Åmot kommune

​Åmot kommune har ca. 4.500 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv. Velkommen til Åmot!

06/08/2019
SØKNADSFRIST: 31.08.2019 Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen?  Da trenger vi deg! Stillingstype/-prosent 2 x 100 % sykepleier 1 x 90 % sykepleier ​Har du erfaring eller videreutdanning innenfor demens?  Da trenger vi deg også! ​Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med en demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi sammen aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av både å være på arbeid når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfase tilrettelegging. ​Vi ønsker at vår nye kollega er empatisk. Opptatt av det beste for våre brukere og kollegaer. Hos oss får du i tillegg til grunnlønna et funksjonstillegg på 30.000 kroner i 100 % stilling. ​ Vår ref 2019/831 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Avdelingsleder Mona Løvlien​ - msl@amot.kommune.no  - tlf.488 83 502 Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Hedmark, Norge
06/08/2019
SØKNADSFRIST: 25.08.2019 Åmot kommune, barneverntjenesten, søker etter en proaktiv og samfunnsengasjert leder til å lede og utvikle tjenesten. Åmot kommune ligger i Østerdalen ca. 20 mil fra Oslo, ca. 30 mil fra Trondheim og ca. 3 mil fra Elverum. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Åmot kommune har visjonen «vilje til vekst» og er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene. Barneverntjenesten i Åmot kommune har 7,6 årsverk bestående av barnevernskonsulenter, familieveileder, og merkantil i tillegg til leder. Barneverntjenesten er organisert som en enhet under sektor for Oppvekst. I vårt arbeid for barn og unge, ønsker vi å rette fokus på tilgjengelighet, god faglig kompetanse, effektive tiltak og tverrfaglig samarbeid opp mot familier, fosterhjem og andre samarbeidspartnere. Ny barnevernlov og barnevernreform innebærer store endringer for barneverntjenesten fremover. Det krever en tydelig leder med engasjement og kompetanse til å utvikle tjenesten i tråd med nye krav og behov. Medarbeidere kan i perioder stå i svært belastende situasjoner og en leder må kunne sikre godt mestringsklima og faglig trygghet. Stillingstype/-prosent 100 % Søknadsfrist 25.08.2019 Arbeidsoppgaver Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Strategisk og operativ fagledelse. Resultat-, personal og økonomiansvar. Rapportering og internkontroll. Saksforberedende ansvar for politiske saker. Utvikle barnevernet i tråd med gjeldende føringer. Rapportering og internkontroll. Delta i samarbeidsforum kommunalt og eksternt. Kvalifikasjoner Minimum treåring høgskole, fortrinnsvis barnevern eller sosialfaglig retning. Ledelseserfaring fra barnevern, gjerne relevant videreutdanning i ledelsesfag. Kunnskap om/erfaring med økonomi – og budsjettarbeid Kunnskap om/erfaring med personalledelse Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur og gjennomføringsevne. Sertifikat for personbil, må kunne disponere bil. Det kreves uttømmende og utvidet politiattest ved tilsetting. Gode IKT-ferdigheter Vi kan tilby Spennende arbeidsoppgaver Et engasjerende og trivelig arbeidsmiljø Tjenestebil til felles bruk God pensjons- og forsikringsordning Åmot kommune er en IA-bedrift ​Personlige egenskaper ​Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Er motiverende, åpen og inkluderende Innehar prioriterings- og beslutningskompetanse Strukturert og analytiske Endringsorientert, nytenkende Utviser positivitet, åpenhet og tydelighet. Er en pådriver for å skape godt mestringsklima Gir støtte og sikrer faglig trygghet blant medarbeidere Utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver. Personlig egnethet blir vektlagt i vesentlig grad. Annet Stillingen er ledig for tiltredelse fra oktober. Vår ref 2019/965 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) ​Barnevernleder Gunhild Sunita Flaa tlf. 45 87 35 38 / gunhild.sunita.flaa@amot.kommune.no   Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Rena, Norge
15/07/2019
SØKNADSFRIST: 30.08.2019 Åmot kommune ligger i Østerdalen. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels – og servicesenter. Åmot kommune er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og Birkebeinerarrangementene. Åmot kommune har satsningsområdene helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er sentrale tiltak. Vi skal være åpne, motiverte, offensive og tillitsskapende. Stillingstype/-prosent 2 x 30% ​ Søknadsfrist ​ 30.08.2019 Våre krav Fagbrev som helsefagarbeider Bachelor i sykepleie Åmot kommune er langstrakt og du må derfor ha førerkort klasse B Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du må beherske norsk både skriftlig og muntlig Vi søker deg som er initiativrik og fleksibel Du må være strukturert i ditt arbeid Kvalifikasjoner Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et godt faglig miljø. Ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og å være med på å videreutvikle våre tjenester for fremtiden. Er selvstendig, strukturert og faglig engasjert person som i tillegg ønsker å jobbe i tverrfaglige prosesser? Da er du den vi ser etter. Vi kan tilby En organisasjon i vekst og utvikling. Meningsfylte arbeidsoppgaver. Åmot kommune tilbyr sykepleierstudenter lønn etter egen lønnsstige. Funksjonstillegg for sykepleiere: kr 30 000,- for 100% stilling per år fra 2020. ​ Annet Tjenester i hjemmet er delt i to avdelinger og det er ledige stillinger i avdeling Osen. Vår ref 2019/14 ​Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Kari Vik, tlf. 93 20 03 54 kiv@amot.kommune.no Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Hedmark, Norge