Skip to main content

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for dem som har fagbrev og / eller relevant yrkespraksis. Studentene ved fagskolen er høyt motiverte og reflekterte voksne mennesker som har praksis fra arbeidslivet. Fagskolestudier er praksisnære og erfaringsbaserte, hvor kandidatene er direkte produktive i arbeidslivet etter fullførte studier.

Fagskolen Vestfold og Telemark har ca 900 studenter og 60 ansatte. Innen tekniske utdanninger har vi undervisningstilbud både på heltid og deltid. Deltidstilbudene et samlingsbaserte, med fjernundervisning på ettermiddag / kveld mellom samlingene.

Les mer på våre nettsider