Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er "attraktiv og nyskapande".  Samfunnsoppdraget vårt er "Vi utviklar Hordaland" og verdiane våre er "kompetent, offensiv og i dialog".

Les meir om oss her
30/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Ved TkVest/Hordaland er det ledig 40% fast stilling som tannlege ved senter for odontofobi frå og med 01.01.2019.  Arbeidsoppgåver  Stillinga er ein del av tannhelsetenesta i Hordaland sitt spesialist-tilbod og inngår i kompetansesenteret sitt odontofobiteam. Søkjar må ha erfaring og interesse for arbeid med odontofobipasientar. Gode evner til å samarbeide er ei førestnad for tilsetjing i stillinga.  Personlege eigenskaper  Den som blir tilsett må ha gode norsk-kunnskapar, kunne arbeide sjøvstendig, vere ansvarsmedviten, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevnar. Ved vurdering av søkjarane vil dei personlege eigenskapane bli vektlagde  Kvalifikasjonar  Søkjarar til stillinga må ha godkjent norsk autorisasjon som tannlege Den som skal tilsetjast i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest. Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader  Følgjande blir tilbydd  Stillinga blir løna av Hordaland fylkeskommune etter kvalifikasjonar. Gode forsikrings- og pensjonsordningar Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort  Om arbeidsplassen Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga tilbyr vi spesialistbehandling og driv fagleg utvikling og forsking. Gjennom førebyggande arbeid, forsking og behandling legg vi grunnlaget for god folkehelse i Hordaland. Tilsette i tannhelsetenesta i Hordaland gir og eit tilpassa tannhelsetilbod til torturofre, overgrepsofre og til personar som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi). Kontaktperson  Ileana Mihaela Marthinussen Cuida 45853394
Hordaland fylkeskommune Bergen, Norge
30/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Ved TkVest/Hordaland er det ledig vikariat i 50% stilling som tannlege ved senter for odontofobi frå og med 01.01.2019 til og med 31.07.2019.  Arbeidsoppgåver  Stillinga er ein del av tannhelsetenesta i Hordaland sitt spesialist-tilbod og inngår i kompetansesenteret sitt odontofobiteam. Søkjar må ha erfaring og interesse for arbeid med odontofobipasientar. Gode evner til å samarbeide er ei førestnad for tilsetjing i stillinga.  Personlege eigenskaper  Den som blir tilsett må ha gode norsk-kunnskapar, kunne arbeide sjøvstendig, vere ansvarsmedviten, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevnar. Ved vurdering av søkjarane vil dei personlege eigenskapane bli vektlagde  Kvalifikasjonar  Søkjarar til stillinga må ha godkjent norsk autorisasjon som tannlege Den som skal tilsetjast i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest. Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader  Følgjande blir tilbydd  Stillinga blir løna av Hordaland fylkeskommune etter kvalifikasjonar. Gode forsikrings- og pensjonsordningar Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort  Om arbeidsplassen Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga tilbyr vi spesialistbehandling og driv fagleg utvikling og forsking. Gjennom førebyggande arbeid, forsking og behandling legg vi grunnlaget for god folkehelse i Hordaland. Tilsette i tannhelsetenesta i Hordaland gir og eit tilpassa tannhelsetilbod til torturofre, overgrepsofre og til personar som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).  Kontaktperson  Ileana Mihaela Marthinussen Cuida 45853394
Hordaland fylkeskommune Bergen, Norge
30/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Ved TkVest/Hordaland er det ledig 40% fast stilling som tannhelsesekretær ved senter for odontofobi frå og med 01.01.2019.   Arbeidsoppgåver  Det er ønskjeleg med erfaring og interesse for arbeid med odontofobipasientar. Gode evner til å samarbeide er ei førestnad for tilsetjing i stillinga.  Personlege eigenskaper  Den som blir tilsett må ha gode norsk-kunnskapar, kunne arbeide sjøvstendig, vere ansvarsmedviten, fleksibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevnar. Ved vurdering av søkjarane vil dei personlege eigenskapane bli vektlagde  Kvalifikasjonar  Søkjarar til stillinga må ha autorisasjon som tannhelsesekretær Den som skal tilsetjast i Tannhelsetenesta må leggje fram politiattest. Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader  Følgjande blir tilbydd  Tannhelsesekretær blir f.t. løna f.o.m. kr 338.800 - 409.200 etter 16 år Gode forsikrings- og pensjonsordningar Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort  Om arbeidsplassen Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar personar med utviklingshemming, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga tilbyr vi spesialistbehandling og driv fagleg utvikling og forsking. Gjennom førebyggande arbeid, forsking og behandling legg vi grunnlaget for god folkehelse i Hordaland. Tilsette i tannhelsetenesta i Hordaland gir og eit tilpassa tannhelsetilbod til torturofre, overgrepsofre og til personar som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi). Kontaktperson  Ileana Mihaela Marthinussen Cuida 45853394
Hordaland fylkeskommune Bergen, Norge