Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Flytter du til Norges 10.største øy vil du bl a ha tilgang til: populært treningssenter, havets delikatesser, et spennende musikk- og kulturliv, gode fiskevann, hurtigruteanløp, fantastiske skiløyper, Golfstrømbane, romforskningsanlegg og hvalsafari.

20/06/2019
SØKNADSFRIST: 15.07.2019 Det er ledig 60% fast stilling som Logoped ved PPT, Andøy kommune Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er "tett på" og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: • PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid • PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Som logoped i Andøy PPT skal du i hovedsak arbeide direkte med elever i skolen og barn i barnehage, men også veilede fagpersonell og foresatte. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy PPT. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Kvalifikasjoner for stillingen: Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner: • Utdanning som logoped. • Relevant test- og utredningskompetanse. • God kjennskap til barnehage og skole er en fordel • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Andøy kommune kan tilby: - Variert arbeid i positivt miljø - Tilsetting på vanlige vilkår for. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til pensjonsordning Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.  Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost: sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no  
Andøy kommune Andøy, Norge