Lærdal kommune

Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling. Vi er eit aktivt og framtidsretta samfunn som for tida arbeider med heile 30 ulike omstillingsprosjekt.

I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen . Store fjell- og utmarksområde byr på eit aktivt friluftsliv. Lærdal er ei kulturbygd med ein rik kulturarv. Vi kan nemne Borgund stavkyrkje, dei historiske vegane og gamle Lærdalsøyri.

12/07/2019
SØKNADSFRIST: 08.08.2019 Me har ledig: 100 % fast stilling som fagsjukepleiar i pleie og omsorg i Lærdal. Stillinga vil ha to faste dagar administrative (40 %) og resten i turnus med helg. Stillinga er ledig frå 19. august 2019. Arbeidsoppgåver - videreutvikle og vedlikehalde faglege prosedyrar og rutinar - arbeid med elektronisk kvalitetshandbok - planleggje internundervisning og ansvar for fagutvikling - ansvar for opplæring og fagleg oppfølging av nye sjukepleiarar - pådrivar for at Gerica, IPLOS og tiltaksplanar vert ajourført - ansvar for praksisstudentar, elevar og lærlingar Krav til/ønskje om praksis og eigenskapar - erfaring frå liknande arbeid er ein fordel - søkjaren må vere positiv, tydeleg, endringsviljug, løysingsorientert og fleksibel - ha interesse for fag og fagutvikling - gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - vere ansvarsbevisst og kan arbeide sjølvstendig i team - gode IT kunnskapar - personlege eigenskapar vert vektlagde - gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg - må trivast i eit aktivt og travelt miljø - må like å undervise og rettleie - må representere stabilitet, forutsigbarheit og kontinuitet - må ha førarkort Krav til/ønskje om utdanning Offentleg godkjent autorisasjon som sjukepleiar Lønnsvilkår Lønn etter tariff Me kan tilby - triveleg arbeidsmiljø - utfordrande og spennande arbeidsoppgåver - fagleg og personleg utvikling - gode opplærings- og utviklingsmulegheiter - spanande, lærerik og fagleg utfordrande arbeidsplass - arbeid som fagsjukepleiar kombinert med arbeid i turnus Send søknaden til vår heimeside: www.laerdal.kommune.no  under fana "ledige stillingar" Kontakter Navn: Monika Obara Tittel: sjukepleier E-post: Monika.Obara@laerdal.kommune.no   Mobil: 47486685 Navn: Brita Einemo Tittel: Einingsleiar pleie og omsorg E-post: brita.einemo@laerdal.kommune.no   Mobil: 90740102
Lærdal kommune Lærdal, Norge