Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

28/03/2020
SØKNADSFRIST:  20.04.2020 Båtsfjord menighet søker organist til 50% stilling Båtsfjord sogn omfatter kommunen med samme navn og er kjent som Fiskerihovedstaden.  Båtsfjord er et tettsted med omkring 2300 innbyggere og alle er bosatt innenfor en strekning på 6 km. Stedet er flerkulturelt med omtrent 25 % utenlandske innbyggere. Båtsfjord ligger i tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms, hvor b.la virkemidler som nedskriving av studielån er til mulig.  Båtsfjord har et aktivt idretts-, musikk- og kulturliv for både barn, unge og voksne. Det er gode muligheter for friluftsliv. I tillegg kan stedet tilby butikker med det man trenger i det daglige, bank, kino, restauranter og kaféer. Båtsfjord lufthavn har flere daglige flyavganger og Hurtigruta har 2 faste anløp i døgnet.  Været er kontrastfylt, og man kan oppleve alt fra heftige vinterstormer, til midnattssol og blikkstille hav.   I kommunen er det 2 barnehager, 1 grunnskole fordelt på 2 bygg med 1-4 trinn og 5-10 trinn, 1 privat videregående skole på kristent grunnlag. Vi har også en aktiv Kulturskole med variert tilbud.    Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Om stillingen: Båtsfjord menighet har ledig 50 % stilling som organist med tiltredelse i løpet av våren/sommeren 2020   I Båtsfjord menighet inngår organisten i et team med sogneprest, menighetspedagog, kirkeverge, kirketjener /kirkegårdsarbeider i hele stillinger.  Soknet har 1 kirke med nærliggende kirkegård, 2 kapell og 1 menighetshus. Båtsfjord kirke ligger i tettstedet og brukes hele året, mens Syltefjord og Hamningberg kapell befinner seg ett stykke utenfor og benyttes mest i sommerhalvåret. Båtsfjord kirke har 12 stemmers orgel bygget på Vestlandske Orgelverksted og 1 flygel, mens kapellene har mekaniske harmonium.   Arbeidsoppgaver: Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og  kirkelige handlinger i samarbeid med sogneprest. Utvikle sang og musikkarbeidet i menigheten i samarbeid med det lokale kulturlivet.  Møter og samarbeid med staben. Det kan i perioder være mulighet for ekstra arbeid i forbindelse med prosjekt innenfor menighetens trosopplæringsarbeid og øvrig virksomhet.  Stillingsbeskrivelse foreligger.  Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig kirkemusikalsk utdannelse jfr.” Tjenesteordning for kantorer”.  Søkere med annen relevant musikalsk utdanning og praksis kan bli vurdert.   Pedagogiske evner, samarbeidsvilje, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.  Søkere må beherske norsk både muntlig og skriftlig.  Generelt: Det gjøres oppmerksom på at søkerliste offentliggjøres, jfr. Offentlighetslovens § 25.  Se for øvrig om Båtsfjord menighet på Facebook og Båtsfjord kommunes hjemmeside.  Båtsfjord – kommunen der du vil trives, l es mer på www.batsfjord.kommune.no. For øvrig gjelder: Lønn og arbeidsvilkår etter HTA for Den norske kirke.  Medlemskap i Den norske kirke.                                            Det kreves politiattest i henhold til Kirkelovens §29 som må foreligge før ansettelse. Det ønskelig med det to referanser.           Den som tilsettes må være villig til å bosette seg i Båtsfjord.  Spørsmål om stillingen: Kirkeverge Solfrid Hammer, e- post: kirkeverge@batsfjordmenighet.no  , tlf. 78983333                           Menighetsrådsleder Mette Aarnes,mob.982 20 094 
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
17/03/2020
SØKNADSFRIST: 04.05.2020 Om stillingen Vil du være med å utvikle oppvekstkommunen Båtsfjord? Som oppvekstsjef i Båtsfjord vil du få en spennende stilling med bredt fag- og ledelsesområde. Du må være fremtidsrettet og i stand til å skape motivasjon, engasjement og god samhandling i egen organisasjon for utvikling. Oppvekstsjefen en en del av rådmannens ledergruppe og deltar aktivt i kommunens strategiske arbeid med hovedansvar for områdene barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole, voksenopplæring. Vi har idag to skoler (1-4 klassetrinn og 5-10 klassetrinn) og to barnehager. Kommunen er inne i et spennende prosjekt hvor en ser på samlokalisering og omorganisering av kommunale tjenester, med et eventuell felles oppvekssenter og hvor målsettingen for nybygg er skolestart 2022.  Sentrale arbeidsoppgaver Overordnet og helhetlig ledelse og utvikling av kommunens oppveksttjenester Samarbeid og samhandling om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder. Sørge for at oppvekstsektoren driftes i henhold til planer, budsjett, vedtak og nasjonale føringer. Utarbeide planer og saker til administrativ og politisk behandling og ivareta beslutninger. Overordnet fag-, personal- og økonomiansvar for de enhetene og fagområdene som er tillagt sektoren. Kvalifikasjonskrav Pedagogisk utdanning på minimum høgskole/universitetsnivå Tilleggsutdanning i ledelse er en fordel. Pedagogisk erfaring. Ledererfaring og stor forståelse for økonomi og drift. Vi ønsker en oppvekstsjef som har fokus på pedagogisk utviklingsarbeid både i skole og barnehage. Er engasjert, proaktiv og nyskapende. Forståelse for godt samarbeid med politisk ledelse Digital kompetanse Gode evner til samarbeid og samhandling. Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter avtale Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. Det skal minimum oppgis to referanser i søknaden. Til eventuell intervju, må originale dokumenter, attester tas med. Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å bli oppført på søkerlista, jf. off.lova  §25. Stillingstekstkopiert fra Kommunaljobb.no Nærmere opplysninger om stillingen rettes til rådmann Trond Henriksen, tlf: 95044190  e-post:  trond.henriksen@batsfjord.kommune.no  eller skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, tlf: 41932132 e-post:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge