Vestby kommune

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har 17300 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettingskommune og er i sterk vekst. 

E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, 200 meter fra jernbanestasjonen. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbudet, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer og vinter.

13/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Vestby kommune søker helsesykepleiere til faste stillinger.   Det er ledig 1,6 årsverk med snarlig tiltredelse.     Helsesøstertjenesten er organisert under resultatområde Helse/ barnevern, med over 30 ansatte. Vi er en tjeneste i utvikling og vi legger stor vekt på tidlig intervensjon og helhetlig tenkning rundt familiene. I egen avdeling deler vi på oppfølging og ansvar i sammensatte saker. Vi har utstrakt samarbeid med andre fagfolk i kommunen og spesialisthelsetjenesten.    Arbeidsområde;  Helsestasjonstjeneste  Skolehelsetjeneste.   Kvalifikasjoner; Godkjent helsesykepleierutdanning med foreskrivingsrett  Gjerne erfaring fra helsestasjon og skolehelsetjenestearbeid   Kompetanse på metoder som benyttes i tjenesten, som ICDP, PIS samt datajournalprogrammet Winmed 3.  Personlig egnethet og selvstendighet samt gode samhandlingsevner vil bli vektlagt. Vi søker en medarbeider som er faglig engasjert og initiativrik, pålitelig og strukturert.    Vi tilbyr;  Et godt arbeidsmiljø, faglig aktivt og med regelmessig veiledning Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver   Fadderordning ved oppstart  Fleksitid  Tjenestebil til hjemmebesøk etc. God pensjonsordning gjennom KLP  Firmahytte på Sjusjøen  Lønn etter tariff/ avtale.   Spørsmål om stillingene kan rettes til ledende helsesøster Grete Holstad, tlf. 982 03 514.    Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.     Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad eller medbringes til evt. intervju.    Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.    Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.    Nøkkelord: facebook1502
Vestby kommune Vestby, Norge