Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.355 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter.

Her er gode oppvekstvilkår for barn, og barnehagetilbudet er bra. Vi er kjent som en aktiv og inkluderende kommune, med et rikt og aktivt kulturliv, både innen musikk, teater og idrett. Du er hjertelig velkommen til Flakstad!!!

05/01/2021
SØKNADSFRIST: 17.01.2021 Flakstad  kommune har behov for en fremoverlent og omstillingsorientert toppsjef. Vi søker en tydelig og modig leder som er opptatt av omstilling, utvikling og endring. En rådmann som ser fremover og tør satse. En tydelig leder for de ansatte. En lojal og effektiv utfører for politikerne. Summen av dette er en allsidig rolle med tydelig definert ansvar for å administrere og koordinere kommunens satsning innen helse, næring, bolig, skole/oppvekst og kultur. Den nye rådmannen motiveres av samfunnsoppdraget, og evner å bruke kommunikasjon som et verktøy for å skape den positive utviklingen som innbyggere, næringsliv, politikere og myndigheter vil ha, og er avhengig av å få.   Vi søker en person som kan:...
Flakstad kommune Flakstad, Norge