Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

16/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig 100 % stilling som spesialpedagog, med tiltredelse så snart som mulig.  Vi ønsker: Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte Pedagog som har erfaring fra jobb med barn med fysiske og psykiske funskjonshemminger Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav etter barnehageloven Vi kan tilby: Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark 5 planleggingsdager i året og lederteam for styrer og pedagogiske ledere Kompetanseheving etter oppsatt plan der bl språkløyper er satsingsområde, sammen med kompetanse for mangfold og overgang i barnehage og skole Godt arbeidsmiljø og utfordringer i barnehager i endring Veiledning og faglig samarbeid Avlønning ihht HTA og ansenitet, som gir nyutdannet pedagog kr 446.800 i startlønn. Utenlandske søkere må beherske norsk språk, jf barnehageloven § 18 a). Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden. Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 19 i barnehageloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten. For ytterligere opplysninger: Kontakt barnehagefaglig ansvarlig Britt M Hansen, mail:  britt.hansen@batsfjord.kommune.no , tlf 918 43647. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden. Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
27/09/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Høsten 2018 vil nåværende virksomhetsleder pensjonere seg, og Båtsfjord kommune lyser derfor ut ledig 100 % stilling som virksomhetsleder for helse og omsorg. Virksomhetsleder helse og omsorg er en del av rådmannens ledergruppe og utøver for Rådmannen den strategiske ledelsen innenfor sitt fagområde. Virksomhetslederen har per tiden ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende virksomheter: Pleie- og omsorg, fysioterapi, friskliv, og legetjenesten. Stillingens hovedarbeidsområder omfatter Bistå Rådmannen i rådmannens oppfølgingsansvar på avdelingsnivå, herunder Kommunal planlegging inkl. utarbeidelse av kommuneplaner, budsjett- og økonomiplan, rammeplaner og kommunedelplaner Rapportering, årsmelding og resultatkontroll Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid Veilede avdelingene Koordinering innenfor eget ansvarsområde Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl.oppfølging av statlige rammebetingelser Kompetanseområder Høyere utdanning på minimum bachelor-nivå som er relevant for ansvarsområdet Lederutdanning og ledererfaring helst fra offentlig sektor som er relevant for ansvarsområdet og gjerne fra strategisk toppledernivå Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag Samfunnsengasjert person Leder- og personlige egenskaper Er en trygg, tydelig og synlig leder med stor gjennomføringsevne Er inkluderende, initiativrik og utviklings- og endringsorientert Kommuniserer godt og har evne til å motivere og begeistre andre Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder Evner å prioritere og klare å dra sammen komplekse saksfelt og prioritere de viktigste elementene Vi kan tilby En spennende og utfordrende stilling i utviklingsrettede organisasjoner Aktivt og spennende arbeidsmiljø Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Ved spørsmål om stillingen, kontakt Rådmann Trond Henriksen, tlf 950 44190 Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema via link på denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Voksenopplæringa holder til i leide lokaler, samlokalisert med den videregående skolen i kommunen. I forbindelse med tilbud om grunnskole for voksne, ønsker vi å utvide staben vår fra 2 til 3 årsverk. Båtsfjord kommune søker derfor etter følgende undervisningspersonell: Inntil en 100 % stilling for skoleåret 2018/2019, med fokus på grunnskoleopplæring for voksne. Mulighet for forlengelse eller fast stilling. Vi ønsker:  Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønskker er norsk, norsk som andrespråk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, krle og migrasjonspedagogikk/spesialpedagogikk. Vi tilbyr:   Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:   Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Vi behandler kun søknader registrert elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden. 
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Båtsfjord skole er en 6-10 skole med ca. 30 ansatte og ca. 130 elever. De siste årene har hele skolen deltatt i "Ungdomstrinnet i utvikling" med skriving i alle fag, og de har ressurslærere i lesing, skriving og regning. Båtsfjord kommune søker derfor etter følgende undervisningspersonell: Inntil to vikariat ved Båtsfjord skole for skoleåret 2018/2019, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting. Vi ønsker:  Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønsker norsk, engelsk og spesialundervisning. Vi tilbyr:   Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:   Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Vi behandler kun søknader registrert elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden. 
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge