Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap med økende oppdragsmengde. Vi eies av 18 kommuner og Innlandet fylkeskommune. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for eierne. Selskapet har 14 ansatte innenfor finansiell revisjon og 9 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta. Vi har et faglig godt miljø på tvers av fagområder, lokasjoner og erfaring.