Notodden kommune

Notodden er Europas blueshovedstad, og ligger idyllisk til ved Heddalsvannet. Kommunen har et variert og nyskapende næringsliv, videregående skole, høyskole og sykehus. 

Våre 13000 innbyggere kan delta i et yrende kulturliv og besøke kafeer, utesteder, kino, teater og gallerier. Vi har meget attraktive boligområder og et godt tilbud innen aktivt friluftsliv. 

Notodden ligger 3 mil sørvest for Kongsberg og er et knutepunkt for kommunikasjon med gode tog- og bussforbindelser og flyplass med daglige flyavganger til Bergen. 

"Industriarven Rjukan - Notodden" ble i 2015 ført opp på UNESCO`s verdensarvliste.
 

12/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 Beskrivelse Rask psykisk helsehjelp (RPH) gir behandlingstilbud til innbyggere over 16 år med angst, lettere til moderat depresjon og søvnvansker. Tilbudet gis gjennom kurs, internettassistert behandling og samtaleterapi basert på kognitiv terapi. RPH teamet består av 3 kognitive terapeuter i tillegg til psykolog. UngHelse-team holder til på videregående skole. Det består av 2 helsesykepleiere, psykolog (40%) og psykomotorisk fysioterapeut. Visjonen er; gi støtte, veiledning og kunnskap til mestring av eget liv med fokus på hele mennesket. Tilbudet innebærer kurs, undervisning og individuelle samtaler. RPH og UngHelse-teamet er organisert sammen med Helsestasjons-/skolehelsetjenesten samt Frisklivssentralen og er en del av Familiehuset på Sentrumsskolen. Kort om stillingen Vi søker psykolog/psykologspesialist i 100% stilling til Rask psykisk helsehjelp/UngHelse-team. Stillingen har vært delt 60-40 mellom disse tjenestene. Arbeidsoppgaver Drifte og videreutviklie RPH og UngHelse-teamet i kommunen gjennom kursvirksomhet, terapeutiske samtaler og internettassistert behandling. Kvalifikasjoner Psykolog. Personlige egenskaper Vi ønsker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, har evne til å arbeide selvstendig og med gode samarbeidsevner. Terapeuten må være interessert i forebyggende helsearbeid, være ansvarsfull og bidra positivt i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. Faglig veiledning. Det er også ansatt psykolog på helsestasjonen som vil være en samarbeidspartner. Lønnsvilkår Etter avtale. Søknad sendes Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring Kontakter Navn: Åshild Bergstøl Tittel: Virksomhetsleder E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no   Mobil: +4797050325 Arbeid97050325
Notodden kommune Notodden, Norge