Skip to main content
Tilbake

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som de senere årene har hatt en sterk utvikling og vekst. Vi utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for våre eiere; 24 kommuner og Innlandet fylkeskommune. Selskapet har 15 ansatte innenfor regnskapsrevisjon og 9 ansatte innenfor forvaltningsrevisjon. Vi har hovedkontor på Lillehammer og kontorer på Gjøvik og Otta.