Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Flytter du til Norges 10.største øy vil du bl a ha tilgang til: populært treningssenter, havets delikatesser, et spennende musikk- og kulturliv, gode fiskevann, hurtigruteanløp, fantastiske skiløyper, Golfstrømbane, romforskningsanlegg og hvalsafari.

31/03/2020
SØKNADSFRIST: 21.04.2020 Vil du ha en viktig og avgjørende rolle i en av de mest spennende kommunene i landet? Vi er på utkikk etter en engasjert, trygg og utviklingsorientert rektor til å lede Andenes skole inn i en spennende tid. Vi søker deg som ønsker å inneha en viktig samfunnsrolle i Andøy kommune, og som brenner for skoleutvikling Hovedoppgaver Det søkes etter en rektor som kan lede skolen framover sammen med personalet og ledergruppen i arbeidet med fagfornyelsen. Skolen trenger en engasjert rektor som kan lede og videreutvikle profesjonsfelleskapet på skolen med mål om forbedring av elevenes trivsel og læring. Samarbeid med elever, foreldre og nærmiljø, samt samarbeid med andre instanser om barn og unges oppvekst. Øverste leder av Andenes skole og SFO, med fag- personal- og økonomiansvar Krav til kompetanse Pedagogisk kompetanse og lederegenskaper jamfør opplæringsloven §9-1. Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra undervisning i grunnskole Relevant skolelederutdanning En tydelig og inkluderende lederstil Setter elevenes læring og trivsel i sentrum Personlige egenskaper kan vektlegges Vi tilbyr Lønn etter avtale Del av skolelederteam i Andøy Del av skoleledernettverk i Vesterålen Del av rådmannens ledergruppe Søkere må påregne å stille til intervju. Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med nåværende rektor, Christian Blix,  christian.blix@andoy.kommune.no  eller skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen på telefon 99007280 /  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no Slik søker du: Når du sender inn søknaden din laster du opp vitnemål og attester som vedlegg Benytt vårt digitale søknadssenter  web-søknad  Saksnr: 20/123 Du må søke på hver enkelt stilling med saksnummer som du ønsker å bli vurdet til. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. SØKNADSFRIST:  21.04.2020
Andøy kommune Andenes, Norge
31/03/2020
SØKNADSFRIST: 15.04.2020 Andenes skole er en 1-10 skole med ca. 280 elever. Skolebygget sto ferdig i 2011 og er et flott og moderne bygg. Skolen har fokus på tidlig innsats og spesialundervisning, og har et nært samarbeid med kommunens PP-tjeneste. Andenes skoles visjon er at vi "skal gi næring og læring til hele mennesket". Visjonen forutsetter et helhetlig elevsyn, og vi søker personer som er flinke til å skape gode relasjoner til elevene. For oss er elevene mer enn vitnemålet de kommer ut med. Våre kjerneverdier er respekt, mestring og samarbeid. Ved skolen kan det bli ledig inntil 5 lærerstillinger fra 01.08.2020. Det er både faste og midlertidige stillinger. Vi søker etter lærere som kjenner seg igjen i våre verdier og som vil være aktive deltakere i et mangfoldig skolemiljø. Skolen har behov for lærere som dekker de fleste fag, men ønsker spesielt søkere med kompetanse innen: Tysk, engelsk, norsk, matematikk, spesialpedagogikk, kroppsøving. Personlige egenskaper Du må være endrings- og utviklingsorientert og ha stor evne til samarbeid. Du må være fleksibel og kunne se muligheter og løsninger. Tilpasset opplæring står i fokus og elevene skal oppleve voksne som bryr seg. Vi tilbyr En stilling med spennende oppgaver Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i flotte skolelokaler Lønn etter sentrale avtaler og lokale avtaler i Andøy kommune For nærmere opplysninger kan det tas kontakt med rektor Christian Blix på telefon 95948435 eller e-post:  christian.blix@andoy.kommune.no I tillegg til formell kompetanse vil personlig egnethet bli vektlagt. Søkere må påregne å bli innkalt til intervju. Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE Slik søker du: Når du sender inn søknaden din laster du opp vitnemål og attester som vedlegg Benytt vårt digitale søknadssenter  web-søknad  Saksnr: 20/276 Du må søke på hver enkelt stilling med saksnummer som du ønsker å bli vurdet til.Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. SØKNADSFRIST:  15.04.2020
Andøy kommune Andenes, Norge