Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

09/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Om stillingen Båtsfjord kommune søker etter lærer for grunnskole 1-4 klasse, primært som kontaktlærer Tiltredelse 01.08.2019  Arbeidsoppgaver Må påregne kontaktlæreransvar Kvalifikasjonskrav Godkjent undervisningskompetanse jfr kompetanseforskriften Utenlandsk utdanning må være godkjent gjennom Udir. Må snakke og skrive godt norsk Vi tilbyr Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark Avlønning ihht HTA og ansenitet, med gode lokale lønnstillegg Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Rektor May Bente Eriksen, tlf 951 56460, epost may.bente.eriksen@batsfjord.kommune.no Generelt Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 10-9 i Opplæringsloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge