Skip to main content

Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund skal saman byggje nye Ålesund kommune.

Den nye storkommunen på Sunnmøre vil få om lag 67 000 innbyggjarar og 7000 tilsette. Dei fem kommunane har saman utarbeidd ein intensjonsavtale som grunnlag for etableringa av den nye kommunen. Nye Ålesund har ambisjonar om å skape ein føregangskommune og styrke regional slagkraft med Ålesund som eit urbant tyngdepunkt. Kommunen sin visjon er: nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet.