Åmot kommune

Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret.

Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling.

Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

28/05/2020
SØKNADSFRIST: 10.06.2020 Tjenester i hjemmet Rena har ledig fast stilling og vikariat som offentlig godkjent sykepleier.   Åmot kommune ligger i Østerdalen ca. 20 mil fra Oslo og ca.30 mil fra Trondheim. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Åmot kommune er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene. Kommunen har over 400 fast ansatte. Kommunen har gode arenaer for idrett og kulturliv samt gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.   Tjenester i hjemmet Rena har base på Ryslingmoen sykehjem i Rena sentrum. I hjemmetjenesten er det spennende og varierte oppgaver. Rask utskriving fra spesialisthelsetjenesten krever faglig dyktige sykepleiere. Tjenesten disponerer leasingbiler. Stillingstype/-prosent 100% fast fra d.d. 100% svangerskapsvikariat fra d.d til april 2021. Vi søker deg som ​Ønsker å jobbe helhetlig og...
Åmot kommune Rena, Norge
26/05/2020
SØKNADSFRIST: 15.06.2020 Vil du være vår helsesykepleier?   Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et godt faglig miljø, som ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og som ønsker å være med å videreutvikle våre tjenester for fremtiden. Åmot kommune har «vilje til vekst» som sin visjon.   Er du en selvstendig, strukturert og faglig engasjert person? Som ønsker å jobbe i tverrfaglige prosesser til det beste for barn og unge i Åmot kommune? Da ber vi deg lese videre.   Helsestasjonen/skolehelsetjenesten i Åmot kommune har per i dag 4,9 årsverk fordelt på 3 helsesykepleierstillinger, en barne- og ungdomsveileder, en jordmor, en legeressurs og en sykepleier/merkantil ressurs. I tillegg ansetter vi nå ytterligere to personer, deriblant en ekstra helsesykepleier i 100...
Åmot kommune Åmot, Norge
19/05/2020
SØKNADSFRIST: 05.06.2020 Åmot kommune har ledig 100% svangerskaps-vikariat, med oppstart 07.09.2020 og varighet i 9 mnd, som kommunefysioterapeut.   Vi søker etter deg som ønsker å jobbe i et godt faglig miljø, som ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og som ønsker å være med å videreutvikle våre tjenester for fremtiden. Åmot kommune har «vilje til vekst» som sin visjon.   Er du en selvstendig, strukturert og faglig engasjert person som ønsker å jobbe i tverrfaglige prosesser til det beste for befolkningen i Åmot kommune? Da ber vi deg lese videre.   Fysioterapitjenesten i Åmot kommune har 2 årsverk bestående av 2 kommunefysioterapistillinger og turnusfysioterapeut. Fysioterapitjenesten skal gi tilbud til innbyggerne i Åmot kommune i alle faser fra 0-100 år....
Åmot kommune Åmot, Norge