Skip to main content

Agder Arbeidsmiljø IKS er en godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Selskapet har lang erfaring og kompetanse innenfor BHT og Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS). Vi eies av kommunene Arendal, Åmli og Froland samt Agder fylkeskommune. Vi yter også tjenester til andre bedrifter.