Midt-Telemark kommune ligg i hjarte av Telemark med Bø som kommune- og regionssenter og handelssenter, og Gvarv som lokalsenter. Kommunen har om lag 10500 innbyggjarar.
Midt-Telemark er ein aktiv kommune med nasjonale turistmål, attraktivt kulturliv, eit innovativt næringsliv og eit variert landbruk, som mellom anna produserer ein fjerdedel av epla i Noreg.
Kommunen er studiestad for Universitetet i Sør-Øst Norge, har vidaregåande skule og folkehøgskule. Kommunesenteret er eit trafikknutepunkt med godt kollektivsamband både aust- og vestover, m.a. med bare 2 timar til Oslo og 2 ½ time til Kristiansand med tog.

13/01/2021
SØKNADSFRIST: 25.01.2021 Omtale av arbeidsstaden Teknisk er eit eige kommunalsjefområde i Midt-Telemark kommune med ansvar for plan, byggesak, oppmåling, drift av VA anlegg, veg, og kommunale bygg. Totalt er vi ca. 75 tilsette. Vi held til i eige ny oppussa bygg sentralt i Bø sentrum, i Gullbringvegen 20. Kort om stillinga Rådgjevaren vil jobbe for teknisk i eigen avdeling. Det er totalt 9 tilsette som jobbar innafor områda plan, byggesak, oppmåling og miljø. Samarbeid er eit nøkkelord hjå oss, med fokus på teamarbeid. Vi vil derfor legge vekt på denne egenskapen i samband med eit eventuelt intervju. Den som blir tilsette vil ofte vera det fyrste kontakten kommune har med ein utbyggar, og derfor vera svært viktig for oss for å skape gode samarbeidsrelasjon med utbyggjarar fram til aktive tiltak. Arbeidsoppgåver Vere aktiv...
Midt-Telemark kommune Bø i Telemark, Norge
13/01/2021
SØKNADSFRIST: 25.01.2021 Omtale av arbeidsstaden Stillinga ligg i sentral stab, og vil ha sin arbeidsplass på nyrenovert kommunehus i Bø. Du vil samarbeide tett med heile organisasjonen, særskildt teknisk eining. Midt-Telemark kommune har utarbeida ny samfunnsplan, og arealplan vedtakas ila 2021. Er du opptatt av samfunnsutvikling, er dette jobben for deg. Kort om stillinga Fast rådgjevar Oppstart i stilling etter avtale Næraste overordna er ass.kommunedirektør/ kommunalsjef Tverrfagleg samarbeid og kommunikasjon med andre må du like Arbeidsoppgåver Samordne areal- og transportplanlegging og sentrumsutvikling Planstrategi - utarbeide pg følgje opp årshjul, kommunal planlegging og rapportere på mål i samfunnsdelen og arbeide med handlingsdelen av samfunndelen (økonomiplanen) Kommuneplanen - samfunnsplan og...
Midt-Telemark kommune Bø i Telemark, Norge