Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

11/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Om stillingen Båtsfjord skole er en 6-10 skole med ca. 30 ansatte og ca. 130 elever. De siste årene har hele skolen deltatt i "Ungdomstrinnet i utvikling" med skriving i alle fag, og de har ressurslærere i lesing, skriving og regning. Vi har ledig inntil to vikariat ved Båtsfjord skole for skoleåret 2018/2019, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting.  Kvalifikasjonskrav Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Vi tilbyr Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Spørsmål om stillingen Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail: oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Generell info Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25. 
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
06/02/2019
SØKNADSFRIST: 26.02.2019 Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat, bolig for psykisk utviklingshemmede og legekontor. Helse og omsorg setter i verk planlagte tiltak for å møte utfordringene i eldreomsorgen. Vi starter opp et toårig pilotprosjekt "Boteam - borte bra hjemme best" for å etablere en arbeidsform direkte rundt den enkelte tjenestemottaker med samhandling mellom dem som kan gjøre det mulig å bo hjemme: best mulig - lengst mulig. Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser derav 8 i egen post for demente pluss to akuttplasser og kjøkken. Åpen omsorg er de tradisjonelle hjemmetjenester med base ved omsorgsboligene (som vi kaller Alderspensjonatet). Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. Vi har god sykepleierdekning, og stabile leger med bl a spesialister i allmenn medisin. Legevakt med kort responstid fra vaktlegens bolig til sykehjemmet og akuttplasser. Vi søker fortrinnsvis spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helse, alternativt mastergrad i psykisk helse. Stillingen er et vikariat til 31.12.19, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er tillagt åpen omsorg. Tiltredelse så snart som mulig. Vi søker psykiatrisk sykepleier som: Oppfyller de formelle utdanningskravene Videreutdanning innenfor psykisk helse, rusarbeid, kognitiv terapi Har erfaring fra arbeid innen rus og psykisk helsetjeneste Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver Har gode samarbeidsevner Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Krav om sertifikat kl B Arbeidsoppgaver: Pasientoppfølging både poliklinisk og ambulant Samarbeid med legevakt, NAV, DPS og andre samarbeidsparter Faste ukentlige samarbeidsmøter med legetjenesten Behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk Bidra i utarbeidelsen av et faglig godt pasienttilbud Vi tilbyr: Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, med gode lokale ordninger. Lønnsplassert i stillingskode 7523, med minimum kr 478.400. Annen grunnutdanning kan vurderes. Vi er behjelpelig med bolig og barnehageplass, samt at vi yter flyttegodtgjøring. Det er 6 måneders prøvetid for stillingen, politiattest må fremviser før tiltredelse i stillingene. Personlig egnethet og referanser vil vektlegges. Alle henvendelser behandles konfidensielt fram til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Seksjonsleder June Nergaard, tlf 789 85445, mail  june.nergaard@batsfjord.kommune.no   Søknad med CV og minimum to referanser sendes elektronisk via denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge