Skip to main content
Tilbake

Trondheim Havn IKS

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt havneselskap eid av 13 kommuner i Trøndelag. Vi drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til økt sjøtransport av gods og passasjerer, tilrettelegge for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk av sjøområdene, samt ivareta hensyn til miljø, sikkerhet og beredskap. Våre verdier Åpen, handlekraftig og trygg er et viktig kompass for hvordan vi arbeider i Trondheim Havn.