Skip to main content

Grensekommunen Storfjord vil ha deg som vår nye medarbeider i vår lille, store og unike kommune! Vi er en liten kommune i Nord-Troms med drøye 1800 innbyggere. Vårt landskap strekker seg fra Lyngenfjorden, opp dalene, innover viddene, og helt opp til over 1500 m høye fjelltopper. Vi er stolte av vår unike historie som møteplass på Nordkalotten og vi pleier vår samiske og kvenske historie og kulturarv ivrig. 

Som kraftkommune ønsker vi å rigge gode tjenester til våre innbyggere og samtidig ha fokus på utvikling. Vår kontrastfylte natur, gode klima og spennende beliggenhet preger vårt samfunns- og næringsliv. Tromsø ligger bare en god time unna, og som grensekommune har vi gode finske og svenske samarbeidspartnere rett i nabolaget.

Private helsetjenester, reiseliv, bygg og anlegg, samt grenserelaterte tjenester som toll, politi, transport og spedisjon er viktige arbeidsplasser hos oss i tillegg til primærnæringene og kommunal tjenesteproduksjon. Vi vil gjerne ha flere samfunnsbyggere på laget vårt! Blir du med? 

Du finner mer informasjon om Storfjord her: boistorfjord.no