Skip to main content

Hva er et friluftsråd?

Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. Friluftsrådet arbeider med oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen samlet, men også på lokalt nivå i nært samarbeid med medlemskommunene. Friluftsrådet har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet.

Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogaland friluftsråd består av våre 9 medlemskommuner Narvik, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen som ble etablert i 2015.

Midtre Hålogaland strekker seg over to fylker og har enorme naturressurser. Her finnes fjell, fjorder, skog og vann. Muligheten for et aktivt friluftsliv er formidabelt, både i form av enkle turer i nærmiljøet, men også mer spektakulære for den som ønsker. Naturen er regionens fremste folkehelsearena, sosiale møteplass og turistmagnet. Arbeidet med å ta vare på naturen og tilrettelegge for positiv aktivitet er svært vikitg.

Friluftsrådet har tre prioriterte arbeidsområder

  • Infrastruktur
  • Kompetanse
  • Aktivitet