Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur, og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er "eventyrlige muligheter". Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

31/03/2020
SØKNADSFRIST: 21.04.2020 Ringsaker videregående skole har for skoleåret 2020/2021 ledige stillinger innen språkfag, samfunnsfag, realfag og programfag i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. Vi søker deg som har formell faglig og pedagogisk utdannelse har undervisningserfaring har erfaring med bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy har god pedagogisk forståelse trives i et hektisk arbeidsfelleskap med elver og lærere klarer å skape gode relasjoner er inkluderende og utviklingsorientert Vi tilbyr et aktivt og godt arbeidsmiljø et nettverk av gode og engasjerte kollegaer lønn etter gjeldende avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen Engelsk - inntil 190% vikariat fra 01.08.2020 til 31.07.2021 Realfag - inntil 95% vikariat fra 01.08.2020 til 31.07.2021 Samfunnsfag/psykologi/geografi - inntil 66% vikariat fra 01.08.2020 til 31.07.2021 Fransk - inntil 43% fast fra 01.08.2020 Tysk - inntil 43% fast fra 01.08.2020 Norsk - inntil 50% fast fra 01.08.2020 Søkere med erfaring fra opplæring av minoritetsspråklige oppfordres til å søke. Vi ser stillingene i sammenheng for å kunne kombinere ulike fag. Programfag i utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv - inntil 100% vikariat fra 01.08.2020 t.o.m. 01.03.2021 Arbeidsoppgaver undervisning og oppfølging av elever i samarbeid med andre lærere og skolens ledelse Egenskaper gode samarbeidsevner har fokus på elevenes læring og utvikling erfaring fra videregående skole er en fordel gode relasjonelle ferdigheter Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktpersoner: Ass. rektor/Avdelingsleder SE - Grete Øksdahl mob: 91555084 Avdelingsleder ST - Arne Sørlien mob: 47057231 Avdelingsleder ST - Inger Granli mob: 99269648 Rektor - Kjell Åge Bjørsrud mob: 95846989
Innlandet fylkeskommune Brumunddal, Norge