Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

08/02/2019
SØKNADSFRIST: 01.03.2019 Brønnøy kommune, søker etter konsulent i 100 % fast stilling for arbeid hovedsakelig innenfor budsjett og regnskapsarbeid med hovedvekt på selvkostregnskap innenfor forretningsområdene vann & avløp (VA), slam og feiing. Vi tilbyr en utfordrende og variert jobb med bruk av moderne IT-verktøy. Vi søker etter en konsulent som ønsker å jobbe med et variert spekter av økonomioppgaver.  Stillingen er organisert i virksomhetsområde Teknisk og har sine hovedoppgaver der. Stillingen rapporterer til teknisk sjef. Arbeidsoppgaver Budsjett og regnskapsarbeid med hovedvekt på selvkostregnskap innenfor forretningsområdene vann & avløp (VA), slam og feiing. Kontroll og kvalitetssikring av lønnsdata Fakturering, mottakskontroll, registrering og fordeling Årsoppgjør, avstemminger og rapportering med hovedfokus på selvkostområdet Myndighets- og revisjons rapportering og oppfølging Delta i arbeid med utvikling av rutiner Andre oppgaver etter avtale med leder Kvalifikasjonskrav Krav til relevant økonomiutdanning innenfor arbeidsområdet, minimum fra videregående skole. Krav til dokumentert erfaring i økonomioppfølging, regnskap og lønnsarbeid fra privat eller offentlig sektor God systemkompetanse, herunder gode Excel-kunnskaper, og gjerne erfaring med Agresso. Kjennskap til offentlige budsjett- og rapporteringsprosesser er ønskelig Egenskaper : Ansvarsfull og jobber selvstendig Strukturert og nøyaktig Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner En bidragsyter til et godt og positivt arbeidsmiljø Godt humør og «stå-på-vilje» Forbedringsorientert Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) søknadsfrist: 01.03.2019 Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger om stillingen fås av områdesjef Ole Bjørn Nilsen tlf.: 75 01 25 05 eller 90 58 78 56.
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
01/02/2019
SØKNADSFRIST: 25.02.2019 Topplederstilling i Brønnøy kommune Brønnøy kommune har driftsinntekter på ca. 550 MNOK, ca. 650 ansatte og drives med overskudd. Regionen er i positiv utvikling med  olje- og gassnæringen, havbruk, reiseliv samt sterke drivere innen privat næringsliv og offentlig sektor. Som kommunens øverste administrerende får du sammen med ditt lederteam og politikere ansvar for å videreutvikle kommunen som en serviceorientert tjenesteyter og fremtidsrettet samfunnsutvikler. Rådmann må evne å bygge tillitt mot både intern organisasjon, politisk apparat og annen offentlig forvaltning.  Man må også ha en tydelig og tillitsfull dialog med næringsaktørene og organisasjonene i regionen. Det legges stor vekt på rådmannens sentrale rolle i kommunens utadrettede virksomhet, herunder  dialog og nettverksbygging mot næringsliv, samarbeidspartnere og øvrige interesser. Kommune-Norge står overfor store utfordringer og vår nye rådmann må ha evne og vilje til å møte disse. Rådmannen vil være en viktig drivkraft i den videre utviklingen av det interkommunale samarbeidet. Sentrale arbeidsoppgaver: Videreføre arbeidet med økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til eksisterende rammevilkår Være en drivkraft i endringsprosesser samt medarbeider- og lederutvikling i kommunen Videreutvikling av ledergruppe og rekruttering av personalsjef Pådriver i kommunens digitaliseringsarbeid Forberedelse av saker til politisk behandling og effektiv implementering og gjennomføring av politiske vedtak Brønnøy kommune ønsker en synlig og involverende leder, gjerne med erfaring fra privat og offentlig sektor. Vi vil vektlegge gode kommunikasjonsevner, og god innsikt i samspillet mellom politikk og administrasjon. Vi søker en rådmann med god økonomiforståelse, strategiske ferdigheter og evne til å bygge relasjoner eksternt og internt. Utdannelse fortrinnsvis fra universitet/høyskole. Brønnøy kommune tilbyr konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Brønnøy kommune i prosessens innledende del.  Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om dette. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.  Om arbeidsgiveren Brønnøy ligger midt i Norge. Brønnøy er en møteplass - mellom nord og sør, mellom øst og vest. Med snart 8 000 innbyggere, mangfoldig natur bestående av 2000km2 av land og sjø er Brønnøy kommune en vakker og spennende kommune i Midt-Norge. Spørsmål om stillingen Frode Hepsø Johansson Rådgiver Telefon 992 21 300 Johnny Hansen Ordfører Telefon 413 37 273
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge