Nye Ålesund kommune

Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund skal saman byggje nye Ålesund kommune.

Den nye storkommunen på Sunnmøre vil få om lag 67 000 innbyggjarar og 7000 tilsette. Dei fem kommunane har saman utarbeidd ein intensjonsavtale som grunnlag for etableringa av den nye kommunen. Nye Ålesund har ambisjonar om å skape ein føregangskommune og styrke regional slagkraft med Ålesund som eit urbant tyngdepunkt. Kommunen sin visjon er: nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet.

25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 100 % fast stilling ved avdeling for forvaltning ledig for tiltreding etter avtale.   Arbeidsoppgåver I hovudsak vil oppgåvene vere relaterte til forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale veger og grøntområder. Vedkommande skal jobbe i team i lag med fleire andre ingeniører og forvaltarar. Arbeidsoppgåvene vert fordelt etter kompetanse og etter opplæring, og spenner seg over eit stort fagområde. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning frå høgskule/universitet, annan relevant teknisk bakgrunn eller annan relevant utdanning for eksempel juridisk utdanning. Det er ønskeleg med god kompetanse innan veg-faget, praktisk erfaring innan anleggsbransjen eller annen relevant praktisk erfaring.  Søker må beherske norsk både skriftleg og munnleg.  Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne, både munnleg og skriftleg. Løysningsorientert, med gode kunnskapar innan EDB. Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig.      Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver.   Eit godt fagmiljø og arbeidsmiljø.   Gode moglegheiter for fagleg utvikling. Fleksitidsordning. Lønn etter kvalifikasjonar, god pensjonsordning i KLP. Kontaktinformasjon Helene Vorren Avdelingsleiar 913 28 211   Oddvar Kongsvik Verksemdsleiar 911 56 417
Nye Ålesund kommune Ålesund, Norge
25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 100 % stilling, ett års engasjement ledig for tiltreding etter avtale.    Arbeidsoppgåver Verksemdas Trafikk og miljø-eining er ansvarleg for bl. anna forvaltning og utvikling av kommunale trafikkområde, byrom, idrett og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til forvaltning, planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikla og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning som bachelor eller master.   God kompetanse innan veg- grønt og anleggsfaget.   Erfaring innan veg- grønt og anleggsfaget er ønskeleg, men òg nyutdanna blir oppfordra til å søke. Søkar må meistre norsk både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg.  Strukturert, engasjert, sjølvstendig, samarbeidsdyktig, løysningsorientert.   Gode EDB kunskaper.  Erfaring med prosjekteringsverktøy som t.d. AutoCAD o.l. er fordel, men ikkje ein nødvendighet. Evne til å arbeida både i team og sjølvstendig.  Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver.   Eit godt fag- og arbeidsmiljø.   Gode moglegheiter for fagleg utvikling.   Fleksitidsordning. Konkuransediktig lønn etter kvalifikasjonar, god pensjonsordning i KLP.  Arbeisstad i nye lokale i rådhuset i Brattvåg. På grunn av stort behov for kvalifisert arbeidskraft kan engasjementet bli endra til fast stilling. Kontaktinformasjon Mirza Begic Fagleiar 413 05 103 Oddvar Kongsvik Verksemdsleiar 911 56 417
Nye Ålesund kommune Brattvåg, Norge
25/02/2020
SØKNADSFRIST: 09.03.2020 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.   Arbeidsoppgåver   Verksemdas Trafikk og miljø-eining er ansvarleg for bl. anna forvaltning og utvikling av kommunale trafikkområde, byrom, idrett og friområde. Oppgåvene vil vere relatert til forvaltning, planlegging, prosjektering og leiing av planar og prosjekt innanfor desse områda. Ein må òg rekne med ein del saksarbeid. Politikken til verksemda er å utvikla og behalde eigen kunskap og erfaring rundt desse oppgåvene. Kvalifikasjonar Høgare teknisk utdanning som bachelor eller master.   God kompetanse innan veg- grønt og anleggsfaget.   Erfaring innan veg- grønt og anleggsfaget er ønskeleg, men òg nyutdanna blir oppfordra til å søke. Søkar må meistre norsk både skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar God kommunikasjonsevne både munnleg og skriftleg.  Strukturert, engasjert, sjølvstendig, samarbeidsdyktig, løysningsorientert.   Gode EDB kunskaper.  Erfaring med prosjekteringsverktøy som t.d. AutoCAD o.l. er fordel, men ikkje ein nødvendighet. Evne til å arbeida både i team og sjølvstendig.  Vi tilbyr Varierte og spennande arbeidsoppgåver.   Eit godt fag- og arbeidsmiljø.   Gode moglegheiter for fagleg utvikling.   Fleksitidsordning. Konkuransediktig lønn etter kvalifikasjonar, god pensjonsordning i KLP.  Kontaktinformasjon Mirza Begic Fagleiar 413 05 103 Oddvar Kongsvik Verksemdsleiar 911 56 417
Nye Ålesund kommune Ålesund, Norge