Åmot kommune

Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret.

Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling.

Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

17/01/2020
  SØKNADSFRIST: 10.02.2020 Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret. Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling. Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.  Som økonomisjef er du direkte underlagt rådmannen og er en del av rådmannens strategiske ledergruppe. Økonomisjefen er leder for staben; dokumentsenter, økonomi og HR/lønn. Vi leter etter deg som har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon, som evner å formidle, utvikle og forbedre vår økonomistyring. Du har god forståelse for detaljer, samtidig som du evner å ha totaloversikt. Du må nå tidsfrister samt levere under press. Du liker struktur, nøyaktighet, profesjonalitet og passer på at vi følger gjeldende lover og regler. Du er opptatt av å holde en god etisk standard. Du har stor arbeidskapasitet og godt humør, er iderik, utviklende og ikke minst er du flink til å gjøre andre gode og god på å ta beslutninger. Åmot kommune er i en periode hvor vi må tilpasse organisasjonen vår, og det vil bli utvidet ansvarsområdet for vår nye økonomisjef.  Stillingstype/-prosent: 100 % fast ​Øvrige kvalifikasjoner ​Relevant høyere økonomiutdanning på masternivå, gjerne med fokus innenfor regnskap, lønn og personal Ønskelig med bakgrunn fra kommunal økonomiforvaltning, regnskap- og budsjettprosesser Erfaring med å utvikle og fremlegge strategiske analyser og prognoser innen fagområdet Evne til prosessarbeid og ha en generell analytisk og strategisk arbeidsform med en proaktiv tilnærming Gode IT-kunnskaper og forståelse for utvikling av digitale verktøy Ledererfaring og kan vise til gode resultater fra tilsvarende virksomhet ​Øvrige personlige egenskaper Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Analytisk, nytenkende og fremtidsrettet Ønsker å gjøre andre gode Utadvendt, lojal og positiv Stor «stå på» vilje Vi kan tilby Strategisk lederstilling i en kommune med «Vilje til vekst» En spennende arbeidsplass med muligheter for utvikling, i samarbeid med andre kommuner i regionen og høyskolen Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Gode arbeidsvilkår, pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale Annet Vår ref ​20/51 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste   Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Dag Hoffmann, mobil 993 52 402, e-post: dho@amot.kommune.no   Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Rena, Norge
14/01/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Ledig lærlingplass som Helsearbeider og Barne- og ungdomsarbeider ​Åmot kommune har trygge og gode arbeidssteder for 8-10 lærlinger i året. Våre lærlinger får variert og god opplæring, dyktige veiledere og kursing. Er du engasjert og motivert for å bli lærling i Åmot kommune? Ønsker du utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver? Da ønsker vi å se din søknad på en av våre ledige lærlingstillinger. Vi søker etter lærlinger i fagene: - Helsearbeiderfaget - Barne- og ungdomsarbeiderfaget ​Stillingstype/-prosent 100 Kvalifikasjoner Bestått VG1 og VG2 i nevnte fag Rettighetselev Behersker norsk skriftlig og muntlig godt Vi søker deg som ​Er nysgjerrig og lærevillig Er initiativrik Er punktlig ​Er strukturert Har gode holdninger til arbeidet Har engasjement for faget Vi kan tilby​ Varierte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Engasjerte kollegaer Faglig leder og veileder med bred fagkunnskap God oppfølging og veiledning Lønn etter tariff Mulighet for 3 måneder læretid i utlandet med lønn Annet: Politiattest kreves for barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Vår ref 2020/73 ​Søknadsskjema Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. ​Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.  
Åmot kommune Åmot, Norge
10/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Vil du være med i vårt team? Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter!  Vi søker etter deg som vil være med å arbeide tverrfaglig i kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og du tar del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.  Åmot kommune har vilje til vekst som sin visjon.  Er du en selvstendig, strukturert og løsningsorientert person? Da ber vi deg lese videre.  Som ansatt i Hjemmetjenesten arbeider du i et faglig miljø med varierte pleie- og omsorgsoppgaver. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og med spesialisthelsetjenesten.  Vi ber om at du spesifiserer i søknaden din, hvilken stilling(er) du søker på.  Ledige stillinger: Tjenester i hjemmet avd Osen har følgende ledig:  Sykepleiere - Helsefagarbeidere - Assistenter.  - 30% fast stilling som sykepleier - 30% fast stilling som helsefagarbider/assistent  - 27,46% stilling som helsedagarbeider natt  ​Stillingstype/-prosent   - 30% fast stilling som sykepleier - 30% fast stilling som helsefagarbider/assistent - 27,46% stilling som helsedagarbeider natt ​Søknadsfrist ​31.01.2020 ​ Arbeidsoppgaver   - ​Medikamenthåndtering etter forskrifter. - Tilrettelegge, iverksette og evaluere tiltak rundt den enkelte pasient. - Assistere og motivere brukeren til mestring av eget liv - Bidra til et aktivt og faglig utviklende arbeidsmiljø. - Tverrfaglig samarbeid. - Sikre gode kommunikasjonsrutiner og skriftlig dokumentasjon. - Praktisk bistand   Kvalifikasjoner / egenskaper   Kvalifikasjoner: - Autorisasjon som sykepleier/helsefagarbeider - Førerkort klasse B - Politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd må fremvises ved tiltredelse ​Ønskede kvalifikasjoner: - Interesse for hverdagsmestring - Erfaring fra hjemmebaserte tjenester - Kjennskap til Profil og mobil omsorg - Velferdsteknologi Personlige egenskaper: - ​Strukturert - Nytenkende - ​​Gode kommunikasjonsegenskaper - Gode samarbeidsevner - Evne til å ta ansvar, jobbe selvstendig, være fleksibel og initiativrik. - Evne til refleksjon over egen praksis. - Er fleksibel og løsningsorientert - Personlig egnethet vil bli vektlagt​   Vi kan tilby   - Spennende arbeidsoppgaver og jobbhverdag - Kunnskapsrike kollegaer - Godt arbeidsmiljø - En avdeling i utvikling - Sykepleiere i Åmot Kommune får et funksjonstillegg i 2019 og 2020 på 15 000,- (til sammen 30 000,-) i full stilling.   Annet   Er du sykepleier/helsefagarbeider, trives i en travel arbeidshverdag og brenner for hverdagsmestring til hjemmeboende brukere - da trenger vi deg!   For å møte utfordringene med en stadig økende andel hjemmeboende eldre søker vi etter en sykepleier/helsefagarbeider som i tillegg til å utøve pleie og omsorg til våre pasienter også har evne til å motivere og tilrettelegge for at hjemmeboende brukere skal ta i bruk egne ressurser i hverdagslivets aktiviteter for å kunne bo hjemme lengst mulig. Ved ansettelser internt kan andre stillingsbrøker bli ledige. Vi oppfordrer sykepleierstudenter og assistenter også til å søke.   Tjenester i hjemmet avd Osen trenger også flere tilkallingsvikarer.   Vår ref ​2020/36   ​Søknadsskjema   ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad   Offentlig søkerliste   Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.   Kontaktperson(er) ​Avdelingsleder Tjenester i hjemmet avd Osen Siw Thingstad tlf 47 47 24 77  siw.thingstad@amot.kommune.no   Fortrinnsrett   I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge