Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur, og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er "eventyrlige muligheter". Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

20/11/2020
SØKNADSFRIST: 01.12.2020 Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 100% vikariat i undervisning i programfag på programområdet for Anleggsgartner fra 15.januar 2021 til 31.juli 2021   Vi søker deg som har fagbrev eller tilsvarende praktisk kompetanse innen anleggsgartnerfaget samarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og kollegaer er utviklingsorientert, fleksibel, positiv , raus og omgjengelig ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse undervismingskompetanse eller undervisningserfaring innen anleggsgartner og yrkesfaglig fordypning på vg2 Anleggsgartner har engasjement for yrkesfaglig utdanning utøver god klasseledelse Vi tilbyr en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på utvikling av kompetanse dyktige medarbeidere...
Innlandet fylkeskommune Lena, Norge
10/11/2020
SØKNADSFRIST: 24.11.2020 Jønsberg videregående skole har ledig to vikariater i inntil 100% stilling innen plante-/teknikkfag.  Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til å nå skolens målsettinger gode samarbeidsevner vilje til å ta del i utviklingsarbeid gode kommunikasjonsevner Vi tilbyr et nettverk av gode og dyktige kollegaer et aktivt og utviklende arbeidsmiljø lønn etter avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen inntil 200 % vikariat fra 01.02.2021-31.01.2022 Arbeidsoppgaver undervisning innen plante-/teknikkfag på naturbruk undervisning i både ordinære og tilrettelagte klasser må påberegnes kontaktlærerfunksjon og andre funksjoner knyttet til undervisning må...
Innlandet fylkeskommune Stange, Norge
10/11/2020
SØKNADSFRIST: 24.11.2020 Jønsberg videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling innen norsk/samfunnsfag og YFF hund/naturbasert aktivitet. Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til å nå skolens målsettinger gode samarbeidsevner vilje til å ta del i utviklingsarbeid gode kommunikasjonsevner Vi tilbyr et nettverk av gode og dyktige kollegaer et aktivt og utviklende arbeidsmiljø lønn etter avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen Ca 60% stilling innen norsk og samfunnsfag Ca 40% stilling innen YFF hund og naturbasert aktivitet Det er ønskelig med søkere som innehar kompetanse på begge områder, men det er mulig å søke på deler av stillingen.  Arbeidsoppgaver...
Innlandet fylkeskommune Stange, Norge