Senjalegen

Senjalegen er et interkommunalt legetjenestesamarbeid mellom kommunene Lenvik, Berg, Torsken og Tranøy.  Lenvik kommune er vertskommune med cirka 11.500 innbyggere. Berg, Torsken og Tranøy har i dag cirka 3.300 innbyggere til sammen.

Målsetning er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester gjennom økt interkommunalt samarbeid, og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger.

Legetjenesten har 18 fastleger og 4 turnusleger, 1,5 årsverk er tilknyttet interkommunal kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske oppgaver. Hjelpepersonellet har relevant helsefaglig utdanning.