Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Flytter du til Norges 10.største øy vil du bl a ha tilgang til: populært treningssenter, havets delikatesser, et spennende musikk- og kulturliv, gode fiskevann, hurtigruteanløp, fantastiske skiløyper, Golfstrømbane, romforskningsanlegg og hvalsafari.

06/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Det er ledig 100% fast stilling som Logoped og spesialpedagog ved Andøy Kommune Hovedarbeidsoppgaver: Logoped og spesialpedagog i barnehage 100% stilling Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Andøy PPT og spesialpedagog i barnehagene i Andøy kommune. Andøy kommune har en PP-tjeneste som ønsker å være <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6 og Barnehageloven §19: • PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid • PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Denne stillingen er kombinert stilling som logoped i Andøy PPT og spesialpedagog i barnehage. Det vil medføre at du i deler av stillingen vil jobbe direkte med barn som har behov for spesialpedagogisk og/eller logopedisk oppfølging i barnehage, samt veilede annet fagpersonell og gi råd til foresatte. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy kommune. Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner: • Utdanning som logoped. • Spesialpedagogisk utdanning • Relevant test- og utredningskompetanse. • God kjennskap til barnehage / skole er en fordel • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner • Gode norskkunnskaper, minimum B2-nivå i skriftlig og muntlig. Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Godkjent politattest må fremlegges før tiltredelse. Lønnsvilkår:  Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse  01.08.20. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no, eller enhetsleder for barnehage, Merete Olsen, 76 11 50 52 eller merete.olsen@andoy.kommune.no . Søknaden sendes via kommunens elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist: 15.03.20
Andøy kommune Andøy, Norge
06/02/2020
SØKNADSFRIST: 28.02.2020 Det er ledig 100% fast stilling som Rektor ved Andenes skole ved Andøy kommune Hovedarbeidsoppgaver: Rektor ved Andenes skole Vil du ha en viktig og avgjørende rolle i en av de mest spennende kommunene i landet? Vi er på utkikk etter en engasjert, trygg og utviklingsorientert rektor til å lede Andenes skole inn i en spennende tid. Vi søker deg som ønsker å inneha en viktig samfunnsrolle i Andøy kommune, og som brenner for skoleutvikling Hovedoppgaver • Det søkes etter en rektor som kan lede skolen framover sammen med personalet og ledergruppen i arbeidet med fagfornyelsen. • Skolen trenger en engasjert rektor som kan lede og videreutvikle profesjonsfelleskapet på skolen med mål om forbedring av elevenes trivsel og læring. • Samarbeid med elever, foreldre og nærmiljø, samt samarbeid med andre instanser om barn og unges oppvekst. • Øverste leder av Andenes skole og SFO, med fag- personal- og økonomiansvar Krav til kompetanse • Pedagogisk kompetanse og lederegenskaper jamfør opplæringsloven §9-1. Ønskede kvalifikasjoner • Erfaring fra undervisning i grunnskole • Relevant skolelederutdanning • En tydelig og inkluderende lederstil • Setter elevenes læring og trivsel i sentrum • Personlige egenskaper kan vektlegges Vi tilbyr • Lønn etter avtale • Del av skolelederteam i Andøy • Del av skoleledernettverk i Vesterålen • Del av rådmannens ledergruppe Søkere må påregne å stille til intervju. Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med nåværende rektor, Christian Blix, christian.blix@andoy.kommune.no  eller skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen på telefon 99007280 / sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no
Andøy kommune Andenes, Norge