Skip to main content
Tilbake

Fyresdal kommune

Gjennom handlekraft, fleksibilitet og utradisjonelle løysingar, skal Fyresdal vere ein framifrå stad å bu og virke!

Dette inneber:

  • Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod.
  • Handlekraft og kreativitet skal prege næringsarbeidet i Fyresdal slik at nåverande og nye bedrifter får lyst og mot til å satse.
  • Arealforvaltninga skal ta omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar.
  • Fokus på helsefremmande, førebyggande arbeid og gode levekår for alle.
  • Kultur og oppvekst skal spele ei nykelrolle i utvikling av kommunen.
  • Arbeide for å sikre gode kommunikasjons- og samferdselsårer i Vest-Telemark.
  • Fyresdal kommune skal vere blant dei beste i landet på folkehelse.

Gjer draumen levande - velkomen til Fyresdal!