Skip to main content

Ørland kommune – kystens midtpunkt!

Ørland kommune finner du på Fosen i Trøndelag. Kommunen har omlag 10 450 innbyggere. Administrasjonssentrum finner du i tettstedet Bjugn. Kystbyen Brekstad er regionalt sentrum for handel og samferdsel. Fra Ørland kommune er det en times reisetid med hurtigbåt til Trondheim. Vi har også flere daglige flyavganger mellom Ørland lufthavn og Oslo lufthavn Gardermoen.

Ørland kommune har fokus på bolyst for alle. Vi satser på gode oppvekstvilkår og gode helse- og omsorgstjenester. Kommunen kan by på et svært rikt kultur- og idrettstilbud. Naturen i Ørland spenner fra ramsalt sjø og hav, via et rikt og historisk kulturlandskap til skog og fjell. Sjømerket Torra i Ørland markerer midtpunktet av norskekysten. Verdigrunnlaget vårt uttrykker den organisasjonskulturen og de prinsipper vi legger til grunn når vi samhandler internt og hvordan vi ønsker at brukere, innbyggere og samarbeidspartnere skal oppleve møtet med oss fra Ørland kommune. Våre verdier er bærekraftig og tillitsskapende.

Velkommen til Ørland – mulighetens kommune!