Skip to main content
Tilbake

Senjalegen

Senjalegen er et interkommunalt legetjenestesamarbeid mellom kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy.  Lenvik kommune er vertskommune med cirka 11.500 innbyggere. Berg, Torsken og Tranøy har i dag cirka 3.300 innbyggere til sammen.

Målsetning er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester gjennom økt interkommunalt samarbeid, og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger.

Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger, 1,5 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver. Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.