Åmot kommune

Åmot kommune ligger i Innlandet fylke. Rena er kommunesenteret i Åmot, og ligger 13 mil fra Oslo lufthavn, Gardermoen. Kommunen har cirka 4.400 innbyggere, er en stor skogkommune i Birkebeinerriket, er vertskommune for Høgskolen i Innlandet og Forsvaret.

Vår visjon: «Vilje til vekst» skal sammen med verdiene «åpen - motivert - offensiv - tillitsskapende» ligge til grunn for kommunens ønske om å være i positiv utvikling.

Et samfunn der innbyggerne løfter hverandre, skaper optimisme og fokuserer på utvikling, bærekraftighet, endringsvilje og egeninnsats samt sprenger grenser i forhold til hvilke muligheter som finnes i samfunnet vårt.

09/10/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Vi har ledig 100 % fast sykepleierstilling f.o.m. 01.12.20 i 3. etg. ved Ryslingmoen sykehjem. 3. etg. er en langtidsavdeling med 16 plasser for personer med en demenssykdom. 6 av plassene er på en skjermet forsterket enhet.  Vi samarbeider tett med 2. etg. Ryslingmoen som er en rehabiliterings- / korttids- avdeling. Vi har sykepleierflåte i kommunen som bistår alle avdelingene. Sykepleierflåten har sin base i 2. etg.  og sykepleierne i 3. etg. brukes også inn i sykepleierflåten ved behov.  Vi er opptatt av å være på jobb når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfasetilrettelegging.  Arbeidsoppgaver - Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene - Medikamenthåndtering - Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem - Dokumentasjon, oppbygging og oppfølging av tiltaksplaner -...
Åmot kommune Rena, Norge
09/10/2020
SØKNADSFRIST: 25.10.2020 Ledig 100 % fast sykepleierstilling ved Deset-tunet sykehjem i Åmot Kommune. Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen? Da trenger vi deg! Har du erfaring eller videreutdanning innen demens? Da trenger vi deg også! Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø.  Vi er opptatt av å være på jobb når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfasetilrettelegging.  Stillingen er ledig f.o.m. 01.01.21 Arbeidsoppgaver - Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene - Medikamenthåndtering - Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem - Dokumentasjon,...
Åmot kommune Rena, Norge