Skip to main content
Tilbake

Hallingdal Renovasjon IKS

Hallingdal Renovasjon IKS er et kommunalt samarbeid for renovasjon, gjenvinning og avfallshåndtering for innbyggere og hytter i Hallingdal og Krødsherad, og betjener i dag ca. 37 000 abonnenter. Selskapet drifter en stor portefølje av næringskunder gjennom Retura Val-Hall AS.

Hovedanlegget vårt ligger i Kleivi næringspark, på kommunegrensen mellom Ål og Hol. Her har vi selskapets administrasjon, sorteringsanlegg, forbrenningsanlegg og mottak for EE-avfall og farlig avfall. I tillegg har selskapet deponi for inert avfall på Breie i Kleivi, slammottak på Hagaskogen (Torpo) og lokale gjenvinningsstasjoner i hver kommune.