Åmot kommune

Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret.

Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling.

Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

24/02/2020
SØKNADSFRIST: 05.03.2020 Vi søker etter engasjerte og målbevisste sykepleiere som ønsker å bidra til at våre brukere får en kvalitativt god oppfølging og behandling. Kanskje er akkurat du den personen vi ønsker oss inn i et kollegialt og etablert samspill i et trygt og fremtidsrettet arbeidsmiljø?   Tjenester i hjemmet, Rena har base på Ryslingmoen sykehjem i Rena sentrum. Som sykepleier og kollega vil du ta del i spennende og varierte oppgaver. I tråd med generell samfunnsutvikling opplever også vi raskere utskrivninger fra spesialisthelsetjenestene, noe som krever god kompetanse blant sykepleiere og at de er trygge på sine arbeidsoppgaver for å kunne ivareta og trygge pasienter og pårørende. For å imøtekomme ressurs – og kompetansebehov har vi etablert ulike arbeidstidsordninger. Vi er i oppstartfasen med implementering av sykepleierflåte/team som dekker flere avdelinger med sykepleieroppgaver/tjenester. Åmot kommune har høyere av avlønning enn tariff gjennom funksjonstillegg på kr.30 000.- pr år i 100 % stilling som sykepleier. Stillingstype/-prosent ​100 % vikariat - fra d.d. til 01.07.2021 for tiden Tjenester i hjemmet Rena 75 % vikariat - fra d.d. til 01.07.2021 Ved interne opprykk kan andre stillinger/stillingsstørrelser bli ledige ​ Tiltredelse ​05.03.2020 Det er ønskelig med snarlig tiltredelse ​Krav til stillingen Norsk autorisasjon som sykepleier Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Du må ha førerkort klasse B og med mulighet for å kjøre bil med manuelt gear Du må fremlegge politiattest av nyere dato (3 mnd.) Du må ha gode IKT-ferdigheter ​Vi ønsker at du har følgende egenskaper: Du må være engasjert, ha «stå-på-vilje» og ha god arbeidskapasitet Du må kunne jobbe selvstendig, men samtidig inneha gode samarbeidsevner Du må være positiv og inneha gode holdninger Du må ha evne og vilje til å tenke helhetlig og samarbeide godt med kollegaer, brukere og pårørende Du må ha et ønske om å jobbe helhetlig og målrettet Du må ha god vurderingsevne og vilje og evne til å handle raskt og effektivt Du må ha interesse og vise engasjement i forhold til være med å utvikle tjenesten, bl. annet implementering av velferdsteknologiske løsninger Personlig egnethet og interesse for sykepleierfaget vektlegges ​Vi kan tilby Et fleksibelt arbeidsmiljø med muligheter for tilpasninger f.eks. i forhold til turnus. Godt arbeidsmiljø med positive kollegaer som trives på jobb Funksjonstillegg på 30 000 kroner /år i 100 % stilling ​ Annet ​Tjenester i hjemmet disponerer leasingbiler. ​ Vår ref ​20/697 ​ ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. ​ Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​ Kontaktperson Avdelingsleder Lotte Hagen på tlf.: 48 88 31 35 eller e-post: loh@amot.kommune.no    ​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Organisasjon Rena er administrasjonssenteret i Åmot kommune. Vi er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Innlandet og Birkebeinerarrangementer. Kommunen har i overkant av 400 ansatte, hvorav en vesentlig del er tilknyttet sektor Helse og velferd. For øvrig har kommunen gode arenaer for idrett og kulturliv, samt gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Åmot kommunes visjon «Vilje til vekst» sier noe om at vi ønsker å utvikle oss og tilpasse oss morgendagens muligheter og utfordringer. Dette kan du gjennom å arbeide sammen med oss og forhåpentligvis bli en fremtidig innbygger være med på å skape/bygge.  
Åmot kommune Åmot, Norge
13/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen? Da trenger vi deg! Har du erfaring eller videreutdanning innen demens? Da trenger vi deg også! Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å være på jobb når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfasetilrettelegging. Hos oss får du i tillegg til grunnlønna et funksjonstillegg på 30.000,- kroner i 100 % stilling. Vi oppfordrer 3. års sykepleierstudenter som er ferdig våren 2020 om å søke. Arbeidsoppgaver Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene Medikamenthåndtering Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem Dokumentasjon, oppbygging og oppfølging av tiltaksplaner Kartlegginger Veiledning og opplæring Kvalitetsforbedrende arbeid Tverrfaglig samarbeid Pårørende samarbeid ​ Kvalifikasjoner Norsk autorisert sykepleier Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter Relevante IKT kunnskaper Førerkort Politiattest som ikke er eldre enn 3. mnd. må fremlegges ved en evt. ansettelse Det er ønskelig med: Interesse for demens, og erfaring fra miljøarbeid med denne pasientgruppen ​Personlige egenskaper Fleksibel og løsningsorientert Aktivt holder deg faglig oppdatert Bidragsyter i et godt arbeidsmiljø Har evne til refleksjon og omstilling Har evne til å skape tillit, veilede og motivere ​ Vi kan tilby Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler En av landets beste pensjonsordninger, KLP 30.000 kr. i funksjonstillegg utenpå grunnlønna i 100 % stilling ​ Vår ref ​20/586 ​ ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​ Kontaktperson Mona Løvlien, tlf: 48883502 eller epost: msl@amot.kommune.no   ​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
14/01/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Ledig lærlingplass som Helsearbeider og Barne- og ungdomsarbeider ​Åmot kommune har trygge og gode arbeidssteder for 8-10 lærlinger i året. Våre lærlinger får variert og god opplæring, dyktige veiledere og kursing. Er du engasjert og motivert for å bli lærling i Åmot kommune? Ønsker du utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver? Da ønsker vi å se din søknad på en av våre ledige lærlingstillinger. Vi søker etter lærlinger i fagene: - Helsearbeiderfaget - Barne- og ungdomsarbeiderfaget ​Stillingstype/-prosent 100 Kvalifikasjoner Bestått VG1 og VG2 i nevnte fag Rettighetselev Behersker norsk skriftlig og muntlig godt Vi søker deg som ​Er nysgjerrig og lærevillig Er initiativrik Er punktlig ​Er strukturert Har gode holdninger til arbeidet Har engasjement for faget Vi kan tilby​ Varierte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Engasjerte kollegaer Faglig leder og veileder med bred fagkunnskap God oppfølging og veiledning Lønn etter tariff Mulighet for 3 måneder læretid i utlandet med lønn Annet: Politiattest kreves for barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Vår ref 2020/73 ​Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. ​Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.  
Åmot kommune Åmot, Norge