Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

14/08/2018
SØKNADSFRIST: 29.08.2018 Brønnøy kultur og kompetansesenter avd. Voksenopplæringen har ledig 90 % midlertidig stilling som pedagog. Det søkes lærer i norsk som er fleksibel, utviklingsorientert og har god faglig kompetanse. Arbeidsfeltet vil være tilknyttet norskopplæring for voksne innvandrere og grunnskole for voksne. Ansettelsesperioden 01.09.2018 – 31.07.2019.  Brønnøy kommune er en språkkommune med helhetlig satsning på barn, unge og voksne.  Kvalifikasjoner: Formell kompetanse i norsk/norsk som andrespråk (minimum 30 stp) Ønskelig med erfaring fra minoritetsspråklige Gode IKT-ferdigheter Må beherske norsk flytende både muntlig og skriftlig. Søkeren må være god i både Muntlig og skriftlig framstillingsevne   Personlige egenskaper: Arbeider selvstendig og strukturert Er tydelig og dyktig klasseleder Er fleksibel og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner Har god planleggingsevne, da arbeidsoppgaver og planer endres fortløpende Har evner til og interesse for å jobbe med elever som har behov for ekstra veiledning Har evner til og interesse for å bistå/veilede elever som opplever utfordringer Har evner til og interesse for å jobbe for at alle elever skal oppleve kunnskap/læring,mestring og trivsel  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  Arbeidsoppgaver: Opplæring Oppfølging av elever og samarbeid med ulike samarbeidspartnere  Vi tilbyr: Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 29.08.2018.   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  For mer informasjon om stillingen kontakt: Rektor ved Brønnøy kultur og kompetansesenter Terje Heggheim tlf: 75012282/ 47268588,  terje.heggheim@bronnoy.kommune.no  
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
14/08/2018
SØKNADSFRIST: 21.08.2018 Brønnøy kommune har ledig 85 % fast stilling som sykepleier ved Pleie- og omsorg avd. hjemmesykepleien i Brønnøysund. Stillingen er i turnus med helgearbeid.   Kvalifikasjoner: Du som søker er sykepleier med norsk autorisasjon, helst erfaring fra lignede arbeid.  Arbeidsoppgaver/ ansvar: Arbeid i primærteam Daglig oppfølging av pasienter Sykepleiefaglig ansvar for pasienter Oppfølging av individuelle tiltaksplaner Kvalitetsutvikling av tjenesten Pleie og omsorg   Viktige egenskaper vi ser etter: Det forventes at du takler et aktivt miljø Du må ha evne til å prioritere egne og avdelings oppgaver Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid Evne til å jobbe selvstendig og målrettet Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon Godt humør i en hektisk hverdag Vilje og evne til å veilede undervise og skape faglig engasjement Sertifikat for bil klasse B  Vi tilbyr Et høyt fagmiljø i stadig utvikling Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Ved behov, hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass Lønn etter avtale   Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 21.08.2018.   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef tlf: 75 01 29 02 Trine Øren Solsem, avdelingsleder hjemmesykepleien sone nord tlf: 75 01 29 06
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge