Skip to main content

Drammen kommune har valgt å samle eiendomsvirksomheten i et eget foretak, Drammen Eiendom KF. Foretaket skal eie, drifte og forvalte kommunens eiendomsmasse som består av ca. 500.000 m2 fordelt på alle typer formålsbygg, herunder skoler, barnehager, kontor/administrasjon, helse-/omsorgsbygg og boliger.