Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. 

Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. 

Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Flytter du til Norges 10.største øy vil du bl a ha tilgang til: populært treningssenter, havets delikatesser, et spennende musikk- og kulturliv, gode fiskevann, hurtigruteanløp, fantastiske skiløyper, Golfstrømbane, romforskningsanlegg og hvalsafari.

13/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Andenes helsesenter omsorgsbolig er en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, plassert rett ved fyrtårnet, og med utsikt over havet. Vi har 22 rom for beboere med ulik alder og varierte problemstillinger. Vi har 16 årsverk, fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Beboerne følges opp på en god måte, og det arrangeres ukentlige legevisitter med fastlege. Det er fagsykepleier på topp i avdeling 2-3 ganger i uken, og denne oppgaven fordeles mellom sykepleierne. Det er fokus på mestring, brukermedvirkning og livskvalitet. Sykepleierne er delaktige i utvikling av prosedyrer, for å sikre god kvalitet i tjenesten. Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Vi har ledig vikariat med varighet til 31.07.2020. Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig oppfølging og behandling Helhetlig pleie og omsorg Veiledning av medarbeidere og studenter Geriatrisk og lindrende behandling, hverdagshabilitering og helsefremmende arbeid. Samarbeid med interne og eksterne aktører Primæransvar Kontakt og samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier. Fordel med erfaring fra eldreomsorg, men ikke et krav. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper: Personlig egnethet Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig Evne til initiativ og nytenkning Trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Arbeid i todelt turnus, med arbeid hver 3. helg. Engasjerte og fleksible kollegaer Godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre Varierte arbeidsoppgaver Travle og spennende dager Lønn etter tariff God pensjonsordning For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post  Beate.Berg@andoy.kommune.no Andøy kommune oppfordrer alle våre søkere til å benytte vårt digitale søknadssenter  web-søknad  Saksnr: 19/721 Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Godkjent politiattest kreves før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  01.09.2019 For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post  Beate.Berg@andoy.kommune.no
Andøy kommune Andøy, Norge
13/08/2019
SØKNADSFRIST:01.09.2019 Andenes helsesenter omsorgsbolig er en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, plassert rett ved fyrtårnet, og med utsikt over havet. Vi har 22 rom for beboere med ulik alder og varierte problemstillinger. Vi har 16 årsverk, fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Beboerne følges opp på en god måte, og det arrangeres ukentlige legevisitter med fastlege. Det er fagsykepleier på topp i avdeling 2-3 ganger i uken, og denne oppgaven fordeles mellom sykepleierne. Det er fokus på mestring, brukermedvirkning og livskvalitet. Sykepleierne er delaktige i utvikling av prosedyrer, for å sikre god kvalitet i tjenesten. Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig oppfølging og behandling Helhetlig pleie og omsorg Veiledning av medarbeidere og studenter Geriatrisk og lindrende behandling, hverdagshabilitering og helsefremmende arbeid. Samarbeid med interne og eksterne aktører Primæransvar Kontakt og samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier. Fordel med erfaring fra eldreomsorg, men ikke et krav. Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper: Personlig egnethet Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig Evne til initiativ og nytenkning Trives i et miljø med høyt aktivitetsnivå Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Arbeid i todelt turnus, med arbeid hver 3. helg. Engasjerte og fleksible kollegaer Godt arbeidsmiljø der vi tar vare på hverandre Varierte arbeidsoppgaver Travle og spennende dager Lønn etter tariff God pensjonsordning For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: Beate Berg, konst. Avdelingssykepleier, tlf. 76115100, e-post  Beate.Berg@andoy.kommune.no Andøy kommune oppfordrer alle våre søkere til å benytte vårt digitale søknadssenter  https://skjema.onacos.no/andoy/artikkel.aspx?MId1=2313&AId=2131  Saksnr: 19/506 Det må søkes spesifikt på hver enkelt stilling/saksnummer som søkeren ønsker å bli vurdert til. Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Godkjent politiattest kreves før tiltredelse. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  01.09.2019 Kontaktperson: Beate Berg Stillingstittel: Konst. avdelingssykepleier Telefon: 76115100 Epost: Beate.Berg@andoy.kommune.no  
Andøy kommune Andøy kommune, Storgata, Andenes, Norge
13/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Det er ledig 100% fast stilling som sykepleier ved Andøya Bo- og behandlingssenter. Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass med gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Pasientene ved ABBS har store og komplekse omsorgsbehov. De fleste har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk og behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Vi gir terminal og lindrende pleie, utreder funksjonssvikt og driver rehabilitering. ABBS har tilsynslege og fysioterapeut to ganger i uka. Avdelingene ved ABBS er delt i mindre enheter fordelt på to etasjer. Hver enhet har et lite kjøkken og spiserom/stue for sine pasienter. Så langt det er mulig forsøker vi at pasienter som fungerer og trives sammen, bor i samme enhet. Frisør og fotpleie kan komme til institusjonen ved behov. Sykehjemmet har eget kjøkken som leverer mat til hele huset. Arbeidsoppgaver: Sykepleierfaglig oppfølging og behandling Fokus på mestring, rehabilitering, kartlegging, vurdering og observasjon Samarbeid med interne og eksterne aktører Primæransvar Kontakt og samarbeid med pårørende Kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier Fordel med erfaring fra eldreomsorgen, gjerne med videreutdanning. Takle travle og spennende dager med høyt aktivitetsnivå. Du må ha gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Personlige Egenskaper: Personlig egnethet Trygg på egne ferdigheter - faglig og personlig Evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner Fleksibel og lærevillig Høy grad av struktur, fleksibilitet og evne til problemløsning Vilje og evne til å bidra til utarbeidelse av et faglig godt pasientforløp Evne til initiativ og nytenkning Trives i et miljø med høyt tempo Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr: Engasjerte og fleksible kollegaer Godt arbeidsmiljø med stå på humør Varierte arbeidsoppgaver og utfordringer Travle og spennende dager Lønn etter tariff Turnus dag/aften og erbeid hver tredje helg God pensjonsordning i KLP Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig Politiattest må leveres før tiltredelse. For nærmere opplysinger om stillingen, kontakt: avdelingssykepleier Hege Christensen, tlf. 76115570, e-post  HegeMari.Christensen@andoy.kommune.no Benytt vårt digitale søknadssenter  web-søknad  Saksnr: 19/722 Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000 Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. SØKNADSFRIST:  01.09.2019 Kontaktperson: Hege Christensen Stillingstittel: Avdelingssykepleier Telefon: 76115570 Epost: HegeMari.Christensen@andoy.kommune.no  
Andøy kommune Andøy, Norge