Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune ligger i naturskjønne omgivelser, sentralt plassert på Hinnøya. Fra kommunesenteret Borkenes er det 20 km til festspillbyen Harstad og 60 km til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Kommunen har ca 3.100 innbyggere og et godt utbygd tilbud innenfor skole, kultur og fritid.

Kommunens visjon er «Kvæfjord kommune – en ren fornøyelse!» Dette angir også retningen for kommunal opptreden, supplert med atferdsverdiene våre som tilsier at vi, hver for oss og sammen, skal fremstå som Kompetente, Imøtekommende og Stolte ambassadører.

30/01/2019
SØKNADSFRIST: 17.02.2019 Kvæfjord kommune omtales som omsorgskommunen Kvæfjord. Helse- og omsorgsavdeling disponerer omlag halvparten av kommunens driftsbudsjett, tilsammen 235 årsverk. Rådgiver samarbeider tett med helse -og omsorgssjefen om utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Kommunen er i gang med bygging av nytt helsehus som planlegges åpnet våren 2020. Helse- og omsorgskontoret har totalt 6 faste stillinger.   Oppgaver: Lede arbeidet med søknader om hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger, avlasting, korttids- og langtidsopphold institusjon. Lede arbeidet med samhandling med private og interkommunal samarbeidspartnere, samt med spesialisthelsetjenesten Drifte og vedlikeholde internkontroll og kvalitetsrutiner, samt avviksbehandling på systemnivå Bidra til å videreutvikle helsetjenester for å møte dagens og morgendagens utfordringer Undervise og veilede ansatte Kvalifikasjoner: Sykepleier med videreutdanning/spesialisering og/eller master innenfor området Erfaring fra kommunal tjeneste, fortrinnsvis fra flere ulike områder Erfaring fra samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten Gode muntlige og skriftlige fremstillingsferdigheter Gode datakunnskaper Arbeide strukturert, selvstendig og være løsningsorientert Gode evner i kommunikasjon og samarbeid, samt arbeide selvstendig og i team. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet  Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.  Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på minimum en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Tilsettingsdato etter avtale.  Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til helse- og omsorgssjef Ågot Hammari, tlf: 77023000 / 77023343 .  Søknadsfrist settes til: 17.02.19 Stillingen søkes via link på siden her
Kvæfjord kommune Kvæfjord kommune, Norge
30/01/2019
SØKNADSFRIST: 17.02.2019 Kvæfjord kommune omtales som omsorgskommunen Kvæfjord. Helse- og omsorgsavdeling disponerer omlag halvparten av kommunens driftsbudsjett, tilsammen 235 årsverk. Rådgiver samarbeider tett med helse -og omsorgssjefen om utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Kommunen er i gang med bygging av nytt helsehus som planlegges åpnet våren 2020. Helse- og omsorgskontoret har totalt 6 faste stillinger.   Oppgaver:  Lede arbeidet med søknader og saksbehandling i hjemmebaserte tjenester overfor barn- unge og voksne med omfattende behov for hjelp, inkludert personer med lidelser innen rus og psykiatri. Leder for koordinerende enhet Saksbehandle og veilede ansatte i saker som inneholder bruk av makt og tvang både etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Drifte og vedlikeholde internkontroll og kvalitetsrutiner. Bidra til å videreutvikle omsorgstjenester for å møte dagens og morgendagens utfordringer  Kvalifikasjoner: Vernepleier med videreutdanning/spesialisering / master innenfor området Erfaring fra kommunal praksis Gode muntlige og skriftlige fremstillingsferdigheter Gode datakunnskaper Arbeide strukturert, selvstendig og være løsningsorientert Gode evner i kommunikasjon og samarbeid, samt arbeide selvstendig og i team. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg bli formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.  Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.  Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på minimum en halv A4-side.  Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Tilsettingsdato etter avtale.  Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til helse- og omsorgssjef Ågot Hammari, tlf: 77023000 / 77023343.  Søknadsfrist settes til: 17.02.19   Stillingen søkes via link på siden her.
Kvæfjord kommune Kvæfjord kommune, Norge