Lærdal kommune

Lærdal er ein spennande kommune i Indre Sogn med trøkk, tru og fokus på vekst og utvikling. Vi er eit aktivt og framtidsretta samfunn som for tida arbeider med heile 30 ulike omstillingsprosjekt.

I Lærdal kan du leva det gode liv saman med 2 200 andre lærdøler. Vår vakre bygd inst i Sognefjorden ligg midt mellom Oslo og Bergen . Store fjell- og utmarksområde byr på eit aktivt friluftsliv. Lærdal er ei kulturbygd med ein rik kulturarv. Vi kan nemne Borgund stavkyrkje, dei historiske vegane og gamle Lærdalsøyri.

24/03/2020
SØKNADSFRIST: 14.04.2020 Me har ledig: Rektorstilling i kulturskulen i 40% frå 01.08.2020 Arbeidsoppgåver - delegert personal- og økonomiansvar - ansvar for utvikling av kulturskuletilbodet - ansvar for organisering av undervisning og andre aktiviteter i kulturskulen - bidra aktivt til samarbeid i kulturtenesta, med andre kommunale einingar, nabokommunane og med andre eksterne aktørar Krav til/ynskje om kompetanse - Universitets-/ høgskuleutdanning med kunst-/kulturfag - Pedagogisk utdanning - Leiarutdanning og/eller relevant leiarerfaring - Erfaring frå undervisning og formidling Personlege eigenskapar - Utviklingsorientert, inspirerande og tydeleg personalleiar - Evne til å arbeide systematisk, sjølvstendig og målretta - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Personlege eigenskapar vert vektlagde ved tilsetjing. Stillingen kan kombinerast med lærarstilling i kulturskulen. Søknadsprosedyre Søknaden skal sendast via Lærdal kommune si heimeside, www.laerdal.kommune.no Kontakter Navn: Tom Karlsrud Tittel: konstituert rektor E-post: tom-kar@online.no   Arbeid: 91357455 Navn: Torunn Liltved Tittel: personalleiar kultur E-post: torunn.liltved@laerdal.kommune.no   Mobil: 90750164
Lærdal kommune Lærdal, Norge
24/03/2020
SØKNADSFRIST: 14.04.2020 Me har ledig: Lærarstilling i kulturskulen frå 01.08.2020. Stillingsstorleik til saman 65% Arbeidsoppgåver Kulturskulen treng lærar(ar) til piano og song, og noko dans og drama. Skulen samarbeider tett med kulturskulane i nabokommunane, og undervisning i ein eller fleire av desse kan også verte aktuelt. Ut frå søkjaren sine kvalifikasjonar vil ein også kunne opprette nye undervisningstilbod ved skulen. Krav til/ynskje om kompetanse - Universitets-/høgskuleutdanning med kunst-/kulturfag - Pedagogisk utdanning - Erfaring frå undervisning og formidling Personlege eigenskapar - Evne til å arbeide systematisk, sjølvstendig og målretta - Gode kommunikasjons, formidlings- og samarbeidsevner - Utviklingsorientert Personlege eigenskapar vert vektlagde ved tilsetjing. Stillingen kan kombinerast med rektorstilling i kulturskulen. Søknadsprosedyre Søknaden skal sendast via Lærdal kommune si heimeside, www.laerdal.kommune.no Kontakter Navn: Torunn Liltved Tittel: personalleiar kultur E-post: torunn.liltved@laerdal.kommune.no   Mobil: 90750164 Navn: Tom Karlsrud Tittel: konstituert rektor E-post: tom-kar@online.no   Arbeid: 91357455  
Lærdal kommune Lærdal, Norge