Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

24/06/2019
SØKNADSFRIST: 12.07.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling (dagtid) som avdelingsleder ved Brønnøy sykehjem. Avdelingsleder inngår, og vil ha ansvar for en av tre avdelinger i sykehjemmet. Avdelingen består av 24 somatiske plasser av totalt 58. Arbeidsoppgaver Stillingen er underlagt helse- og velferdssjef og inngår i ledergruppa for helse- og velferd Ansvar for daglige drift av avdelingen og sikre at overordnede mål for tjenesteområde iverksettes Personal og økonomiansvar Ansvar for å sikre fagutvikling og tjenesteproduksjon av høy kvalitet Sikre godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere Bidra til og legge til rette for et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier gjerne med ledererfaring og videreutdanning i ledelse Praksis fra fagfeltet eldreomsorg er en fordel Svært gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. For søkere utenfor Norden kreves bestått «test i norsk – høyere nivå/ Bergenstesten» fra Folkeuniversitetet eller tilsvarende Gode datakunnskaper Ønskelig med erfaring i turnusplanlegging   Personlige egenskaper Relasjonskompetanse og evne til samarbeid vil bli vektlagt   Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn tre måneder) Vi tilbyr Varierte og utfordrende oppgaver Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon Lønn etter avtale Kommunen kan være behjelpelig med bolig og barnehageplass Spørsmål om stillingen Helse- og velferdssjef Tove Karin Solli, tlf.: 90 95 47 03 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
24/06/2019
SØKNADSFRIST: 09.07.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved hjemmetjenesten. Avdelingsleder går inn i lederteam og vil ha ansvar for miljøterapitjenester i og utenfor boliger. Brønnøy kommune har 4 boliger i miljøterapitjenesten, avlastningsbolig og tilbud til hjemmeboende. Stillingen ønskes besatt fra 01.08.2019 Arbeidsoppgaver Personalfaglig ansvar, administrativt og økonomisk ansvaret for enheten. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Vernepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning Må ha ledererfaring/ kompetanse innen ledelse Gjerne erfaring innen lignende arbeid Søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig   Personlige egenskaper God relasjonskompetanse Evnen til å bidra til og legge til rette for et godt arbeidsmiljø Kvalitetsbevisst og løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner Kunne beherske data og ulike fagsystemer Samarbeidsorientert   Tydelig  - klarer å formidle beslutninger og informasjon slik at det er lett å forstå og forholde seg til.   Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn tre måneder) Vi tilbyr Fokus på lederutvikling Varierte og utfordrende oppgaver Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.: 750 12 902 / 992 53 706 Ann Kristin Lorentsen, avdelingsleder, miljøterapi/boliger, tlf.: 941 85 017 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
17/06/2019
SØKNADSFRIST: 04.07.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har et fullelektronisk sentralarkiv med tre faste stillinger. Avdelingens hovedoppgave er å sikre kommunens arkiv iht. gjeldende regelverk. Vi jobber blant annet med dokumenthåndtering, kvalitetssikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av dokumentasjon. Kommunen bruker ePhorte som sak/arkivsystem. Arbeidsoppgaver Daglige driftsoppgaver som posthåndtering, skanning, journalføring og kvalitetssikring i elektronisk sak/arkivsystem Veiledning og brukerstøtte knyttet til kommunens sak/arkivsystem Delta i avdelingens øvrige oppgaver ved behov Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Ønskede kvalifikasjoner Utdanning innen arkiv eller relevant erfaring fra arkivarbeid Erfaring med elektroniske sak- og arkivsystemer Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy Kjennskap til aktuelle lovverk   Personlige egenskaper Positiv, vennlig og imøtekommende Nøyaktig, systematisk og kvalitetsbevisst Løsningsorientert Vi tilbyr Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Muligheter for faglige oppdateringer Brønnøy kommune er en IA-bedrift Spørsmål om stillingen Økonomisjef Frank G. Nilssen, tlf.: 75 01 20 30 / 93 41 20 86 Arkivleder Helene Berg Steensen, tlf.: 75 01 20 06 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Søknader som sendes utenom Jobbnorge vil ikke bli vurdert til stillingen.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
17/06/2019
  SØKNADSFRIST: 04.07.2019 Om stillingen Brønnøy Barnehage består av engasjerte medarbeidere med godt humør stort engasjement og god kompetanse fordelt på 4 barnehagehus. Brønnøy barnehage satser aktivt på barns språkutvikling gjennom blant annet språkløyper, etablert språkhager i alle barnehager og fra høsten 2019 skal vi i gang med et prosjekt knyttet til tidlig innsats og tiltaksplaner for barn som trenger litt ekstra. I tillegg har vi totalt 40 % stillingsressurs som PMTO konsulent (foreldreveiledning). Vikariatet er i perioden 01.08.2019 - 31.07.2020 Politiattest må forevises før tiltredelse Jfr. § 19 i barnehageloven (Ikke eldre enn tre måneder). Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Bachelor i barnehagelærer Praksis som barnehagelærer eller pedagogisk leder Spesialpedagogisk kompetanse og erfaring er ønskelig Personlige egenskaper Gode samarbeids og kommunikasjonsevner Evner å se og bidra til gode løsninger til beste for hele enheten Personlig egnethet sett i forhold til resten av arbeidslaget på basen, vil bli tillagt stor vekt. Menn oppfordres til å søke Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestet pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er IA- bedrift Spørsmål om stillingen Styrer i Toftsundet barnehage, Ida Marie Kveinen-Langø, tlf: 916 27 831 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
