Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Flytter du til Norges 10.største øy vil du bl a ha tilgang til: populært treningssenter, havets delikatesser, et spennende musikk- og kulturliv, gode fiskevann, hurtigruteanløp, fantastiske skiløyper, Golfstrømbane, romforskningsanlegg og hvalsafari.

03/12/2019
SØKNADSFRIST: 19.12.2019 På rådhuset har vi nå et ledig vikariat som lønnskonsulent, da vår sentrale medarbeider på dette arbeidsområdet har fått innvilget to års permisjon for å gjøre andre ting. Lønnskonsulentens hovedoppgave er å sørge for at lønnsprosessen foregår på en ukomplisert måte, slik at kommunalt ansatte får korrekt lønn til rett tid. Interesserer du deg for tall og ønsker å fylle en sentral rolle i kommunen, kan dette være jobben for deg. Lønnskonsulenten vil være en del av kommunens støttefunksjon. Støttefunksjonen består av innkjøp, økonomi, lønn/personal, skatt og IT. Vi søker en person som skal inngå i et team med lønns- og personalarbeid, men som vil ha et hovedansvar for lønn. Dette gjelder fast og variabel lønn for hele organisasjonen, og andre oppgaver som har naturlig sammenheng med lønnsarbeidet. • Lønnsbehandling fra A til Å • Endringer, inn- og utmeldinger av arbeidstakere • Sykepengerefusjon • Reiseregninger • Veiledning/rådgivning til enhetene og enkeltansatte • Pensjonsrapportering (KLP/SPK) • Offentlig rapportering • Andre oppgaver innenfor lønnsområdet Andøy kommune bruker i dag Unit4 Agresso lønns-/økonomisystem, med forsystem på lønn fra Visma ressursstyring. Saksbehandlersystemet er Acos WebSak. Vi er for tiden i en prosess hvor vi vurderer endringer i våre løsninger på bl.a lønn. Ønsket utdanning/kompetanse: • Relevant utdanning, gjerne på universitets-/høyskolenivå • Kjennskap til/erfaring fra lønnsarbeid i offentlig eller privat sektor • Kjennskap til lover og regler innen fagfeltet (lønn, tariff, fravær, reise, pensjon, skatt) • Kompetanse i bruk av IKT-systemer/IKT-verktøy • God framstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig Det legges vekt på søkerens personlige egenskaper som: • Kommunikasjons- og samarbeidsevne • Fleksibilitet i arbeidssituasjoner • Stor arbeidskapasitet • Nytenkende og løsningsorientert • Ansvarlig, nøyaktig, systematisk og strukturert • Interesse for tall/tallforståelse Vi tilbyr: • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i en til tider hektisk hverdag • Muligheter for faglig og personlig utvikling • Lønn i hht. tariffavtale • Fleksibel arbeidstid • Godt arbeidsmiljø og god pensjonsordning Ansettelse skjer i hht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i pensjonsordning. For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt: • Leder støttefunksjon/økonomisjef, Stein Ivar Johansen, tlf dir. 76115021, mob. 997 16 977, e-post  stein.ivar.johansen@andoy.kommune.no Se mer om hva som finnes i Andøy her:  Benytt vårt digitale søknadssenter  https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131  Saksnr: 19/1200 Søkere bes laste opp relevant dokumentasjon på utdanning og praksis i den elektroniske søknaden. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  19.12.2019
Andøy kommune Andøy, Norge