Skip to main content
Tilbake

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner er slått sammen til Viken fylkeskommune. Vi er landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.