Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 28.06.2019 Barneveileder 100 % fast stilling søkes Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en svært aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmulighetene og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord – kommunen der du vil trives.  Les mer på www.batsfjord.kommune.no. Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Om stillingen: Båtsfjord kommune har ledig en fast 100 % stillinger som barneveileder i undervisning og skolefritidsordning, foreløpig arbeidssted vil være Nordskogen skole.  Ønsket oppstart 12.08.19 Vi ønsker søkere med: Fagbrev som barne og ungdomsarbeider, eller bestått teori som praksiskandidat Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov. Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Evne til å skape engasjement og fellesskap Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter Være en omsorgsperson og rollemodell for barna Motivasjon til å bidra i et travelt arbeidsmiljø Tålmodig, rolig og trygg voksen Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Godt arbeidsmiljø og utfordringer i skoler i endring Veiledning og faglig samarbeid både internt og tverrfaglig Avlønning ihht HTA og ansenitet Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt Menn oppfordres til å søke Før tiltredelse må gyldig politiattest jfr opplæringslovens § 10-9 fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten. Søk elektronisk via link på denne siden. Spørsmål om stillingen kan rettes til: Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460 eller mail may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 28.06.2019 Om stillingen Skolene i Båtsfjord er en 1-5 skole og en 6-10 skole med totalt ca 50 ansatte og ca. 250 elever. Skolene jobber tett sammen, med tanke på å bli en skole. Vi har ledig inntil 3 stillinger for undervisningspersonell ved skolene for skoleåret 2019/2020, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting. Av disse er behovet en spesialpedagog for 1-4 klasse, resten er plassert 5-10 trinn.  Kvalifikasjonskrav Undervisningspersonell som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønsker: Spesialpedagogikk, realfag og engelsk. Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg. Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Rektor Bjørn Roger Abrahamsen, tlf 406 46575, mail bjorn.roger.abrahamsen@batsfjord.kommune.no Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460, mail  may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no Generelt Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 01.08.2019 Om stillingen Båtsfjord kommune har ledig stilling som virksomhetsleder helse og omsorg. Virksomhetsleder helse og omsorg er en del av rådmannens ledergruppe og utøver for rådmannen den strategiske ledelsen innenfor sitt fagområde. Virksomhetslederen har per tiden ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende virksomheter: Pleie- og omsorg, fysioterapi, friskliv, og legetjenesten.   Arbeidsoppgaver Stillingens hovedarbeidsområder omfatter å bistå rådmannen i rådmannens oppfølgingsansvar på avdelingsnivå, herunder Kommunal planlegging inkl. utarbeidelse av kommuneplaner, budsjett- og økonomiplan, rammeplaner og kommunedelplaner Rapportering, årsmelding og resultatkontroll Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid Veilede avdelingene Koordinering innenfor eget ansvarsområde Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl.oppfølging av statlige rammebetingelser Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning på minimum bachelor-nivå som er relevant for ansvarsområdet, det vil vektlegges utdanning og erfaring innen økonomi og ledelse. Lederutdanning og ledererfaring helst fra offentlig sektor som er relevant for ansvarsområdet og gjerne fra strategisk toppledernivå Kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag Samfunnsengasjert person Leder - og personlige egenskaper Er en trygg, tydelig og synlig leder med stor gjennomføringsevne Er inkluderende, initiativrik og utviklings- og endringsorientert Kommuniserer godt og har evne til å motivere og begeistre andre Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder Evner å prioritere og klare å dra sammen komplekse saksfelt og prioritere de viktigste elementene Vi tilbyr En spennende og utfordrende stilling i utviklingsrettede organisasjoner Aktivt og spennende arbeidsmiljø Lønn etter avtale og attraktiv pensjonsordning Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Generelt I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Spørsmål om stillingen Ved spørsmål om stillingen, kontakt rådmann Trond Henriksen, tlf 950 44190, epost trond.henriksen@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge