Nord-Odal kommune

Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.

Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker.

Nord-Odal kommune ligger i Hedmark fylke med god kommunikasjon til Akershus og Oslo. Kommunen har 2 barneskoler, en ungdomsskole og 4 barnehager.

Kommunen har mange muligheter til friluftsliv hele året med store skogarealer og med Storsjøen midt i kommunen.

Nord-Odal deltar i fylkets storsatsing Kultur for læring, som både er et forsknings- og utviklingsarbeid i alle skolene og barnehagene over 4 år. Mer opplysninger om dette arbeidet finnes å lese på hjemmesiden til fylkesmannen i Hedmark.

15/02/2019
SØKNADSFRIST: 15.05.2019 Ferievikarer innen de fleste tjenesteområdene innenfor omsorg i 2019. Det største behovet vil være fra og med uke 27 til og med uke 32. Det vil være behov for mange vikarer og i ulike stillingsprosenter. Arbeidsoppgaver Være med på arbeidsoppgaver på hvert enkelt sted. Kvalifikasjoner Avdelingene ved Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem  Sykepleiere, helsefagarbeidere  og assistenter Ulike bokollektiv og bolig Høyskole, helsefagarbeider og assistenter Hjemmetjenesten Sykepleiere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter  For å være vikar i hjemmetjenesten og bokollektivene må man ha førerkort. Hjemmesykepleien har leasingbiler, mens i hjemmehjelpstjenesten må vikarene selv disponere bil, med betaling etter statlige satser. Det er ønskelig med søkere som har erfaring og som vil arbeide over minimum 4 uker sammenhengende. Det legges vekt på om du er under utdanning eller planlegger utdanning innen de ulike områdene. Personlige egenskaper Søkere bør fortrinnsvis være over 18 år. Du bør være ansvars- og samvittighetsfull i arbeidet. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilket sted og hvilke uker du ønsker å arbeide. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold. Nyttig læring til videre utdanning. Tilbud om medisinkurs ved enkelte arbeidssteder.  Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Annet Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju.  Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.  Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Randi Standerholen etatsleder helse og omsorg 62978100 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2109 Kommunen har ledig lærlingeplass for byggdrifter. Læretiden er 3 års opplæring i bedrift hvorav 1 år er verdiskapning. Kommunen følger læreplan (kode BDR3-01) i byggdrifterfaget - særløp vg.2 og vg.3/opplæring i bedrift. Nord-Odal kommune er med i Opplæringskontoret for Kommunalsektoren i Hedmark/Opplæringskontoret Innlandet.  Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på driftsavdelingen. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 1 årig utdanning på videregående skole innenfor retning bygg-og anleggsteknikk.   Personlige egenskaper Vi ser at du er ansvarsbevisst, fleksibel og arbeidsom. Videre må du ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Kompetent fagmiljø  Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Morten Raaden Enhetsleder driftsavdelingen 92245155 postmottak@nord-odal.kommune.no   Mona Kristin N. Vangen Kontaktperson for lærlinger i kommunen 41607403 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 14.05.2019 Enheten som har ansvaret for driften av kommunens kjøkken og vaskeri har i sommer behov for vikarer. Oppstart fra uke 27 eller 28. Du må i søknaden oppgi om det er noen uker du ikke har mulighet til å jobbe.   Arbeidsoppgaver Kjøkken: smøring og servering av brødmåltider, renhold/oppvask, servering av middag, delta i produksjon. Trenger vikarer som kan jobbe på postkjøkken og ved produksjonskjøkkenet ved Nord-Odal sykehjem.  Vaskeri: Vask av personal og pasientklær, rulling, bretting, sortering og andre vaskerioppgaver.    Kvalifikasjoner Du bør være samarbeidsvillig, ha bra arbeidskapasitet og ha godt humør i en travel hverdag. Personlige egenskaper Du må ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt. Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø og godt tilrettelagte arbeidsforhold. Nyttig læring til videre utdanning. Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Annet Enhetsleder på det enkelte tjenestestedet  innkaller aktuelle søkere til intervju. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Per Jonas Viken Mobråten Enhetsleder kjøkken/vaskeri 97042702 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
15/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune Sted: Sagstua Tittel: Lærling helsearbeiderfaget Heltid / Deltid: Heltid Ansettelsesform: Lærling Stillingsprosent: 100 Startdato: 20.08.2019 Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på den enkelte arbeidsplass. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 2 årig utdanning på videregående skole innen helsearbeiderfaget. Personlige egenskaper Vi ser at du er ansvarsbevisst, fleksibel og arbeidsom. Videre må du ha gode samarbeidsevner og arbeidsom. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.  Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Kompetent fagmiljø  Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon: Mona Kristin N. Vangen Kontakperson for kommunens lærlinger 41607403 postmottak@nord-odal.kommune.no
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
12/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Kommunen har ledig lærlingeplass for institusjonskokk. Nord-Odal kommune er med i Opplæringskontoret for Kommunalsektoren i Hedmark/Opplæringskontoret Innlandet.  Arbeidsoppgaver Oppgavene vil til enhver tid følge de krav som er satt i opplæringsplan og de oppgaver som utføres på kjøkkenet. Kvalifikasjoner Du må ha fullført 2 årig utdanning på videregående skole innen kokk- og servitør. Personlige egenskaper Vi ser at du er ansvarsbevisst, fleksibel og arbeidsom. Videre må du ha gode samarbeidsevner og arbeidsom. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.  Vi tilbyr   Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket Kompetent fagmiljø  Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Per Jonas Viken Mobråten Enhetsleder kjøkken/vaskeri 97042702 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
06/02/2019
SØKNADSFRIST: 21.02.2019 Barnehagene i Nord-Odal har ledig inntil 3 faste 100 % stillinger som pedagogisk leder. Det er 4 kommunale barnehager. Barnehagene er med i prosjektet "kultur for læring" og er realfagskommune.  Arbeidsoppgaver Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet i tråd med godt faglig skjønn Daglig oppfølging og veiledning av assistenter og fagarbeidere Delta i videreutvikling av barnehagens pedagogiske arbeid og holde seg oppdatert på barnehagefaglig forskning og utvikling Samarbeide med foreldre og øvrige samarbeidspartnere Arbeide selvstendig og i team innad i barnehagen og i samarbeid med øvrige barnehager i kommunen Jobbe i tråd med rammeplan og barnehagelov samt kommunale retningslinjer og føringer Kvalifikasjoner Godkjent barnehagelærer utdanning Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Ønskelig med erfaring som pedagogisk leder Gode digitale ferdigheter Ønskelig med språk- og realfagskompetanse Personlige egenskaper God relasjonskompetanse  Imøtekommende Fleksibel og løsningsorientert Utvise profesjonalitet i yrkesutøvelsen Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn i tråd med avtaleverket /lønn etter avtale Kompetent fagmiljø  Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.  Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.  Kontaktinformasjon Gro Irene Holt etatsleder oppvekst og kultur 92817959 postmottak@nord-odal.kommune.no   Astrid Sutterud barnehagestyrer 62978260 postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge