Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur, og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er "eventyrlige muligheter". Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

04/02/2020
SØKNADSFRIST: 25.02.2020 Har du lyst på en spennende jobb ved Solør videregående skole? Beskrivelse Solør videregående skole har en fast ledig stilling som avdelingsleder på bygg- og anleggsteknikk. Stillingen inngår i skolens ledergruppe. Det er ønskelig med tiltredelse fra 1. mai 2020.  Om enheten Bygg- og anleggsavdelingen er en avdeling på Solør videregående skole som ligger på studiested Våler. Avdelingen har i overkant av 100 elever og det er ca 25 ansatte.   Vi søker deg som vil lede en allsidig og spennende avdeling i utvikling og som har et sterkt  fokus på å legge til rette for elevenes læringshverdag.   Vi tilbyr - et energisk lærings- og arbeidsmiljø - varierte arbeidsoppgaver - et bredt og spennende fagmiljø - gode samarbeidsmuligheter med kollegaer - fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger  Arbeidsoppgaver - administrasjon og ledelse av BA-avdeling med økonomi og personalansvar - pedagogisk ledelse av avdelingen - ansvar for avdelingens pedagogiske og økonomiske resultater - forvaltning av avdelingens utstyr og maskinpark - HMS- og sikkerhetsansvarlig for avdelingen i henhold til offentlige krav og godkjenninger - administrere ADK-opplæringen og arbeidsvarslingskurs ved skolen - kontakt med aktuelle bransjeaktører.  Kvalifikasjoner - pedagogisk utdanning - erfaring og/eller utdanning innen ledelse og økonomi - gode digitale ferdigheter. Det er ønskelig med - relevante fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk - relevante kompetansebevis innen bygg- og anleggsfagene - innsikt i videregående opplæring.  Egenskaper Vi søker deg som er motivert og engasjert til å være en pådriver for å videreutvikle bygg- og anleggsavdelingen. Det kreves gode egenskaper for samarbeid, evne til å bygge tillit og skape gode relasjoner i arbeidet med elever, foresatte og ansatte.  Du må ha vilje og evne til å legge til rette for gode profesjonelle lærende fellesskap.  Søknad Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Rektor Einar Moan Telefon: 907 65 659 Om arbeidsgiveren Solør videregående skole er en kombinert skole som tilbyr studiespesialisering både med- og uten idrettstilbud, bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, naturbruk, service- salg og reiseliv, helse- og oppvekstfag, teknikk- og industriell produksjon, samt påbyggsfag. Skolen har landslinjer innen anleggsteknikk, anleggsmaskinmekaniker og yrkessjåfør. Skolen har ca. 500 elever fordelt på våre undervisningssteder Flisa, Våler og Sønsterud. Skolen har en egen avdeling som har undervisningsansvar for ungdom som bor på institusjon.  
Innlandet fylkeskommune Flisa, Norge