Skip to main content
Tilbake

Dalane Friluftsråd

Dalane Friluftsråd er et kommunalt oppgavefellesskap mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, som utgjør Dalaneregionen. Regionen ligger helt sør i Rogaland fylke.

Friluftsrådet skal i samarbeid med deltakerkommunene, statlige og fylkeskommunale etater og andre organisasjoner, sikre at befolkningen i regionen har områder tilgjengelig for variert friluftsliv og naturopplevelser. Friluftsrådet skal arbeide for å øke forståelsen for og innsikt i friluftslivets betydning for folkehelse, trivsel og naturkunnskap. Friluftsrådet skal fungere som et kompetansesenter for friluftsliv for deltakerkommunene og andre samarbeidsparter.

Friluftsrådet koordinerer friluftstiltak og friluftslivsatsning mellom deltakerkommunene.