Skip to main content

HØSTE, LEVE, OPPLEVE, SKAPE, SMAKE. HITRA NÅR DU VIL

Hitra ligger i den regionen i Norge med størst næringsattraktivitet det siste tiåret. Høy innbyggervekst forteller at mange har funnet veien til Hitra. Stort mangfold både i organisasjonen og hittersamfunnet bidrar til at alle kan finne sin måte å bo og leve på i øyriket. Det er helt sant at du kan smake råvarer av verdensklasse i Hitra. Her hos oss vil du oppleve stort engasjement, høy aktivitet og varierte arbeidsoppgaver.

Du får høste erfaringer fra kompetente kolleger, samtidig som vi sammen skal skape nye og bedre løsninger for framtida. Bli en del av kompetansesamfunnet Hitra og bli med på laget for å utvikle et enda bedre tjenestetilbud for innbyggerne våre. Aldri har det vært mer spennende å jobbe i Hitra kommune enn det er nå. Hitra når du vil!