Åmot kommune

​Åmot kommune har ca. 4.500 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv. Velkommen til Åmot!

21/10/2019
SØKNADSFRIST: 31.10.2019 Fra 01.01.20 er det ved Rena Fysikalske ledig 1 års 100% vikariat med drift-tilskudd for fysioterapeut autorisert i Norge. Drift-tilskuddet er samlokalisert med 2 andre drift-tilskudd i Rena Fysioterapi`s lokaler i Rena sentrum. Arbeidsoppgaver ​Tilby allmennfysioterapi til ulike pasientgrupper etter behov. Inntil 20% av avtaletiden kan pålegges å bli brukt på prioriterte pasientgrupper og/eller hjemmebehandling ved behov Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som fysioterapeut Beherske norsk skriftlig og muntlig Kommunen søker en fysioterapeut som jobber godt selvstendig, men også tverrfaglig og i samarbeid med de to eksisterende drifts-tilskuddene i kommunen Kompetanse og erfaring innen allmennfysioterapi Kompetanse og erfaring innen manuell terapi er ønskelig ​ Annet ​Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313 Tilsetting vil skje i tråd med ASA 4313I tråd med Helsepersonelloven er det krav om politiattest før tilsetting Personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli vektlagt Vår ref ​19/1297 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Camilla Hartz Repshus, kommunefysioterapeut – leder. Tlf: 48 86 99 78 - Epost chr@amot.kommune.no Arbeidssted: Rena Fysikalske, Telthusveien 7, 2450 Rena Fortrinnsrett I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune Rena, Norge