Skip to main content

Romerike revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av de elleve kommunene på Romerike. RRI har 22 ansatte og kontorer en kort togtur ut av Oslo, sentralt på Jessheim. Selskapets formål er å ivareta en viktig demokratisk funksjon ved å føre kontroll på oppdrag fra de folkevalgte i kommunene. Selskapet har to like store avdelinger der den ene avdelingen driver med finansiell revisjon og den andre med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.