Åmot kommune

Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret.

Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling.

Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

01/07/2020
SØKNADSFRIST: 10.08.2020 Sektor helse og velferd i Åmot kommune har 80 % ledig stilling som avdelingsleder for tjenester i hjemmet, avdeling Osen.  Osen er et bygdesentrum i stor utvikling, spesielt innenfor turisme. Osen ligger ca 3.5 mil fra kommunesenteret Rena.  Tjenesteområdet har base ved Osen pensjonistheim, som har en flott beliggenhet med utsikt over Osensjøen. Pensjonistheimen er en heldøgns bemannet omsorgsbolig med 20 leiligheter. Tjenesteområdet har 10 årsverk i turnus og om lag 50 tjenestemottakere. Avdelingsleder inngår i sektorens og enhetens ledergruppe. Enhetens ledergruppe består av enhetsleder og avdelingsledere fra tjenester i hjemmet, avdeling Rena og avdeling Osen og Karroa bofellesskap. Det er også tett samarbeid med enhet for institusjonstjenester og spesialiserte tjenester. Sektorens ledergruppe er en viktig bidragsyter i utviklingen av tjenesteområdet og av...
Åmot kommune Osen, Norge