Lenvik kommune

Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å bo i og flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i nærheten av byen Finnsnes som er kommunesenter for Lenvik og regionsenteret for Midt-Troms. Næringslivet i Midt-Troms-regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time. 

Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy blir etter planen Senja kommune fra 2020. Den nye Senja kommune blir en av Norges fremste innen havbruk og sjømat. I tillegg har kommunen et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune vil ha ca. 15000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder og tettsteder. Byen Finnsnes er regionsenteret i Midt-Troms, og vil bli kommunesenter i den nye kommunen. 

23/07/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 DISTRIKTSMEDISINSK SENTER MIDT-TROMS Områdegeriatrisk Tjeneste Midt-Troms (OGT) OGT er en spesialisthelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering, og en del av virksomheten til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), og er lokalisert til Distriktsmedisinsk Senter Midt-Troms (DMS) på Finnsnes. Lenvik Kommune er vertskommune for tjenesten, og har drifts- og arbeidsgiveransvar. Virksomheten består av døgnavdeling (6 senger), poliklinikk, ambulant virksomhet til 10 kommuner i Midt-Troms og kompetansesøkende nettverkstiltak. Ved OGT jobber følgende profesjoner: leger, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped og sekretær. Vi jobber tverrfaglig i samarbeid med pasientene og deres nettverk. Geografisk ansvarsområde er kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Bardu, totalt ca. 33.000 innbyggere. OGT har to overlegestillinger. En stilling er besatt av geriater, den andre 100 % stillingen er nå ledig. Legene har et felles ansvar for drift av geriatrisk poliklinikk og en rehabiliteringspost på 6 senger. Legen jobber dagtid, uten vaktbelastning på helg.  Arbeidsoppgaver Medisinsk klinisk oppfølging av pasienter i en tverrfaglig kontekst. Utviklingsarbeid og eventuelt forskningsarbeid vil bli vektlagt   Vi tilbyr Faglige utfordringer på et spennende fagområde i stadig endring Godt samarbeid med medisinsk klinikk, UNN Tromsø Kan tilrettelegge for kompetanseutvikling for eks. ved UNN –Tromsø Et positivt arbeidsmiljø Fokus på velferdsteknologi En kommune i stor utvikling og endring Gode pensjonsordninger i KLP   Kvalifikasjoner Det søkes fortrinnsvis etter spesialist i geriatri eller fysikalsk medisin og rehabilitering. Spesialist i allmennmedisin, eller andre relevante spesialiteter kan søke Andre leger med relevant spesialistutdanning eller erfaring kan søke. Norsk autorisasjon Behersker norsk språk skriftlig og muntlig   Personlige egenskaper Lenvik kommunes verdier er respektfullt, ta ansvar og mulighetsorientert. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene.  Gode evner til formidling Kommuniserer tydelig Evne til å helhetstenkning og se muligheter innenfor gitte rammer Vilje og evne til nytenkning Du bidrar til et godt arbeidsmiljø Du er løsnings - beslutnings og resultatorientert Har gode datakunnskaper Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vil bli vektlagt   For stillingen gjelder   Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Ansettelser skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med fagleder Åse Nordli, tlf 778-71450, virksomhetsleder Evy Nordby tlf 481 73916 eller Seksjonsoverlege Harald Helling tlf 778-71451  I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.  Søkes via kommunenes hjemmeside eller jobbnorge.no Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.  
Lenvik kommune Lenvik, Norge