Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

22/08/2019
SØKNADSFRIST: 13.09.2019 Om stillingen Vil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør- Helgeland? Hvis du i tillegg trives i en hektisk arbeidshverdag, er strukturert og har godt humør, er det nettopp deg vi søker. Barneverntjenesten i de 5 Sør- Helgeland kommunene: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad ble i 2011 etablert som en interkommunal tjeneste. Brønnøy er vertskommune og arbeidssted er rådhuset i Brønnøy. Barneverntjenesten har stort fokus på barns medvirkning, kvalitet i arbeidet og fagutvikling. Arbeidsoppgaver   Nestleder inngår i lederteamet i tjenesten sammen med barnevernleder og teamledere Er barnevernleders stedfortreder Har ansvaret for å veilede saksbehandlere som skal i nemnd og rett Delta i ulike samarbeidsorgan Utføre ulike administrative oppgaver Det kan også bli aktuelt å lede ett av barneverntjenestens tre team Nestleder inngår i barneverntjenestens akuttberedskap, med bakvakt annen hver uke. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant utdanning i kombinasjon med erfaring fra kommunalt eller statlig barnevern kan vurderes Gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter Relevant erfaring Relevant videreutdanning Førerkort klasse B   Personlige egenskaper Omgjengelig og raus Strukturert Beslutningsdyktig Fleksibel Stor arbeidskapasitet Personlig egnethet vil bli vektlagt tungt ved ansettelse   Stillingen krever at utvidet politiattest av nyere dato forevises før ansettelse Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Barnevernsleder Hilde Rakvaag, telefon: 75 01 23 32/47 64 85 33, e-post: hilde.rakvaag@bronnoy.kommune.no Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
22/08/2019
SØKNADSFRIST:  Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100% stilling som Fagarbeider-Byggdrift ved Eiendom. Oppgaver som søkes løst ligger innenfor hele Eiendoms ansvarsområde, men primærbehovet ligger innenfor ventilasjonstekniske oppgaver, styring av komplekse VVS-anlegg, automatikk/SD-anlegg og i tillegg vil det være en fordel med kompetanse på service/vedlikehold av proff-hvitevarer. Politiattest må fremlegges ved evt. tiltredelse. Deltakelse i vaktordning vil etterhvert bli aktuelt, og søker må derfor påregne å inngå i etablert vaktordning. Arbeidsoppgaver Drift og vedlikeholdsansvar for Brønnøy kommunes eiendommer, formålsbygg og boligmasse med tilhørende tekniske anlegg og infrastruktur. Oppfølging av systematisk FDV-arbeid, internkontroll, HMS, ENØK Delta i prosjekter ved vedlikehold, renovering, ombygging og endringsarbeider m.v. generelt innenfor Eiendomsområdets ansvarsområde. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Håndverker med fagbrev som er relevant for å løse de nevnte oppgaver som foreligger. Personer med relevant erfaring/realkompetanse vurderes også, selv om fagbrev er foretrukket. Personlige egenskaper Det søkes etter selvstendig person som kan vurdere, igangsette og gjennomføre tiltak innenfor eget ansvarsområde. Evne til resultatoppnåelse gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre vektlegges. Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og i team. God på relasjonsbygging og gode samarbeidsevner. Serviceinnstilt og strukturert. Forståelse av internkontroll og forskriftskrav. Beherske digitale arbeidsverktøy. Søker må minimum ha sertifikat i klasse B, gjerne BE. Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre på tlf 750 12508 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
22/08/2019
  SØKNADSFRIST: 30.08.2019 Om stillingen Det er ledig et 100 % midlertidig stilling som prosjektmedarbeider i perioden 01.09.2019 til 30.06.2022. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å forebygge mobbing og sosiale problemer, færre med uønsket rusatferd, bortfall fra videregående opplæring og færre som har behov for oppfølging av NAV i tidlig voksenalder   Prosjektet er en satsing rettet mot ungdommer mellom 12 og 19 år. Prosjektet LOS-funksjon for ungdom er organisert under Oppvekst i Brønnøy kommune og vil rapportere til SLT-koordinator. Stillingen ledig fra 1. september 2019. Arbeidsoppgaver Kartlegging av årsaker til mobbing og sosiale problemer på skole- og fritidsarena Kartlegge rusatferd og årsakssammenheng Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i from av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Individrettet arbeid med elever som er innenfor målgruppen til LOS ordningen Utvikle og gjennomføre tiltak rettet mot målgruppen Etablere samarbeid rettet mot frivillig sektor Delta i ulike samarbeidsfora på de 3 ungdomsskolene og etablere samarbeid med videregående skole Bidra til en aktiv fritid gjennom ungdomstiltak Bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt Faglig rapportering på måloppnåelse i tiltaket Kvalifikasjoner og personlige egenskaper .Kvalifikasjoner Relevant 3-årig høyskoleutdanning, erfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet. Personlige egenskaper Du kan gjerne være ung og nyutdannet Personlig egnethet og relasjonskompetanse vil bli tillagt særlig vekt Kan jobbe selvstendig og målrettet. Er motivert og fleksibel. Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter. Innehar grunnleggende datakunnskap, eller er villig til å lære seg dette. Førerkort klasse B kreves, og mulighet for å disponere egen bil er en fordel. Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Leder av Barne- og familietjenesten Sturla Ditlefsen 90035572. SLT-koordinator Kåre Johan Råbakk 91540114. Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
22/08/2019
SØKNADSFRIST: Løpende Om stillingen Kommunene Sømna, Vega og Vevelstad i samarbeid med Brønnøy kommune ledig en 100 % fast stilling som kommunepsykolog med tiltredelse så snart som mulig. Kommunepsykologen vil fungere på tvers av kommunene Sømna, Vega og Vevelstad og vil ha tilholdssted i Brønnøy sammen med kommunepsykolog der. Kommunepsykologen vil kunne knytte seg til det faglige miljøet for psykologer hos psykiatrisk senter Ytre-Helgeland, her arbeider det syv psykologer knyttet til både barne- og voksenpsykiatrisk behandling. I tillegg er det også et nettverk for kommunepsykologer i Nordland.  Arbeidsoppgaver Stillingen skal ha et forebyggende og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid. Kommunepsykolegen vil arbeide tett sammen med kommunens øvrige tjenester for målgruppen. Veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommunen Veiledning og undervisning med fokus på forebygging og tidlig innsats for barn og foresatte. Samarbeid med bl.a. jordmor, helsesøster, barnevern, psykisk helsetjeneste, barnehage og skole. Bistå i videreutviklingen i hjelpetjenestene Systemarbeid. Deltakelse i kommunens tverrfaglige arbeid, utforming av relevant planverk og strategi for satsing på barn og forebygging. Delta i tverretatlig/- faglig team i kommunene Delta i samhandlingsutvalg for psykisk helse Bidra i helsefremmende og forebyggende arbeid Gjennomføre klinisk behandling når det er riktig og nødvendig samt henvisning til spesialisthelsetjeneste. Veiledende rolle i POSOM (psykososialt kriseteam)  Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som psykolog/psykologspesialist. Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge. Personlige egenskaper Et engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid God relasjonskompetanse Evne til faglig refleksjons og til å arbeide strukturert og selvstendig Gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og gruppeprosesser Interesse og evne for tverrfaglig samarbeid God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Vi tilbyr Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Faglig veiledning/oppfølging og tilknytting til fagmiljø for psykologer En arbeidsplass i utvikling. Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger. Spørsmål om stillingen Leder for barne- og familiesenteret Sturla Ditlefsen 75012023/90035572. Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
09/07/2019
SØKNADSFRIST: 02.09.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100% fast stilling som helsesykepleier ved Brønnøysund helsestasjon. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig. Arbeidsoppgaver Skolehelsetjeneste, helsestasjon, helsestasjon for ungdom og smittevern, reisevaksinering og annet relevant arbeid innen tjenesten. Helsesykepleier skal innen sitt myndighetsområde bidra til at den enkeltes brukers behov blir ivaretatt på en faglig forsvarlig måte. Helsesykepleier skal i samarbeid med det øvrige personalet sørge for at det drives en forsvarlig helsestasjonstjeneste. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Vi søker etter offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier Erfaring innen psykiatri er ønskelig Sykepleiere med relevant erfaring kan også søke Førerkort klasse B kreves, og mulighet for å disponere egen bil   Personlige egenskaper vi vektlegger Personlig egnethet og faglig bevissthet Kan jobbe selvstendig og målrettet Er motivert og fleksibel Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter Innehar grunnleggende datakunnskap, eller er villig til å lære seg dette Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Leder av Barne- og familiesenteret, Sturla Ditlefsen, tlf.: 900 35 572 Ledende helsesykepleier, Torun B Gladsø, tlf.: 750 12 882                                                     Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge