Skip to main content

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen. Kommunen dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under Svartisen. De rundt 1150 innbyggerne er bosatt både på fastlandet og på de største øyene. Det er daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen.


Prøv Rødøy er et rekruttering- og tilflyttingsprosjekt, som inneholder flere virkemidler. Gjennom prosjektet kan det søkes om gratis bolig i ett år, stimuleringstilskudd for bygging og kjøp av bolig, og om kommunalt rentefritt etableringslån for førstegangsetablerere. I tillegg er det halv pris for barnehageplass. I kommunen er det rikelig med både hav og fjell, med nærmest ubegrensede muligheter for å dyrke aktivt friluftsliv. Det er desentraliserte tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, i tillegg til ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet er Vågaholmen.