Åmot kommune

​Åmot kommune har ca. 4.500 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv. Velkommen til Åmot!

25/04/2019
SØKNADSFRIST: 29.04.2019   Stillingstype/-prosent ​ Vikariat ukene 26-33 i 2018     ​  Vi søker deg som Har lyst til å jobbe med mennesker Liker å jobbe i en travel hverdag Er initiativrik, lojal og fleksibel Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Vil arbeide for å gjøre hverdagen god for andre Er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Arbeidsdagen vår er utfordrende og spennende. Du må kunne jobbe like godt selvstendig som i et team. Vi har, og verdsetter vårt gode arbeidsmiljø høyt. ​      Kvalifikasjoner Kan fremvise tilfredsstillende politiattest (aktuelle kandidater får tilsendt skjema for oversendelse) Må beherske norsk skriftlig og muntlig på godt nivå (tilsvarende Bergenstest) ​  Vi ønsker Fortrinnsvis legesekretær. Annen relevant utdanning/arbeidserfaring kan vurderes ​  Om stillingene Arbeidstid er dagtid.   Det bes om at det oppgis i søknaden når du kan arbeide fra og til. Personlig egnethet og skikkethet vil bli tillagt stor vekt. ​  Vår ref ​ 19/496 ​ ​ Søknadsskjema ​ Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad ​  Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​  Kontaktperson Enhetsleder Astrid Bekken, tlf 90 63 91 39, mail  asb@amot.kommune.no   ​ Fortrinnsrett ​ I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 29.04.2019 Vi søker deg som har lyst til å bidra til et godt helsetilbud i Åmot. Avd. for psykisk helse og rus drifter et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for hele Åmots befolkning. Psykologen vil arbeide i team med hyggelige mennesker med god tverrfaglig kompetanse knyttet til rus og psykisk helse. Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til utredning og behandling. Andre arbeidsoppgaver inkluderer blant annet deltakelse på tverrfaglige arenaer, deltakelse i forebyggende arbeid, utviklingsarbeid i avdelingen, deltakelse i kriseteam, veiledning av pårørende eller andre kommunalt ansatte, deltakelse i ansvarsgruppemøter og IP-ansvar. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere. ​​   Kvalifikasjoner ​ Psykolog med norsk autorisasjon Førerkort kl. B Relevante IKT kunnskaper God muntlig og skriftlig norsk ​ Vi ønsker at våre kollegaer har Erfaring fra psykisk helsearbeid Erfaring med utredning og behandling Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart. ​  Vi kan tilby Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer. Lønn etter avtale Pensjonsordning i KLP ​  Annet ​ Tiltredelse snarest. ​  Vår ref ​ 19/329 ​  Søknadsskjema ​ Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad ​  Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​  Kontaktperson(er) Avdelingsleder, Silje Nord-Baade Tlf: 47453688 / 48953374 snb@amot.kommune.no    ​  Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 10.05.2019 Enheten kommunal eiendom, som ligger under sektor for samfunnsutvikling i Åmot kommune, forvalter kommunens bygg og eiendommer, samt drifter miljøservice.​​       Ansvarsområder og arbeidsoppgaver Lede og utvikle enheten kommunal eiendom i tråd med gjeldende rammer og strategier. Ansvarlig for at enheten oppnår de fastsatte mål. Personal, økonomi og resultatansvar. Ansvarlig for saksbehandling for enheten kommunal eiendom. Ansvar for planlegging og gjennomføring av drift og investeringsprosjekter. Faglig støtte innad i driftsorganisasjonen og pådriver for tverrfaglig samarbeid. Overordnet strategisk utviklingsarbeid for kommunens eiendomsportefølje. Prosjektledelse. For øvrig utføre pålagte oppgaver fra overordnet leder. ​  Kvalifikasjoner Vi søker etter medarbeider med: Ingeniørhøgskole eller annen relevant utdanning. Ledererfaring. Praksis fra offentlig eller privat virksomhet. Gode brukerkunnskaper og ferdigheter med dataverktøy. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gode samarbeidsevner. Evne til helhetstenkning. Førerkort klasse B. Videre vil vi forvente at du er: Serviceinnstilt og fleksibel. Målrettet og resultatorientert. Endringsvillig og fremtidsrettet. Initiativrik og løsningsorientert. Vi legger vekt på personlig egnethet.   ​  Vi kan tilby Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.   Vår ref ​  ​​ 19/530 ​  Søknadsskjema ​ Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad ​  Offentlig søkerliste ​ Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​    Kontaktperson(er) Konstituert sektorleder Anniken Bergan-Skar tlf. 900 95 878​   ​  ​ Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
25/04/2019
