Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

11/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har fra 01.08.19 ledig fast stilling som rektor ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Skolen ligger midt på skoletunet i Brønnøysund, nært Brønnøysund videregående skole, voksenopplæringa, idrettshall, samfunnshus og rådhuset. Skolen er en 1-10 skole, og har for skoleåret 2018/19 ca. 350 elever. I Brønnøyskolen skal skoleutviklinga være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden. Vi søker deg som aktivt vil være med på å utvikle skolen videre som en del av Brønnøyskolen og gjennom det regionale skolesamarbeidet på Sør-Helgeland. Skolens visjon er «godt å være - mye å lære». Hos oss vil vi at ledelse av skolen direkte påvirker elevers læring i positiv retning. Elevene i Brønnøyskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal være et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elever i Brønnøyskolen har egen iPad. Brønnøy kommune er en språkkommune, og du som rektor vil være med på å drive dette arbeidet fram både i egen skole og på kommunenivå. Brønnøyskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet. Vi innfører fra høsten «Link til livet» som undervisningsopplegg for livsmestring. Brønnøyskolen samarbeider med barnehager, videregående skole og andre instanser for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0 - 18 års perspektiv. Brønnøysund barne- og ungdomsskole er eget ansvarsområde som rapporterer til oppvekstsjef. Skolen er delt inn i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, samt SFO med leder. Arbeidsoppgaver Ansvarsområdets øverste administrativt ansvarlige innen fag, økonomi og personalledelse. Ansvarlig for å skape og videreutvikle en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø. Synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte og arbeide for et godt omdømme. Utvikle et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatte. Lede utviklings- og kvalitetsarbeidet med metoder og arbeidsmåter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement i kollegiet på skolen. Ansvarlig for å få utført de arbeidsoppgaver avdelingene ved skolen har, slik de går frem av organisasjonsplan, plan-/styringsdokument, lovverk og gjeldende vedtak. Forvalte skolens budsjett og øvrige ressurser strategisk for å sikre handlingsrom med god undervisning og læring Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Du har relevant skolefaglig kompetanse fra høyskole/universitet og ledererfaring. Dokumentert ledererfaring over to år fra skole er en fordel og kan kompensere for noe av utdanningskravet. Du er kunnskapsorientert og har interesse for forskning innen skoleutvikling. Du har betydelig erfaring med kvalitetsutvikling og med pedagogisk utviklingsarbeid. Du har undervisningserfaring, fortrinnsvis fra grunnskole. Personlig egnethet vektlegges.  Personlige egenskaper Setter elevene i fokus og har respekt for elevenes integritet, rettigheter og behov. Har en lederstil preget av involvering, tydelig kommunikasjon og god gjennomføringsevne. Tar et selvstendig ansvar for skolens faglige utvikling, økonomi og personalledelse gjennom å jobbe analytisk, målrettet og systematisk. Bidrar til å skape en attraktiv arbeidsplass med et åpent og godt arbeidsmiljø som stimulerer til samarbeid og en kollektiv tilnærming. Er positiv, kreativ og løsningsorientert Vi tilbyr Varierte og utfordrende oppgaver Hyggelige og engasjerte kollegaer Et aktivt og godt nettverk i oppvekstsektorens ledergruppe Et godt støtteapparat i kommunen Konkurransedyktig lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Nåværende rektor Cathrine Theting, tlf. 482 55 332 Fungerende oppvekstsjef Kjartan Paulsen, tlf. 905 62 028. Generelt Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge