Skip to main content

Nesna kommune på Helgelandskysten i Nordland er en spennende kommune med stort potensiale for vekst og utvikling.  Kommunen er sentralt plassert som knutepunkt mellom kyst og innland.  Ca. 1750 innbyggere bor og trives i vakker natur fra fjell til hav, med varierte friluftsmuligheter og et rikt kulturliv.

Nesna kommune ligger i kommunesenteret på Nesna tettsted og har ca. 150 årsverk.