SØKNADSFRIST: 29.04.2019 Vi har ledig fast 100% stilling til deg som har lyst til å bidra til et godt helsetilbud i Åmot. Avd. for psykisk helse og rus drifter et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for hele Åmots befolkning. Psykologen vil arbeide i team med hyggelige mennesker med god tverrfaglig kompetanse knyttet til rus og psykisk helse. Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til utredning og behandling. Andre arbeidsoppgaver inkluderer blant annet deltakelse på tverrfaglige arenaer, deltakelse i forebyggende arbeid, utviklingsarbeid i avdelingen, deltakelse i kriseteam, veiledning av pårørende eller andre kommunalt ansatte, deltakelse i ansvarsgruppemøter og IP-ansvar. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere. ​​     ​  Arbeidsoppgaver Psykolog med norsk autorisasjon Førerkort kl. B Relevante IKT kunnskaper God muntlig og skriftlig norsk ​ Vi ønsker at våre nye kollegaer her ​Erfaring fra psykisk helsearbeid Erfaring med utredning og behandling Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart. ​  Vi kan tilby Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer. Lønn etter avtale Pensjonsordning i KLP ​  Annet Tiltredelse snarest. ​  Vår ref ​ 19/329 ​  ​ Søknadsskjema ​ Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.   Elektronisk søknad   Offentlig søkerliste ​ Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.   ​  Kontaktperson(er) Avdelingsleder Silje Nord-Baade Tlf: 47453688 / 48953374 snb@amot.kommune.no    ​  Fortrinnsrett ​ I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Åmot, Norge
09/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Åmot kommune søker etter nye kollegaer, kanskje er du den vi søker etter? Vi søker deg som vil arbeide opp mot visjonen til Åmot kommune: vilje til vekst, ved at du ønsker å videreutvikle våre tjenester for fremtiden, og ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Karroa er et kommunalt bofelleskap for personer som har behov for samfunnsintegrering og døgnkontinuerlig tilsyn. Stillingstype/-prosent 30% nattstilling for helsefagarbeider eller assistent, hvor av det er arbeid hver tredje helg og ei vakt i ukedager. 25 % stilling x2 for helsefagarbeider eller assistent helgestilling med arbeid annenhver helg. 25% stilling helsefagarbeider eller assistent helgestilling med arbeid hver tredje helg. 20% stilling x3 helsefagarbeider eller assistent helgestilling med arbeid annen hver helg. Vi ber om at du spesifiserer i søknaden din, hvilken stilling(er) du søker på. Les fullstendig stillingsutlysning og søk her 
Åmot kommune Åmot, Hedmark, Norge
01/02/2019
SØKNADSFRIST: 28.02.2019 Er du interessert i mennesker og er en god nettverksbygger? Synes du entreprenørskap og næringsutvikling er spennende? Er du genuint opptatt av landbruk?  Kan du svare ja på dette, er du kanskje vår nye kollega.  Er du i tillegg engasjert, løsningsorientert, kreativ og opptatt av et godt arbeidsmiljø? Har du også relevant høgskoleutdanning og/eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå innen landbruk, da blir vi glad om vi ser din søknad til stillingen som fagleder jordbruk (jordbrukssjef). Lyst til å høre mer om stillingen? Ta kontakt med Jesper Enger på mobil 414 24 115 Arbeidsoppgaver: I samarbeid med næringssjefen, fungere som inspirator og pådriver for utvikling av landbruksnæringen i Åmot gjennom å bidra til nytenkning og økt verdiskapning – dette utgjør 50 % av stillingen. Saksbehandling etter landbruksrelaterte lover og forskrifter. Diverse tilskudds- og velferdsordninger i landbruket. ·    Drive faglig veiledning og informasjon. Planlegge, utføre, tilpasse og evaluere kvaliteten på tjenesten innen fagområdet jordbruk. Den som blir tilsatt kan bli tillagt andre oppgaver av enhets- eller sektorleder.  Kvalifikasjoner: Relevant høgskole og/eller universitets utdannelse på bachelor (minimum 3 års høgskole) eller master nivå. Førerkort klasse B.  Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli vektlagt.  Personlige egenskaper og ønskelig erfaring: Kan du vise til gode resultater i forbindelse med entreprenørskap og næringsutvikling innen landbruk er det en fordel. Innsikt i og erfaring med offentlig administrasjon er en fordel. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Tillitsskapende og god nettverksbygger. Har engasjement, er kreativ og løsningsorientert. Positiv, selvstendig og samarbeidsvillig. Faglig dyktig.   Vi kan tilby deg: En spennende jobb, med varierte utfordringer. En jobb med gode utviklingsmuligheter. Gode kollegaer, og et godt arbeidsmiljø. Medlemskap i KLP, en av landets beste pensjonsordninger. Lønn etter avtale. For fullstendig utlysning og elektronisk søknad, se kommunens hjemmeside:  www.amot.kommune.no Kontaktperson: Jesper Engel Stillingstittel: Enhetsleder Landbruk
Åmot kommune Rena, Norge