller planlegger utdanning innen de ulike områdene. Personlige egenskaper Søkere bør fortrinnsvis være over 18 år. Du bør være ansvars- og samvittighetsfull i arbeidet. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket sted og hvilke uker du ønsker å arbeide. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold. Nyttig læring til videre utdanning. Tilbud om medisinkurs ved enkelte arbeidssteder.  Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Annet Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju.  Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.  Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Randi Standerholen etatsleder helse og omsorg 62978100 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 14.05.2019 Enheten som har ansvaret for driften av kommunens kjøkken og vaskeri har i sommer behov for vikarer. Oppstart fra uke 27 eller 28. Du må i søknaden oppgi om det er noen uker du ikke har mulighet til å jobbe.   Arbeidsoppgaver Kjøkken: smøring og servering av brødmåltider, renhold/oppvask, servering av middag, delta i produksjon. Trenger vikarer som kan jobbe på postkjøkken og ved produksjonskjøkkenet ved Nord-Odal sykehjem.  Vaskeri: Vask av personal og pasientklær, rulling, bretting, sortering og andre vaskerioppgaver.    Kvalifikasjoner Du bør være samarbeidsvillig, ha bra arbeidskapasitet og ha godt humør i en travel hverdag. Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold. Nyttig læring til videre utdanning. Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Annet Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Per Jonas Viken Mobråten Enhetsleder kjøkken/vaskeri 97042702 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge