Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

Nord-Odal kommune ligger i Hedmark fylke med god kommunikasjon til Akershus og Oslo. Kommunen har 2 barneskoler, en ungdomsskole og 4 barnehager.

Kommunen har mange muligheter til friluftsliv hele året med store skogarealer og med Storsjøen midt i kommunen.

Nord-Odal deltar i fylkets storsatsing Kultur for læring, som både er et forsknings- og utviklingsarbeid i alle skolene og barnehagene over 4 år. Mer opplysninger om dette arbeidet finnes å lese på hjemmesiden til fylkesmannen i Hedmark.

13/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Odal økonomikontor er felles økonomikontor for Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Kontoret ligger på Sand med Nord-Odal som vertskommune. Økonomikontoret består av 18 personer fordelt på 16,6 årsverk. Kontoret er fordelt på 4 avdelinger; regnskap/fakturering/vederlag, lønn, skatt og budsjett/finans. Arbeidssted er Sand i Nord-Odal kommune. Tiltredelse 01.10.2019.  Det er ledig en 100 % fast stilling som økonomileder. Stillingen er direkte underlagt rådmann i Nord-Odal kommune, men inngår i rådmannens ledergruppe i begge kommuner. Arbeidsoppgaver Økonomilederen har ansvar for:  strategisk planlegging og rådgivning for kommunenes ledelse på økonomiområdet ansvarlig for økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, økonomiske analyser, årsmelding og økonomirapportering operativt ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen i kommunene med tilrettelegging for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og oppfølging av politiske vedtak delta aktivt i utviklingsarbeid i kommunene sørge for drift og koordinering av arbeidet ved enhetens 4 avdelinger  Økonomilederen er faglig og administrativ leder for avdelingens ansatte.  Kvalifikasjoner Relevant utdanning med relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant praksis kan kompensere for utdanning. Det kreves god kompetanse innen økonomi, administrasjon, ledelse og IKT. Erfaring fra kommune er en fordel. Personlige egenskaper Vi ønsker en økonomileder som: Er resultatorientert, fleksibel, strukturert og nøyaktig i arbeidet Kan arbeide selvstendig  Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig fremstilling  Er tydelig og kan være samlende for kontoret Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtale Kompetent fagmiljø  Godt arbeidsmiljø   Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon: Runar Kristiansen Rådmann  90113448   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Ledig stilling som skogbrukssjef – 100 % fast stilling – drømmejobb i Nord-Odals skoger! Stillingen innebærer interessante og selvstendige oppgaver i godt fagmiljø bestående av 12 ansatte i enheten Eiendom og samfunn. Nord-Odal kommune legger til rette for gode utviklingsmuligheter for rett person, og ønsker oss noen som er engasjert i det grønne skifte og næringsutvikling innen primærnæring. Nord-Odal kommune har i dag ca 386 000 da produktivt skogareal og det avvirkes ca 110 000 kubikk per år. Vi ønsker at enheten vår er framtidsretta og leverer gode tjenester til brukerne og bidrar med å utvikle landbruksnæringa og den aktive skogeier. Arbeidsoppgaver Generell skogforvaltning og –rådgivning Vilt – og utmarksforvaltning Forvaltning og kontroll av økonomiske virkemidler, herunder tilskuddsforvaltning og skogfond Samarbeide med næringssjefen om utviklingsarbeid og prosjekter, være pådriver og nytenker for å opprettholde og styrke primærnæringene i kommunen. Informasjonsarbeid Prosjektfinansiering og gjennomføring av prosjekter Andre oppgaver innen enhetens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen Stillingen vil i perioder medføre mye kontakt med publikum og søkere Kvalifikasjoner Høyere skogfaglig utdannelse, primært på masternivå fra NMBU eller tilsvarende kompetanse Annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole i kombinasjon med relevant erfaring kan tas i betraktning Erfaring med bruk av GIS-verktøy er en fordel, og det forutsettes godkjennskap til bruk av øvrige IT-verktøy Erfaring fra offentlig sektor tillegges vekt  Egen bil må disponeres. Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. Du bør ha interesse for å sette deg inn i faglige problemstillinger, se sammenhenger, utfordringer og muligheter og ha evne til å støtte og motivere landbruksnæringa og den aktive skogeier.   I tillegg må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtale Godt arbeidsmiljø med hyggelige og hjelpsomme kollegaer Varierte og spennende arbeidsoppgaver  Gode arbeidstidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid og sommertid   Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon: Ellisiv Hovig etatsleder for eiendom og samfunn  90790128   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Remote (Nord-Odal, Norge)
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Sand sentralskole har ledig lærervikariat. Arbeidsoppgaver Undervisning på barnetrinnet, fortrinnsvis småskolen med mulig kontaktlæreransvar Kvalifikasjoner Godkjent undervisningskompetanse for 1.-7.trinn Personlige egenskaper Profesjonell yrkesutøver med god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner, god IKT-kompetanse og raushet. Det må kunne fremlegges politiattest av ny dato før tiltredelse. Egnethet vil vektlegges. Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i SPK/KLP Lønn etter avtaleverk Godt arbeidsmiljø med hyggelige og hjelpsomme kollegaer Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon   Else Vik rektor  62978400   postmottak@nord-odal.kommune.no    
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Lærer på Nord-Odal ungdomsskole 100% stilling. Arbeidsoppgaver Undervise i norsk og engelsk hovedsakelig på 8. og 9.trinn Kvalifikasjoner  Godkjent undervisningskompetanse i fagene og for trinnet . Personlig egnethet vektlegges. Det må kunne fremlegges politiattest av ny dato før tiltredelse.  Personlige egenskaper God relasjonskompetanse, god til å samarbeide, god IKT-kompetanse Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i SPK/KLP Lønn etter avtaleverk Godt arbeidsmiljø med hyggelige og hjelpsomme kollegaer Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. Kontakt: Eva Oppi Trøftbråten Rektor Nord-Odal ungdomsskole  62978302   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
13/09/2019
SØKNADSFRIST: 30.09.2019 Oppvekstetaten i har en ledig fast stilling 80-100% for vernepleier. Miljøterapeuten er tilknyttet skolene i kommunen og jobber i et tverrfagelig miljø. Arbeidsoppgaver Veilede lærere, assistenter/fagarbeidere og foreldre. Utarbeide tiltak i forhold til sosiale og adferdsmessige utfordringer hos elever . Jobbe direkte mot enkeltelever og klasser/grupper med klassemiljø/læringsmiljø. Samarbeide med interne og eksterne instanser. Kvalifikasjoner Bør ha utdanning som vernepleier eller sosionom Ha gode ferdigheter i og kunnskaper om målrettet miljøarbeid  Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid med barn i grunnskolealder  Ha god IKT-kompetanse  Personlige egenskaper Profesjonalitet og fleksibilitet, bl.a. hva gjelder arbeidstid Være god til å samarbeide med og veilede andre yrkesgrupper Evne å kunne stå i situasjoner med konflikthåndtering Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr  Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtaleverk Godt arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke Aasmund Aaseth Rektor Garvik skole  62978350   postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge