Kvam er inngangsporten frå Bergen for alle som ønskjer å oppleva Hardanger. Berre ein times køyring via Kvamskogen - eit område for aktiv fritid både sommar og vinter, ligg kommunen ved Hardangerfjorden. Me har eit variert næringsliv med jordbruk, industri og handel. Kopla med eit rikt kultur og organisasjonsliv gjev dette eit mangfaldig og levande samfunn for dei 8500 innbyggjarane våre. Me har eit godt utbygd skuletilbod med to vidaregåande skularNorheimsund er regionsenteret i kommunen og vart i 2013 tildelt «Statens pris for attraktiv stad». Her kan du oppleva «bygda med bypuls», handlegate, strandveg og bystrand.  Les meir

25/09/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 Norheimsund legesenter Norheimsund legesenter ligg sentralt plassert i Norheimsund i trivelege og moderne lokale. Det er ein 4-legepraksis som i tillegg har LIS1-lege.  I Kvam er fastlegane næringsdrivande. Kommunen har óg to fastlønnsstillingar for legar i spesialisering (ALIS). Det er totalt 4 legekontor i kommunen. To av dei ligg i Øystese og Norheimsund og er privat drivne, medan eitt er kommunalt utekontor i Strandebarm og eitt er kommunalt kontor i Ålvik. Strukturen er til politisk vurdering i haust. Til heimelen ligg det pr i dag to praksisdagar ved Strandebarm legekontor og éin ved Norheimsund legesenter. Politisk vedtak i slutten av september kan medføra at éin praksisdag vert flytta til Norheimsund.   Ledig liste har 900 pasientar som óg er listetaket. Praksisen er godt opparbeidd og med ein variert pasientpopulasjon. Heimelen er ledig frå...
Kvam herad Norheimsund, Kvam, Norge