Skip to main content

Kongsbergregionens kommunale oppgavefellesskap for Tjenesteutvikling er et samarbeidsinteresseorgan for åtte kommuner. Samarbeidet skal bidra til fremtidsrettede og gode tjenester for regionens innbyggere. Vi har mange prosjekter innenfor satsningsområdene:

  • Kvalitet i tjenesteleveranse
  • Kompetanseutvikling
  • Innovasjon og digitalisering

Les mer om regionsamarbeidet på www.kongsbergregionen.no