Moss kommune

Moss er en spennende by som ligger ved østsiden av Oslofjorden. Her er det fantastiske kulturlandskap, strender og båtliv, et yrende kunst- og kulturliv, historiske og bevarte gamle gårder og minnesmerker. Byen grenser i nord til Vestby, i øst til Våler og i sør til Rygge. Moss fikk bystatus i 1720 og feirer 300 års jubileum i 2020.

Moss er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for omegnskommunene og byen er et knutepunkt for kommunikasjoner. Byen er beliggende ved E6 og det er kort vei til Oslo og til Sverige, fergeforbindelse til og fra Horten er en trafikkert fergestrekning, jernbanen med forbindelse til utlandet samt direkte flyforbindelser til europeiske destinasjoner via Moss Lufthavn, Rygge. 

Moss er kjent for handel og industri og er et av Norges eldste og mest allsidige industristeder i Norge. Byen har et rikt kulturliv med kulturaktivitet og kulturtilbud som gjør det attraktivt å bo i kommunen. Kulturminner, naturreservater og turområder kan man finne flere steder og Jeløy, Mossmarka og Vansjø innbyr til naturopplevelser som bør oppleves.

12/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Pedagogisk senter består av tre avdelinger som ivaretar barn og unge med behov for særskilt oppfølging. Vi arbeider for å gi alle barn /elever et godt og helhetlig opplæringstilbud. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, som sammen med virksomhetsleder utgjør senterets lederteam. Avdeling skole har ansvar for TIBIR/ foreldreveiledning, logopedi til elever i grunnskole og barnehagebarn, og bidrar iorganisasjonsutvikling og kompetanseheving for skoler og barnehager. Avdeling PPT gjør sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og bistår skoler og barnehager med kompetanseutvikling. Avdeling barnehage gir spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder, ekstraressurser til barnehagene som støtte til barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak rettet mot minoritets-språklige barn i barnehage. Moss kommune og Rygge kommune blir en kommune fra 01.01.2020. I den forbindelse kan det bli endringer i alle virksomheter. Arbeidsoppgaver Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Moss PPT, som gir tjenester til Moss og Våler. Som PP- rådgiver vil du ha ansvar for: Utarbeide sakkyndig vurdering på individnivå iht. Opplæringsloven §5.1 og Lov om barnehager § 19a. Oppfølging og samarbeid med foresatte, skoler/barnehager og hjelpetjenester rundt enkeltbarn. Veiledning av lærerteam/avdeling på systemnivå, som en del av PPTs bistand til skoler og barnehager i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov. Kvalifikasjonskrav Embetsstudie/hovedfag/master i spesialpedagogikk eller pedagogikk, som innbefatter veilednings- og testkompetanse Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten Erfaring fra undervisning i grunnskolen Veiledningserfaring Wisc-sertifisering Logos-sertifisering Følgende vektlegges: Du ønsker arbeidsoppgaver både på individ- og systemnivå Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Du er god til å kommunisere, og trives både med å jobbe selvstendig og i team Du har god kunnskap om barnehagens rammeplan og kunnskapsløftet for skole, samt kjennskap til aktuelle samarbeidsinstanser Du har erfaring med samtaler og kartlegging med barn Lønns-/arbeidsvilkår Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk. Vi kan tilby Mangfoldig fagmiljø, med godt samarbeid på tvers av faggrupper Spennende og varierte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Fleksitid Intern og ekstern opplæring Moss kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger Søknad Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Moss kommune Moss, Norge