Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

22/10/2018
SØKNADSFRIST: 12.11.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som kommuneplanlegger ved stabsavdelingen Plan og Utvikling. Avdelingen er eget ansvarsområde som rapporterer til rådmannen og har 13 årsverk. Avdelingen har ansvar og oppgaver innenfor sentrale forvaltningsområder som plan- og bygningslov, matrikkellov, jordlov, skoglov mm. I tillegg ivaretas oppgaver innenfor friluftsliv og kulturvern, næringsområdet og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.   Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver: Oppfølging og videreutvikling av kommuneplandokumentene, inkl. planstrategi og kunnskapsgrunnlag. Dette innebærer bl.a. å fullføre revisjon av kommuneplanens arealdel, samt handlingsdel. Målet er å få til et velfungerende og effektivt plansystem for Brønnøy kommune. Fullføre arbeidet med kommunedelplan for byområdet. Øvrige arealplanoppgaver. Saksbehandling etter plan- og bygningslov og annet relevant lovverk innenfor arbeidsområdet.   Krav til stillingen: Utdanning på universitetsnivå innenfor samfunnsplanlegging. Annen relevant planleggingskompetanse og/eller realkompetanse kan også bli vurdert. I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings-, utviklings- og resultatorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør.  Vi tilbyr: En utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Brønnøy kommune er en IA- bedrift. Språkkunnskaper Det stilles krav om norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju Søkere som innstilles må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknaden Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  Søknadsfrist 12.11.2018. Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.   Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder for Plan og Utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf. 75012502 / 41683089, epostadresse  gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no .
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge