Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en  aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmuligheter og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute.

Båtsfjord – kommunen der du vil trives. Les mer på www.batsfjord.kommune.no.

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

28/09/2020
SØKNADSFRIST: 20.10.2020 Båtsfjord kommune har to barnehager med 4 avdelinger hver, fordelt på små- og storbarns avdeling. Kommunen har god dekning på pedagoger, men ønsker flere. I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig 1 fast 100 % stilling som barnehagelærer fra 01.01.2021. Tiltredelsesdato kan diskuteres. Nyansatt barnehagelærer kan få funksjon som pedagogisk leder. Vi ønsker søkere med: godkjent barnehagelærerutdanning, eller annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk ledererfaring, men også nyutdannet personell ansettes evne til samarbeid/fleksibilitet og vilje til utvikling til beste for barn og voksne, positiv innstilling og godt humør personlig egnethet og gode lederegenskaper Vi tilbyr: Nedskriving av studielån...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
25/09/2020
SØKNADSFRIST: 18.10.2020 Hjemmeomsorg og hjemmesykepleie, sykehjem og prehospitale tjenester. Dette vil være din hverdag hvis du kommer og jobber for oss. Samhandlingsreformen, en aldrende befolkning og en målsetning om at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig, har gitt en brukergruppe som er eldre, sykere og har et mer komplekst sykdomsbilde. Vi ønsker nå å styrke vårt tverrfaglige arbeid rundt våre brukere og ser derfor etter ergoterapeut som vil bidra til økt kvalitet og helhetlig omsorg i vår tjeneste! Som fysioterapeut hos oss vil du møte brukere med varierende behov. Vi ser etter deg som har høyt fokus på hverdagsmestring og brukeres egenressurser. Vi anerkjenner at helse også handler om et meningsfullt liv hvor brukeren skal mestre sin hverdag slik som vedkommende ønsker. Du vil også være en nøkkelressurs i...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 27.09.2020 Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming. Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide tett med pårørende. Du vil få muligheten til å utarbeide og styrke boligens rutiner og prosedyrer hvor målet hele tiden er å øke kvaliteten på tjenestene vi gir. Vi trenger deg som er nytenkende og brenner for å utvikle gode fagsystemer!  Du må like å ta ansvar i tillegg til...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
09/09/2020
SØKNADSFRIST: Løpende Båtsfjord kommune har to barnehager med 4 avdelinger hver, fordelt på små- og storbarns avdeling. Kommunen har god dekning på pedagoger, men ønsker flere. I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig en 100 % stilling, som spesialpedagog med tiltredelsesdato snarest. Stillingen er et vikariat frem til 1. juli 2021, men med mulighet for forlengelse.  Vi ønsker: Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav til barnehagelærer med videreutdanning i spes.ped. Pedagog med erfaring fra barnehage Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte Om vi ikke får søkere som fyller krav til kompetanse, kan vi også vurdere barnehagelærere med spesialpedagogisk erfaring, eventuelt barne-og ungdomsarbeidere med videreutdanning innen spes.ped...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge