Notodden kommune

Notodden er Europas blueshovedstad, og ligger idyllisk til ved Heddalsvannet. Kommunen har et variert og nyskapende næringsliv, videregående skole, høyskole og sykehus. 

Våre 13000 innbyggere kan delta i et yrende kulturliv og besøke kafeer, utesteder, kino, teater og gallerier. Vi har meget attraktive boligområder og et godt tilbud innen aktivt friluftsliv. 

Notodden ligger 3 mil sørvest for Kongsberg og er et knutepunkt for kommunikasjon med gode tog- og bussforbindelser og flyplass med daglige flyavganger til Bergen. 

"Industriarven Rjukan - Notodden" ble i 2015 ført opp på UNESCO`s verdensarvliste.
 

18/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Beskrivelse Avdelingsleder ved Haugmotun omsorgssenter er en spennende, lærerik og utfordrende jobb. Vi har ledig 100 % stilling som avdelingsleder ved omsorgssenteret. Arbeidstid er f.t. dagtid og arbeid 6 hver helg. Det er totalt 6 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Det er et godt ledermiljø og god kollegastøtte i lederteamet. Det er ukentlige ledermøter med virksomhetsleder, samt kvalitetsmøter med fagsykepleier og tilsynslege. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter. Deler av omsorgssenteret var nytt i 2017 og eksisterende del ble pusset opp i samme tidsrom. Vi er et omsorgssenter som har god faglig kompetanse. De ansatte har spisskompetanse på ulike områder, som gjør at vi blir robuste på tvers av avdelinger og kan dele kunnskaper og erfaringer. Vi har et stort tverrfaglig arbeidsmiljø. Omsorgssenteret har totalt 136 pasienter fordelt på somatiske avdelinger, en korttidsavdeling, KAD-plasser, bokollektiv for demente og sykehjemsavdelinger for demente, herav en forsterket avdeling. Vi har to dagsenter og et av dem er for demente.  Arbeidsoppgaver * Personaloppfølging * Faglig veiledning av medarbeiderne * Bidra til forsvarlig ressursforvaltning i samarbeid med virksomhetsleder * Sikre kvalitet og faglig forsvarlighet i forhold til helselovgivningen * Bidra i arbeidet med kvalitetsutvikling og sikre at tjenestene utøves i tråd med virksomhetens målsetting * Utarbeiding av turnus Kvalifikasjoner * Autorisasjon som sykepleier * Lederutdanning og ledererfaring er en fordel * Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig Personlige egenskaper * Liker faglige utfordringer * Er fleksibel, stabil, motivert, løsningsorientert og ønsker å arbeide i team * Ønsker å være med å videreutvikle Haugmotun omsorgssenter og være en positiv bidragsyter i ledergruppa og ved avdelingen * Har godt humør, humor og arbeidsglede * Har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter * Gode lederegenskaper * Er fortrolig med IT som arbeidsverktøy Vi tilbyr * Engasjerte og motiverte kollegaer som jobber for å videreutvikle kvaliteten på våre tjenester. * Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og kompetanseheving * Et arbeidsmiljø fylt av glede og humor * Mulighet for intern/eksterne kurs God forsikrings- og pensjonsordning Lønnsvilkår Lønn etter avtale.  Søknad sendes Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring. Kontakter Navn: Veslemøy Gjuv TitteL: Virksomhetsleder E-post:  veslemoy.gjuv@notodden.kommune.no Mobil: +4797053339
Notodden kommune Notodden, Norge
18/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Kort om stillingen Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter. Det ble bygget en ny del i 2017 og eksisterende bygg ble rehabilitert. VI er ett omsorgssenter som har god faglig kompetanse og spisskompetanse. Det er egen tilsynsleger, fysioterapeut og fargsykepleier, alle i 100 % stilling. Omsorgssenteret har totalt 136 plasser fordelt på somatiske avdelinger, en korttidsavdeling, KAD-plasser, bokollektiv for demente sykehjemsavdelinger for demente, herav en forsterket avdeling. Vi har to dagsentere og ett av dem er for demente. Vil du arbeide på et omsorgssenter som ønsker å gå foran og vise vei i pasientsikkerhetsarbeid og forbedringsarbeid er Haugmotun stedet for deg. Vi mener at systematisk kvalitetsarbeid og fokus på kompetanseheving og brukermedvirkning er med på å trygge og sikre tjenester. Vi søker deg som har faglig engasjement, ønkser å gjøre en forskjell i eldreomsorgen og som er opptatt av god omsorg og kvalitet i tjenestene. Vi er på jakt etter sykepleiere som kan være med å videreutvikle ett flott omsorgssenter til ett kvalitativt godt sted å bo og søker derfor etter både sykepleiere med erfaring, videredannende. Det er mange spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og krav til stor fleksibilitet. Våre tjenester skal preges av møter som skaper god kvalitet, gode pasientforløp og gode forventningsavklaringer med brukere og pårørende. Samhandlingsreformen bidrar til at institusjonstjenesten stadig får flere oppgaver som stiller høye krav til fag, kvalietet og utvikling. vi ønsker å videreutvikle våre tjenester slik at egenmestring og aktivitet ivaretas også på insititusjon Arbeidsoppgaver * Sikre god kvalitet på tjenester til våre beboere, ved å jobbe selvstendig og tverrfaglig i team. * Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, pårørende, pasienter og alle faggrupper som jobber på Haugmotun * Tjenesteansvarlig Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. Norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 eller bedre. Personlige egenskaper * Fleksibel, strukturert, stabil og målrettet * Selvstendig og effektiv * Gode samarbeidsevner og omstillingsevne * Er positiv, løsningsorientert og tilpasningsdyktig * Viserengasjement og raushet, samt bidrar til godt arbeidsmiljø * Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr * For tiden 2 delt turnus dag/kveld eller egen turnus på natt, evt alternative turnusordninger * Engasjerte og motiverte kollegaer * Et arbeidsmiljø fylt av glede og humor * Et spennende fagmiljø med mulighet for faglig utvikling og kompetanseheving * Sertifisering årlig * Ressursgrupper innen ulike fagfelt * E-læringskurs * Mulighet for interne/eksterne kurs og hospitering * Pc-lab for ansatte * Gode forsikrings- og pensjonsordninger Lønnsvilkår Etter gjeldende regulativ samt et lokalt tillegg.  Søknad sendes Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram. Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring Kontakter Navn: Veslemøy Gjuv TitteL: Virksomhetsleder E-post: veslemoy.gjuv@notodden.kommune.no Mobil: +4797053339
Notodden kommune Notodden, Norge
18/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning og for å søke på stillingen. Helsefagarbeider 100 % ved Haugmotun omsorgssenter Det er ledig 100 % stilling som helsefagarbeider ved Haugmotun omsorgssenter. For tiden ved avd K. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter med god faglig kompetanse og ett stort tverrfaglig arbeidsmiljø. Omsorgssenteret har vanlige somatiske avdelinger, en korttidsavdeling, bokollektiv og skjermede avdelinger for personer med demens. Avd K er en skjermet avdeling for demente. Helsefagarbeiderne er del av ett tverrfaglig team som arbeider direkte med pasienter. Helsefagarbeider 60% vikariat p.t natt, Haugmotun Det er ledig svangerskapsvikariat i 60 % stilling f.t på natt. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter med god faglig kompetanse og ett stort tverrfaglig arbeidsmiljø. Omsorgssenteret har vanlige somatiske avdelinger, en korttidsavdeling. bokollektiv og skjermede avdelinger for personer med demens. Helsefagarbeider 60 % vikariat, Haugmotun omsorgssenter Det er ledig 60 % svangerskapsvikariat ved Haugmotun omsorgssenter. For tiden ved avd K. Haugmotun omsorgssenter er kommunens største omsorgssenter med god faglig kompetanse og ett stort tverrfaglig arbeidsmiljø. Omsorgssenteret har somatiske avdelinger, en korttidsavdeling, bokollektiv og skjermede avdelinger for personer med demens. Helsefagarbeiderne er del av ett tverrfaglig team som arbeider direkte med pasienter.
Notodden kommune Notodden, Norge