Skip to main content
Tilbake

Hallingdal barnevernteneste

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Ål kommune er vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team.