17/06/2019
SØKNADSFRIST: 04.07.2019 Om stillingen Som næringssjef i Brønnøy kommune vil du ha ansvar for å fremme og stimulere til vekst og utvikling i kommunens næringsliv. Som en naturlig forlengelse av dette vil du også være en viktig aktør i vår samfunnsutvikling og samfunnsbygging. Din stilling opererer i skjæringspunktet mellom offentlig administrasjon, politikk og næringsliv. For å kunne lykkes i stillingen bør du derfor ha god kjennskap til offentlig forvaltning, være en god relasjonsbygger, og ha evnen til å jobbe med langsiktige strategier. Sentrale arbeidsoppgaver vil være strategiutvikling, profilering og markedsføring, tilrettelegging for utvikling av alle typer næringer, initiering av utviklingsprosjekter. Næringssjefen forutsettes å ha god kontakt med næringsliv, gründere, forskningsmiljøer og regionalt/nasjonalt virkemiddelapparat. Du vil bli del av en utviklingsorientert og lærende organisasjon. Din stilling er organisert i stab til rådmannen. Her vil du bli inkludert i et kompetent lederkollegium med et godt arbeidsmiljø. Vi håper du vil bli med på laget for å videreutvikle og skape vekst Brønnøy kommune som organisasjon og samfunn!  Kvalifikasjoner  Kvalifikasjoner Du har høyere utdanning, eller relevant og solid erfaring med tilsvarende arbeid. Erfaring fra privat og/eller offentlig sektor. God kjennskap til offentlig forvaltning. God relasjonsbygger, er lyttende og samarbeider godt. Du må evne å se sammenhenger både mellom aktører og i virkemiddelapparatet. Evne til å jobbe strukturert og selvstendig og du er preget av gjennomføringskraft. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse. Vi tilbyr Et lederfellesskap med høy kompetanse og gode samarbeidsevner Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Økonomi og administrasjonssjef Frank G. Nilssen tlf.:75012030 /93412086. Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
13/06/2019
SØKNADSFRIST: 03.07.2019 Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.   Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som kommuneplanlegger på avdelingen for Plan og Utvikling. Avdelingen er organisert under rådmannen, og har 13 stillinger innenfor forvaltningsområdet plan-, oppmåling og byggesak, landbruk, klima og miljø, kultur, idrett og friluftsliv. Avdelingen bidrar også med gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt. Stillingen har blandt annet følgende arbeidsoppgaver Oppfølging av kommuneplanarbeid, inkl. planstrategi. Målet er å få til et velfungerende og effektivt plansystem for Brønnøy kommune. Videreføre arbeidet med kommunedelplan for byområdet. Øvrige arealplanoppgaver. Saksbehandling i.h.t. plan- og bygningslov og annet relevant lovverk innenfor arbeidsområdet. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Utdanning på universitetsnivå innenfor samfunnsplanlegging eller by- og regionplanlegging. Annen relevant planleggingskompetanse og/eller realkompetanse kan også bli vurdert. Personlige egenskaper I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings- og utviklingsorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør. Vi tilbyr En stilling med varierte, utfordrende og spennende oppgaver. Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø – vi ser fram til å få deg med på laget! Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger innenfor en IA-bedrift. Spørsmål om stillingen Leder for Plan og utvikling, Gunvald Eilertsen,tlf. 75 01 25 02 / 416 83 089, epostadresse gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no. Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
07/06/2019
SØKNADSFRIST: 27.06.2019 Om stillingen Nordhus skole er en 1-7 skole med ca. 114 elever og 17 ansatte. Vi har et engasjert og kompetent personale med god variasjon i alder. Skolen er en helsefremmende skole og arbeider i tråd med dette. Vi har dessuten en klar friluftsprofil med fysisk aktiv læring som satsningsområde. Skolen har fokus på stedsbasert læring og på vår mangfoldige uteskoleplass. Vi er innovative med ulike prosjektbaserte undervisningsopplegg, og følger opp kommunens satsing på digitalisering og Språkløyper som viktige arbeidsområder.  Vi har en solid elev- og foreldregruppe som aktivt er med i skolens drift. Nordhus skole har ledig 80 % vikariat som allmennlærer. Tidsrom for ansettelse er skoleåret 2019/20. Varighet er fra tiltredelse 01.08.19 til 31.07.20. Det kan være mulighet for videre ansettelse skoleåret 2020/21 ved fortsatt behov. Arbeidsoppgaver Følge opp og delta i skolens satsningsområder Kroppsøving, herunder spesielt svømmeundervisning Bidra aktivt i elevenes behov og krav for tilpasset undervisning. Søkere må påregne undervisning i flere fag i grunnskolen, spesielt engelsk, kroppsøving/svømming og musikk Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Godkjent allmennlærer eller grunnskolelærer 1 - 7 Kompetanse i helsefremmende/helseforebyggende arbeid Tverrfaglig kompetanse Prosjekterfaring Må kunne sette grenser også overfor barn som utfordrer grensene   Personlige egenskaper - Du som søker er dyktig, trygg og tydelig klasseleder er fleksibel, utviklingsorientert og engasjert vektlegger god dialog og kommunikasjon med elever ser, støtter, motiverer og utfordrer elevene på en positiv måte har god kompetanse og deltar aktivt i det faglige fellesskapet er bevisst på etikk og profesjonalitet i yrkesrollen ønsker å arbeide i overensstemmelse med skolens pedagogiske plattform er løsningsorientert og god samarbeidspartner   Ved ansettelse vil personlig egnethet, stabilitet og samarbeidsvilje være avgjørende. Før ansettelse må politiattest fremlegges (Opplæringslovens § 10-9 med tilhørende forskrifter) Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Rektor Ståle Brun, Nordhus Skole, tlf.: 750 12 110/900 68 325 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge