Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tenester til innbyggjarar, leiarar av lag og organisasjonar eller til tilsette i kommunane i fylket. Visjonen vår er "attraktiv og nyskapande".  Samfunnsoppdraget vårt er "Vi utviklar Hordaland" og verdiane våre er "kompetent, offensiv og i dialog".

Les meir om oss her
18/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Fagskoleutdanning er ei tertiærutdanning, lik universitet og høgskular, som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse. Fagskolen i Hordaland er landets største fagskole og gir i dag tilbod til omlag 1200 studentar og har omlag100 tilsette. Fagskolen i Hordaland sin hovudadministrasjon held til i trivelege lokale sentralt plassert på Nordnes i Bergen. Skolen opplever aukande søknadsmengd til både dag- og nettstudium. Vi har eit godt arbeidsmiljø med gode moglegheiter for personleg utvikling og individuell tilpassing for våre tilsette. Skolen er inne i ein spanande utviklingsfase og ønskjer i den samanheng å knytte til seg fleksible og dyktige medarbeidarar. Arbeidsoppgåver  Undervisning i dagklasser og nettklasser.  Personlege eigenskaper  Strukturert Sjølvstendig Ansvarsbevisst Entusiastisk  Kvalifikasjonar  Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg kompetanse, jmfr Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Deler av undervisningen foregår på nett, erfaring fra nettstøttet undervisning er en fordel. For søkjarar som ikkje har godkjent pedagogisk kompetanse, legg skolen til rette for at den pedagogiske utdanninga kan takast samstundes med undervisningsstillinga. Det er ønskelig med digital kompetanse/bruk av digitale verktøy. Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.  Følgjande blir tilbydd   Konkurransedyktige vilkår Gode forsikrings- og pensjonsordningar Fleksibel arbeidstid  Om arbeidsplassen Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.
Hordaland fylkeskommune Bergen, Norge
18/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Fagskoleutdanning er ei tertiærutdanning, lik universitet og høgskular, som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse. Fagskolen i Hordaland er landets største fagskole og gir i dag tilbod til omlag 1200 studentar og har omlag100 tilsette. Fagskolen i Hordaland sin hovudadministrasjon held til i trivelege lokale sentralt plassert på Nordnes i Bergen. Skolen opplever aukande søknadsmengd til både dag- og nettstudium. Vi har eit godt arbeidsmiljø med gode moglegheiter for personleg utvikling og individuell tilpassing for våre tilsette. Skolen er inne i ein spanande utviklingsfase og ønskjer i den samanheng å knytte til seg fleksible og dyktige medarbeidarar. Arbeidsoppgåver  Undervisning i dagklasser og nettklasser.  Personlege eigenskaper  Strukturert Sjølvstendig Ansvarsbevisst Entusiastisk  Kvalifikasjonar  Til alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg kompetanse, jmfr Lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Deler av undervisningen foregår på nett, erfaring fra nettstøttet undervisning er en fordel. For søkjarar som ikkje har godkjent pedagogisk kompetanse, legg skolen til rette for at den pedagogiske utdanninga kan takast samstundes med undervisningsstillinga. Det er ønskelig med digital kompetanse/bruk av digitale verktøy. Alle nytilsetjingar i Hordaland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.  Følgjande blir tilbydd  Konkurransedyktige vilkår Gode forsikrings- og pensjonsordningar Fleksibel arbeidstid  Om arbeidsplassen Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig kompetanse.
Hordaland fylkeskommune Bergen, Norge