Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

29/11/2019
SØKNADSFRIST: 15.12.2019 Våre omsorgtjenester for de psykisk funksjonshemmede, trenger vernepleier for tiltredelse så snart som mulig. Tjenesten omfatter et bofellesskap med 5 beboere i egne leiligheter og to beboere i frittstående leiligheter i tilknytning til bofellesskapet. Som ansatt hos oss vil du arbeide i et fagmiljø bestående av to vernepleiere, en sykepleier og to sosionomer, i tillegg til fagarbeidere og assistenter. Arbeidsoppgaver Miljøarbeide Faglig ansvar Veiledning av annet personal Må påregne noe reising med brukere Kvalifikasjonskrav 3- årig høyskoleutdannelse innen helse og sosialfag, vi ønsker vernepleiere men andre yrkesgrupper vil bli vurdert Relevant erfaring fra lignende arbeid er en stor fordel Personlig egnethet ift samarbeidsevne, veiledningsdyktighet, lojalitet og selvstendighet, tillegges avgjørende vekt Norsk språk må beherskes muntlig og skriftlig Må ha førerkort kl B Vi ønsker Søkere med stort pågangsmot og endringsvilje Søkere som ønsker å være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø Søkere som har brukerne i fokus Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Seksjonsleder Kjerstin Fjellet, tlf 902 18767, epost  kjerstin.fjellet@batsfjord.kommune.no Generelt For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr offentleglova § 25. Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn tre måneder fremvises. Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
29/11/2019
SØKNADSFRIST: 22.12.2019 Sykehjemmet består av 16 faste sykehjemsplasser, derav 8 i egen post for demente, pluss to akuttplasser og kjøkken. Alt er organisert ved Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig. Vi søker nå etter helsefagarbeider i 17,61 % helgestilling. Jobb i tredelt turnus. Tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Utøve personlig assistanse til pasienter i tråd med gjeldende krav til kvalitet Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er følges opp Bidra til en god informasjonsflyt mellom personellet Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver Kvalifikasjonskrav Helsefagarbeider Tidligere erfaring fra arbeidsfeltet vektlegges, men opplæring vil bli gitt. Være oppdatert innen fagfeltet Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper Er serviceinnstilt og setter pasientenes ønsker og behov i fokus Viser engasjement og respekt Kan arbeide selvstendig, men har også gode samarbeidsegenskaper Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø Er løsningsfokusert Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet Vi er behjelpelig med bolig og barnehageplass Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt Politiattest ikke eldre enn tre måneder må leveres før tiltredelse I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Spørsmål om stillingen Seksjonsleder sykehjem Rita Nilsen, epost rita.nilsen @batsfjord.kommune.no , tlf 789 85 434.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge