Skip to main content
Tilbake

Sandøy kommune

Møre og Romsdal, Norway

Sandøy kommune har omlag 170 tilsette fordelt på ca 120 årsverk.

 
Kommunen er organisert i 3 einingar som kvar vert leia av ein einingsleiar, samt kontorsjef NAV. 
Eining Oppvekst og kultur har til saman ca 50 stillingar, 159 elevar ved Harøy skule, 5 avdelingar med i år 55 born i Harøy barnehage og 30 plassar i Sandøy kulturskule, folkebibliotek, vaksenopplæring og diverse kultur- og ungdomstiltak.