Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en  aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmuligheter og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute.

Båtsfjord – kommunen der du vil trives. Les mer på www.batsfjord.kommune.no.

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

06/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Båtsfjord kommune har ledig 100 % stilling som  personalkonsulent. Stillingen er organisert under rådmannen, og har ansvar for lønn- og personal området i kommunen.  Som personalkonsulent jobber du bl.a med utvikling og gjennomføring av kommunens personalpolitikk, rekruttering, HMS, kompetanse m.m. Arbeidsoppgavene er mange og interessante.  Som personalkonsulent vil du ha tett kontakt med ledere og tillitsvalgte. Arbeidsoppgaver Personalforvalting etter gjeldende regelverk Lederstøtte og rådgivning Bistå i rekrutteringprosesser Bistå ved lønnsforhandlinger Bistå ved ansettelser HMS arbeid Oppfølging personalsaker Kompetanseutvikling Rekruttering og oppfølging av lærlinger Saksbehandling Møtesekretær i administrasjonsutvalg,...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
06/07/2020
SØKNADSFRIST: 05.08.2020 Avdelingsledere grunnskole søkes Fiskerihovedstaden Båtsfjord i FINNMARK er en kommune med omkring 2 300 innbyggere. Vil du oppleve vinterstormer, midnattssol, kongekrabbe, fisk og hyggelig mennesker i et konsentrert og svært aktivt fiskevær, i Finnmark? Vi har en svært aktiv kulturskole, gode muligheter til jakt og fiske, turmulighetene og en attraktiv lakseelv et steinkast unna. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Båtsfjord har god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord – kommunen der du vil trives.  Les mer på www.batsfjord.kommune.no. Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere! Om stillingen: Skolene i Båtsfjord er en 1-4 skole og en 5-10...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
12/06/2020
SØKNADSFRIST: 19.07.2020 Jordmor /sykepleier i arktiske strøk Båtsfjord kommune ønsker å ansette jordmor i 20 % stilling med stor fleksibilitet i jobben. I tillegg ønsker vi at du som jordmor også kan jobbe som sykepleier for øvrig ved vårt helsesenter- til sammen inntil full stilling. Helse og omsorg  består av hjemmebaserte tjenester, kurative tjenester og sykestue med sykehjem og demensavdeling. Sykehjemmet består av 16 faste sykehjemsplasser, derav 8 plasser i egen avdeling for demente,  to akuttplasser, korttidsplass og rehab.plass, samt institusjonskjøkken. Svangerskapsomsorgen er organisert i virksomhet for samordnet hjelpetjeneste. Er du engasjert, positiv og løsningsorientert, ønsker vi at du blir en del av vårt helseteam i Båtsfjord. Vi lyser ut fast stilling 20 % som jordmor i tillegg fast, opptil...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge
12/06/2020
SØKNADSFRIST: 19.07.2020 Hjemmeomsorg og hjemmesykepleie, sykehjem og prehospitale tjenester. Dette vil være din hverdag hvis du kommer og jobber for oss. Samhandlingsreformen, en aldrende befolkning og en målsetning om at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig, har gitt en brukergruppe som er eldre, sykere og har et mer komplekst sykdomsbilde. Vi ønsker nå å styrke vårt tverrfaglige arbeid rundt våre brukere og ser derfor etter erfaren ergoterapeut som vil bidra til økt kvalitet og helhetlig omsorg i vår tjeneste! Som ergoterapeut hos oss vil du møte brukere med varierende behov. Vi ser etter deg som har høyt fokus på hverdagsmestring og brukeres egenressurser. Vi anerkjenner at helse også handler om et meningsfullt liv hvor brukeren skal mestre sin hverdag slik som vedkommende ønsker. Du vil også være en nøkkelressurs i...
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge