Vestby kommune

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 18100 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettings kommune og er i sterk vekst.

E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, 200 meter fra jernbanestasjonen. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer som vinter.

14/10/2020
SØKNADSFRIST: 08.11.2020 Vestby kommune/ Sentrumsprosjektet søker prosjektingeniør, 100% fast stilling Vestby kommune søker etter prosjektingeniør til sentrumsprosjektets organisasjon. Vestby kommune er midt oppe i en stor utbygging av sentrum. Vedtatt områdeplan gir muligheter for bygging av inntil 6500 boliger gjennom tre faser, og første utbygger er godt i gang. Vestby kommune er ansvarlig for bygging av infrastruktur som veier, parker og torg, til en verdi av ca. 470 mill. kr. Det er etablert en intern prosjektorganisasjon som styrer alle aktiviteter. Prosjektorganisasjonen består i dag av tre medarbeidere. Første veiutbygging ferdigstilles i disse dager. Prosjektet søker nå en prosjektingeniør som får ansvar for koordinering og oppfølging av ulike aktiviteter rettet mot utbyggere, entreprenører, statlige og fylkeskommunale etater, rådgivende...
Vestby kommune Vestby, Norge