Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

23/10/2019
SØKNADSFRIST: 12.11.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved hjemmetjenesten. Avdelingsleder går inn i lederteam og vil ha ansvar for miljøterapitjenester i og utenfor boliger. Brønnøy kommune har 4 boliger i miljøterapitjenesten, avlastningsbolig og tilbud til hjemmeboende. Arbeidsoppgaver Personalfaglig, administrativt og økonomisk ansvar for enheten. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Vernepleier eller annen relevant helsefaglig utdanning Må ha ledererfaring/ kompetanse innen ledelse Gjerne erfaring innen lignende arbeid  Personlige egenskaper God relasjonskompetanse Evnen til å bidra til og legge til rette for et godt arbeidsmiljø Kvalitetsbevisst og løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner Kunne beherske data og ulike fagsystemer Samarbeidsorientert Tydelig - klarer å formidle beslutninger og informasjon slik at det er lett å forstå og forholde seg til  Stillingen krever politiattest  (ikke eldre en 3 måneder) Vi tilbyr Fokus på lederutvikling Varierte og utfordrende oppgaver Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.: 750 12 902 / 992 53 706 Ann Kristin Lorentsen, avdelingsleder, miljøterapi/boliger, tlf.: 941 85 017 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nøkkelord: Brønnøy helsestillinger
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
23/10/2019
SØKNADSFRIST: 13.11.2019 Om stillingen Brønnøy kommune har en stilling som vernepleier ved hjemmebaserte tjenester avd. miljøterapitjenesten/boliger i Brønnøysund. Stillingen er i turnus med helgearbeid. Stillingen ønskes besatt 01.12.2019 Arbeidsoppgaver Arbeid i miljøterapitjenesten/boliger/avlastning Daglig oppfølging av brukere Oppfølging av individuelle tiltaksplaner Kvalitetsutvikling av tjenesten Pleie og omsorg Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Du som søker er vernepleier med norsk autorisasjon Annen helsefaglig bakgrunn kan også vurderes Helst erfaring fra lignede arbeid   Personlige egenskaper Du må ha evne til å prioritere egne og avdelings oppgaver Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid Evne til å jobbe selvstendig og målrettet Grunnleggende kunnskaper innen IKT og dokumentasjon Vilje og evne til å veilede undervise og skape faglig engasjement  Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn 3 måneder) Vi tilbyr Engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Tariffestete pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon Lønn etter avtale Spørsmål om stillingen Tonje Johansen, Pleie- og omsorgssjef tlf: 75 01 29 02/ 992 53 706 Ingalill Wallin Nilsen, avdelingsleder miljøterapitjenesten/boliger tlf: 907 82 702 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nøkkelord: Brønnøy helsestillinger
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge