Skip to main content

Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter. 

Kommunens eiendomsmasse består av ca. 500.000 m2 fordelt på alle typer formålsbygg, herunder skoler, barnehager, kontor/administrasjon, helse-/omsorgsbygg og boliger, og til en balanseført verdi på ca.  6,5 milliarder kroner. Foretaket har et driftsbudsjett for 2021 er på 867 millioner kroner, og skal gjennomføre investeringer for over 1,6 milliarder kroner i økonomiplanperioden 2021-24.

Vi har i dag 113 ansatte fordelt på 8 virksomheter.