Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

04/12/2019
SØKNADSFRIST: 06.01.2020 Om stillingen Vil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør- Helgeland? Hvis du i tillegg trives i en hektisk arbeidshverdag, er strukturert og har godt humør, er det nettopp deg vi søker.  Barneverntjenesten i de 5 Sør- Helgeland kommunene: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad ble i 2011 etablert som en interkommunal tjeneste. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er rådhuset i Brønnøy. Tjenesten er organisert i tre team og vi søker nå vikar for teamleder for undersøkelse/utredningsteamet vårt. Teamleder inngår i lederteamet i tjenesten sammen med barnevernleder, nestleder og øvrige teamledere. Stillingen er ledig i perioden 01.02.2020 – 01.02.2021, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver Teamleder har ansvaret for faglig veiledning av saksbehandlere Teamleder har ansvaret for å sikre faglig kvalitet i sitt team Teamleder skal bistå leder og nestleder i utviklingsarbeid innad i tjenesten  Teamleder inngår i barneverntjenestens akuttberedskap, med beredskapsvakt hver tiende uke Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Barnevernspedagog eller sosionom Annen relevant høgskole/universitetsutdanning i kombinasjon med erfaring fra kommunalt barnevern kan vurderes Ønskelig med veilederkompetanse Førerkort klasse B  Personlige egenskaper Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter Gode skriftlige ferdigheter Omgjengelig og raus Strukturert Fleksibel Stor arbeidskapasitet Reflektert og trygg Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse  Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn 3 måneder) Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Barnevernsleder Hilde Rakvaag, tlf.: 75 01 23 32 / 47 64 85 33 Teamleder Lise Rødli, tlf.: 75 01 23 10 / 90 81 75 93 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
29/11/2019
SØKNADSFRIST: 18.12.2019 Brønnøy brann- og redningsvesen har for tiden 4 midlertidige stillinger ledige som aspirant ved stasjonen Vega. Tjenesten som aspirant vil bli som et opplæringsopplegg som vil gå fra 1.jan til 1.juni 2020. De som da har bestått aspirant perioden kan da søke seg inn på stilling som deltidsbrannkonstabel ved stasjon Vega. Lønn i perioden vil bli på samme nivå som for deltidsbrannkonstabel. Kvinner oppfordres til å søke. Det er et krav at søkeren må være bosatt i Vega kommune, fortrinnsvis i området Gladstad. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Det er krav om førerkort i kl. B, samt ønskelig med kl C og kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 og klasse E. Den som tilsettes må kunne framlegge politiattest i.h.h.t. brannlovens § 8.  (ikke eldre enn 3 måneder) Personlige egenskaper Søkeren bør ha gode praktiske kunnskaper, samt være fysisk og psykisk skikket for å bestå fysiske krav til røyk- og kjemikaliedykkere.  Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Brannsjef Geir Johan Hanssen mob. 95985566  Varabrannsjef Nils R Elsfjordstrand 95985562. Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge