Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge. Vi opplever også en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen.

Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.

Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen.

Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre medarbeideres kompetanse, og samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

30/09/2020
SØKNADSFRIST: 02.11.2020 Samfunnsmedisinsk avdeling har en ledig 50% stilling som assisterende kommuneoverlege. Stillingen er 50 % med arbeid på dagtid. Kan økes inntil 100% med andre kommunale legeoppgaver.  Om stillingen: Avdelingen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver for 2 kommuner, Senja og Sørreisa kommune, med til sammen 18.500 innbyggere. Senja kommune er vertskommune. Samfunnsmedisinsk avdeling er organisatorisk lagt til stab ved kommunalsjef i Helse og omsorg. Avdelingen har 130 % lege resurser fordelt på 2 leger. 80% kommuneoverlege og 50% assisterende kommuneoverlege.  Samfunnsmedisinske oppgaver fordeles internt mellom legene. Tjenesten er samlokalisert på Finnsnes ved Distrikt medisinsks senter Midt-Troms. Kommuneoverlege og assisterende kommuneoverlege har fraværsdekning for hverandre. Kommuneoverlegen og assisterende kommuneoverlege er kommunens medisinskfaglige rådgiver og skal...
Senja kommune Finnsnes, Norge