Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en  aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmuligheter og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute.

Båtsfjord – kommunen der du vil trives. Les mer på www.batsfjord.kommune.no.

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

22/01/2021
SØKNADSFRIST: 18.02.2021 Helse og omsorg har ansvar for kommunens helse- og velferdstilbud, og omfatter følgende: Sykehjem med kad-plasser og skjermet demensavdeling, kjøkken, hjemmebaserte tjenester, tjeneste for psykisk utviklingshemmede og kurative tjenester. Alt er plassert sentralt i kommunens helsesenter. Kommunen har for tiden  fastlegehjemler, og en LIS-lege fom 1.mars 2021. Kommuneoverlegen er administrativt plassert under helse -og omsorgsleder, i avdeling for kurative tjenester, hvor tjenesten har ca 10 ansatte. Kommunen søker nå etter kommuneoverlege, med tiltredelse så snart som mulig.  Arbeidsoppgaver Være kommunens medisinsfaglige rådgiver, både overfor rådmann og andre ledere i virksomheten. Samhandling med eksterne aktører Beredskapsarbeid Smittevern Økonomi og personal ansvar...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
15/01/2021
SØKNADSFRIST: 28.02.2021 Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming. Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide tett med pårørende. Du vil få muligheten til å utarbeide og styrke boligens rutiner og prosedyrer hvor målet hele tiden er å øke kvaliteten på tjenestene vi gir. Vi trenger deg som er nytenkende og brenner for å utvikle gode fagsystemer!  Du må like å ta ansvar i...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
17/12/2020
SØKNADSFRIST: 14.02.2021 Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat, bolig for psykisk utviklingshemmede og legekontor. Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser derav 9 i egen post for demente pluss to akuttplasser og kjøkken. Åpen omsorg er de tradisjonelle hjemmetjenester med base ved omsorgsboligene (som vi kaller Alderspensjonatet). Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor.  Båtsfjord kommune søker nå etter seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester i 100 % fast stilling for tiltredelse så snart som mulig. Om enheten Åpen omsorg har per i dag ca 80 personer som får tilbud tjenesten, og det er...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
14/12/2020
SØKNADSFRIST: 01.02.2021 Om stillingen Hjemmeomsorg og hjemmesykepleie, sykehjem og prehospitale tjenester. Dette vil være din hverdag hvis du kommer og jobber for oss. Samhandlingsreformen, en aldrende befolkning og en målsetning om at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig, har gitt en brukergruppe som er eldre, sykere og har et mer komplekst sykdomsbilde. Vi ønsker nå å styrke vårt tverrfaglige arbeid rundt våre brukere og ser derfor etter ergoterapeut/frisklivskoordinator som vil bidra til økt kvalitet og helhetlig omsorg i vår tjeneste! Som ergoterapeut/frisklivskoordinator hos oss vil du møte brukere med varierende behov. Vi ser etter deg som har høyt fokus på hverdagsmestring og brukeres egenressurser. Vi anerkjenner at helse også handler om et meningsfullt liv hvor brukeren skal mestre sin hverdag slik som vedkommende...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge