Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

09/10/2019
SØKNADSFRIST: 10.11.2019 Om stillingen Stilling som kommunepsykolog er nyopprettet, og den som tilsettes får i stor grad utforme sin egen stillig i kommunen. Kommunepsykolog vil som utgangspunkt organiseres i kurativ tjeneste underlagt virksomhetsleder for helse og omsorg, og vil ha tett samarbeid med kommuneleger, frisklivssentral og andre tilsatte i psykiatrisk tjeneste. Kommunepsykologen skal være med å utforme det fremtidige tilbudet og organisering innen psykisk helsetjeneste, slik at endringer må påregnes. Vår nye kommunepsykolog må påregne samarbeid med våre nabokommuner. Arbeidsoppgaver Stillingen skal ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid.  Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen. Veiledning og undervisning med fokus på forebygging og tidlig innsats for barn og foresatte. Samarbeid med bl.a. jordmor, helsesøster, barnevern, psykisk helsetjeneste, barnehage og skole. Delta i tverretatlig/- faglig team i kommunene. Bidra i helsefremmende og forebyggende arbeid. Gjennomføre klinisk behandling når det er riktig og nødvendig samt henvisning til spesialisthelsetjeneste. Opplæring og veiledning i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. En av flere kontaktpersoner for spesialisthelsetjenesten innen fagområdet. Kommunens forløpskoordinator ifht pakkeforløp. Kvalifikasjonskrav Offentlig godkjent psykolog Erfaring i klinisk arbeid og variert erfaring vil bli vektlagt   Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Erfaring med å jobbe i team/tverrfaglig samarbeid, men også evne til å jobbe selvstendig og målrettet. Må beherske norsk skriftlig og muntlig Vi tilbyr Tilrettelegging for klinisk spesialisering om man mangler slik kompetanse Avlønning ihht til avtale Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Generelt Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr Offentlighetslovens § 25. Den som ansettes må kunne fremlegge politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Spørsmål om stillingen Kommuneoverlege Per Walter Tynæs, tlf 789 85400, epost per.walter.tynaes@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
09/10/2019
SØKNADSFRIST: 10.11.2019 Om stillingene Sykehjemmet består av 16 faste sykehjemsplasser, derav 8 i egen post for demente, pluss to akuttplasser og kjøkken. Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. Åpen omsorg er organisert med alderspensjonat og hjemmeboende brukere. Vi søker  to sykepleiere i fast 100 % stilling, for tiden er en stiling innenfor sykehjemsdrift og den andre stillingen innenfor åpen omsorg Jobb i tredelt turnus Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver Kvalifikasjonskrav Autorisasjon som sykepleier Være oppdatert innen fagfeltet Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig For jobb i Åpen omsorg kreves førerkort kl B Personlige egenskaper Er serviceinnstilt og setter pasientens ønsker og behov i fokus Viser engasjement og respekt Kan arbeide selvstendig, men har også gode samarbeidsegenskaper Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø Er løsningsfokusert Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg Vi er behjelpelig med bolig og barnehageplass Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt Politiattest ikke eldre enn tre måneder må leveres før tiltredelse I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Spørsmål om stillingen Seksjonsleder sykehjem Rita Nilsen, epost  rita.nilsen@batsfjord.kommune.no , tlf 789 85 434 Seksjonsleder Åpen omsorg June Nergaard, epost  june.nergaard@batsfjord.kommune.no , tlf 789 85 445
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge