Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

30/11/2018
SØKNADSFRIST: 18.12.2018 Det er for tiden ledig 100 % fast stilling som feierformann ved forebyggende avdeling i Brønnøy brann- og redningsvesen, som er en del av Brønnøy kommune, tekniske tjenester. Brønnøy brann- og redningsvesen er et interkommunalt brannvesen for kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad og har totalt ansatt 64 personer på deltid og 6 personer på heltid. Avdelingen forebyggende ledes av Avdelingsleder forebyggende.   Feierformann vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver: Ledelse av feiertjenesten med daglige planlegging og fordeling av arbeidsoppgaver for feiertjenesten sine ansatte. Tilsyn og feiing med piper og ildsteder samt saksbehandling innenfor disse tema, for Brønnøy, Vevelstad og Vega kommune. Gjennomføre nødvendig intern og ekstern opplæring både for seg selv og sine medarbeidere. Lede vedlikehold av feiertjenestens utstyr. Fortløpende oppdatering av feiertjenesten sin HMS dokumentasjon. Daglig bruk av dataverktøy og kommunens saksbehandlingssystem. Feierformann rapporterer alle forhold i linje til avdelingsleder forebyggende. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.   Fastsatte krav som stilles søkeren: Minimum å inneha førerkort klasse B. Det er ønskelig med utdanning fra Norges Brannskole som feier og avlagt fagprøve som feiersveen. Dersom dette mangler må den som tilsettes gjennomføre utdanningen ved Norges Brannskole som feier og avlegge påfølgende fagprøve som må bestås. Omfattende kontakt med publikum medfører krav som skikkethet og egnethet for stillingen med godt humør og evnen til å omgås alle typer mennesker. Kunnskap og innsikt i offentlig forvaltning vil bli tillagt vekt Krav om å være fysisk skikket for jobben som feier Politiattest må kunne fremstilles  For stillingen tilbyr vi: Ved behov vil den som blir ansatt også kunne inngå i brannvesenets operative tjeneste som deltids brannkonstabel En stilling i et godt arbeidsmiljø ved avdelingen og kommunen. Mulighet til videre opplæring innen avdelingen gjennom tilpasset kurs. Tjenestebil i arbeidstiden. Lønn etter avtale med føringer ihht gjeldende tariffavtale for denne type stilling  Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 18.12.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Nærmere opplysninger   om stillingen fås ved henvendelse til  Avdelingsleder forebyggende Yngve Torgnesøy på mob. 916 54 031 eller Brannsjef Geir Johan Hanssen på mob. 959 85 566. 
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
30/11/2018
SØKNADSFRIST: 17.12.2018 Oppvekst avd. Hilstad skole har ledig en 100 % midlertidig stilling som grunnskolelærer 5-10. Stillingen er ledig i perioden 01.02.2019 – 08.11.2019.  Skolen ligger i Velfjord, 30 km fra Brønnøysund sentrum og har 87 elever fordelt på 1-10 klassetrinn.  Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver lærer og kontaktlærer på mellomtrinnet med fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, krle og kroppsøving. fagkompetanse som prioriteres vil være avhengig av restbehovet ved skolen  Ønskede kvalifikasjoner grunnskolelærerutdanning med fagkompetanse relevant for oppgavene nevnt ovenfor IKT-kompetanse - erfaring med metodikk/pedagogisk bruk av nettbrett prioriteres ferdigheter i klasseledelse og spesielt evnen til å skape gode relasjoner samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenking og delingskultur ferdigheter i vurderingsarbeid, formell og uformell vurdering egnethet  Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 17.12.2018   Attester og vitnemål skal legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rektor ved Hilstad skole Stig Selvåg tlf. 75012148/95232350 Mail:  stig.selvåg@bronnoy.kommune.no
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge