Skip to main content

Lyngen kommune ligger i Troms og Finnmark fylke og består av den nordlige del av halvøya mellom Ullsfjorden og Lyngenfjorden. Kommunen har ca. 2 900 innbyggere hvor vi har et godt offentlig tjenestetilbud, og et aktivt næringsliv innen industri, landbruk og turisme. Vi har også et engasjert lokalsamfunn med mange fritidsaktiviteter. Nord-Tromsregionen byr på mange flotte naturopplevelser for enhver smak - se mer her: http://www.nordtromsportalen.no/

Lyngen er nabokommune til Tromsø med sine mange kulturtilbud. Avstanden til Tromsø fra Lyngseidet er 70 km, ferge over Ullsfjorden kommer i tillegg.