Skip to main content

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger om at alle kommunale helse- og omsorgstjenester skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020, etablerer Kongsbergregionen Responssenteret som vil være i drift i løpet av 2018.

Responssenteret er bindeleddet som knytter ny teknologi sammen med den medmenneskelige omsorgstjenesten. Sammen med kommunene skal Responssenteret levere bedre og mer effektive omsorgs- og helsetjenester, og bidra til økt trygghet, selvstendighet og mestring.

Responssenteret har fått egen hjemmeside og er på Facebook.