Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

06/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Om stillingen I Båtsfjord kommune er det ledig 100 % fast stilling som vaktmester, tiltredelse 01.01.2020.  Arbeidsoppgaver Ansvarlig for daglig drift, vedlikehold og tilsyn av kommunens: institusjoner, boliger og andre driftsbygninger, installasjoner, vannanlegg og utearealer. Herunder også daglige nedtegnede rutinemessige oppgaver som ligger særskilt til det enkelte bygg. Vaktmesterfunksjon skal også bistå innenfor hjemmebasert og tekniske hjelpemidler. Den som ansettes kan bli pålagt deltakelse i deltidsbrannvesen, hvis arbeidsgiver får ledig stilling. Stillingens arbeidsområde er innenfor hele Båtsfjord kommunes bygningsmasse. Kvalifikasjonskrav Krav: sertifikat klasse B (96 eller E) gode datakunnskaper god helse  Ønsker: bygningsteknisk og/eller anleggsutdanning og/eller dokumentert praksis innenfor fagområdene fagbrev innenfor et eller flere av områder som skal ivaretas praksis fra vedlikehold og drift av bygninger Personlig egnethet blir vektlagt ved tilsetting. Helseattest kreves hvis den ansatte blir pålagt arbeid i deltidsbrannkorps. Politiattest ikke eldre enn tre måneder må fremvises senest ved oppstart i stillingen. Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Leder for vaktmestertjenesten, tlf: 91643912  Teknisk sjef tlf: 90221241
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
06/08/2019
SØKNADSFRIST: 31.08.2019 Om stillingen Skolene i Båtsfjord er en 1-5 skole og en 6-10 skole med totalt ca 50 ansatte og ca. 250 elever. Skolene jobber tett sammen, med tanke på å bli en skole. Vi har ledig inntil 2 stillinger for undervisningspersonell ved skolene for skoleåret 2019/2020, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting.   Kvalifikasjonskrav Undervisningspersonell som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønsker: Spesialpedagogikk, realfag og engelsk. Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg. Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Rektor Bjørn Roger Abrahamsen, tlf 406 46575, mail bjorn.roger.abrahamsen@batsfjord.kommune.no Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460, mail  may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no Generelt Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge