Skip to main content

Om SIMAS IKS

SIMAS IKS er eit renovasjonsselskap i Sogn. Med stort fokus på klima og miljø, spelar selskapet ei viktig rolle i samfunnsutviklinga. 

Me jobbar kontinuerleg med å utnytte verdiane i avfallet betre. SIMAS ynskjer å bidra til minst mogleg utslepp av klimagassar og miljøgifter - på ein kostnadseffektiv måte.